Publication
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

Feb 26, 2021

שיא אנושי חדש

פתאום מתעורר אדם באפריקה ושואל את עצמו, מה לכל הרוחות העולם הזה שאני חי בו? בקצה אחר של הכדור מקיצה אישה ברעד פנימי וממלמלת, מי אני ומיהו האדם?

לא פשוט להסביר מה קורה היום סביב הגלובוס. לשים את האצבע על הדבר שמביא עוד ועוד אנשים לשאול מהו העולם הזה, מי אני, מה האחרים עושים סביבי, ומה המטרה של הכול?

אפשר לענות במילה אחת ש"צרות" מביאות את האדם לשאול. כי ידוע שבתקופות שבהן החיים משתבשים ויורדים מהמסלול יש נטייה טבעית לשאול ולנסות להבין יותר, וכעת העולם כולו יורד מהפסים. אבל העולם ידע מצבים דרמטיים יותר, מגפות קטלניות ומשברים עמוקים, אז מה בכל זאת השתנה? למה עכשיו?

הצרות שיורדות לעולם בימים אלו פוגשות את החברה האנושית בנקודה מעניינת בהתפתחותה. השילוב בין הצרות החיצוניות להבשלה הפנימית מצית שאלות בלב המון אנשים בו-זמנית. זה לא במקרה ולא בפתאומיות, קורה כאן תהליך מתמשך. ההתפתחות המואצת נובעת מהרצונות המורכבים ששייכים לדורנו ודוחפים לשאוף לקשר שלא קיים בעולם הזה. הרצונות המפותחים הללו מגניבים ללב האדם הרגשה שמשהו לא בסדר ביחסים בין האדם לסביבה.

בתקופות קדומות האדם הסתפק בחלקה קטנה שיכול היה להתפרנס ממנה, בחיים בצריף, בלי לחלום על גדולות ונצורות. אחר כך, עם כל דור שהתחלף, גדלו בו הרצונות עד שהגיעו לראש הגבעה, חצו אותה והתחילו לגלוש במורד. אז נוצרה הרגשה של שבירה ואכזבה, של תסכול ושאלה, ומתוך כך התחלנו להרגיש שחסר לנו מידע על מהות החיים.

חלקנו מרגישים שכבר לא נשיג את מה שאנחנו רוצים. גם החשק להשיג השתנה. פחות תועלת מורגשת בלהשיג עוד אוכל ומין או להצטופף בחיק המשפחה. גם אין הנאה מרובה מלהרוויח כסף, לזכות לכבוד ותהילה או לרכוש עוד השכלה. אז מה נשאר להשיג? בשביל מה לחיות אם אין משהו ברור להשיג בחיים?

המחשבה הזאת שכיום מתגנבת ללב המוני אנשים בועטת בצורה גלויה או נובטת בצורה סמויה. היא מציבה את האנושות במשבר גדול, בתחושה של אכזבה עצומה מהכול. בהדרגה לאנשים לא יהיה אכפת מה יקרה מחר, לא יהיה אכפת להם מהזולת, והסכנה בכך היא שהקשרים הרופפים ידרדרו למלחמות והשמדות המוניות.

בדור הצעיר הדבר בולט יותר. בהדרגה הולך לאיבוד אצלם החשק הבסיסי להשיג בן זוג ואפילו להביא ילדים לעולם. הצעירים רואים רחוק יותר מהדורות שקדמו להם, לכן הם תוהים על הראשונות. אבל הדור הזה כולו נפלא. במשך אלפי שנים ציפו המקובלים לבואו וכתבו עליו רבות. הם כינו אותו "הדור האחרון". הם ידעו שהדור הזה ידע לדרוש את מהות החיים, ויהיה הראשון לגלות את מטרת הקיום ואת הכוח המקיים אותם. והנה חזונם מתגשם, מגיע לנקודת המימוש.

לכן שמחה גדולה ממלאת את הלב בימים אלו שבהם אלפי בני אדם, גברים ונשים, תלמידי קבלה מכל קצוות תבל, מתכנסים במטרה לממש את ייעודם, לענות על שאלת הטעם בחיים, להגשים את חלום המקובלים. מכל פינה בעולם הם מתחברים וירטואלית כדי להדק את החיבור ביניהם. כי הם לומדים שרק בקשר עמוק בין הלבבות הם יוכלו לצאת מהמשבר הזה ולטפס לשיא אנושי חדש. בתקווה שיצטרפו עוד.

Article TextDOCX