Publication
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

Jan 12, 2021

חיים על ענן? אין לכם מה להסתיר

בשנים האחרונות כל המידע שברשותנו, הן כאנשים פרטיים, הן כחברות והן כמדינות מאוחסן ב"שירותי ענן" – מחסן וירטואלי שמשמש פלטפורמה לשמירת מסמכים ותמונות. גם מידע ציבורי, עסקי, ביטחוני, נשמר בענן, וזה מעניק למספר חברות שליטה בנכסים האנושיים, היקרים והרגישים שלנו. מיותר להרחיב על הסכנות הכרוכות בפריצות למאגרי המידע האלה ועל השימוש לרעה שעלול להוביל למלחמות סייבר הרסניות.

רק לפני מספר שבועות קרסה המערכת העולמית של גוגל למספר שעות, הגישה לכל המידע נחסמה ברגע, והמשבר יצר תבהלה בציבור. אז נכון, אפשר להמליץ לאדם הפרטי או לעסקים וחברות, לגבות את היקר להם במחשב הפרטי שלהם בלי לסמוך על יום המחר. אבל כמו כל דבר בחיינו, לא הכול בשליטה שלנו.

אי-אפשר לחייב את חברות האחסון לשמור כך או לגבות אחרת. די בהאקר חובבן שילחץ על הכפתור האדום וישמיד את כל השרתים. גם המניעים של בעלי שירותי הענן אינם אלטרואיסטיים, אלא רווחיים. כל המערכות הללו נבנות מתוך רצון אגואיסטי לשלוט במידע, וכך להמשיך להתקיים במיליארדי דולרים כדי לשמר את המידע היקר. ידע מאוחסן שווה כוח, וכוח שווה הון.

נרצה או לא, אנחנו נמצאים בדיקטטורה גלובלית והיא שולטת בנו. אם לדבר עלינו, האזרחים שחוששים שעולמם הפרטי ייחשף מחר לעיני כול, אז אין מקום לתמימות. הכול מקודד ונרשם, הכול מאוחסן ומקוטלג. אבל למה זה אמור להדאיג אותנו? ממה אנחנו מפחדים? מה יש לנו להסתיר? הרי בבסיס טבענו, מן עפר באנו ואל עפר נשוב. הטבע שלנו אינו שונה ממין החי, והגוף שלנו ניזון להנאתו מאוכל, ממין ומחיק המשפחה; מתענג מכסף, מתנפח מכבוד ושליטה, מתרחב מידע והשכלה. אז מה כבר יש להסתיר? את התאוות הבהמיות שלנו? את הרצונות האנושיים הבסיסיים שלנו? איזה סוד כמוס יש לנו להסתיר שלא מעוגן במוסכמה חברתית כלשהי?

בואו לא נשכח שכל התופעות, שליליות או חיוביות, מובילות אותנו להכרה שהכול בידי שמיים. זה לרגע לא משחרר אותנו מדאגה ויגיעה. אבל כל שנותר לנו להתמקד ולגלות זה שאין עוד מלבדו: יש כוח אחד שפועל ומפעיל את היקום ואותנו בתוכו, ותכליתנו היא להביא את האנושות להכרה הרוחנית הזאת, שהוא ולא אחר הסיבה לכול. לא בקנאות דתית כמובן, אלא מתוך חקירה והתמדה, מתוך גילוי וידיעה, עד שנהיה שותפים למי שמנהל באמת את הענן האינטגרלי שאנחנו חיים בו.

מתוך הכרה כזו לא יישאר מקום להתרגש מכלום, לא לפחד מהעתיד, לא לחשוש מה יגידו או מה יגלו. ועצה אחרונה: צפצפו על הכול, לא על הזולת חלילה, אלא על כל מה שמנסה להסיט אתכם מהעיקר. ברצינות גמורה, צפצפו, אבל בצורה נעימה ויפה, מכל הלב. כי דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב.

Article TextDOCX