/

2 Kas 2019
Dr. Michael Laitman'ın yemek sırasındaki konuşması

Medya yüklemeleri

Ana görüntü kayıt [360p]MP4
Ana görüntü kayıt [720p]MP4
Ana ses kaydıMP3