Publication
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

Aug 10, 2020

גשם באוגוסט

פתאום הגיע מזג אוויר אחר, אפור, טפטוף באמצע אוגוסט, אפילו גשם. מזכיר שהטבע הסובב אותנו, מקיף את החיים בחוקים גלויים ונסתרים שאף אחד לא יכול לבטל.

כמו שאדם לא יכול לקפוץ מצוק גבוה ולהישאר שלם כי חוקי הפיזיקה פועלים על גופו, כך יש גם חוקים שנוגעים לאדם שבו, לקשרים שלו עם החברה האנושית וליחס לטבע כולו. בינתיים הם לא מובנים לחושים שלנו, אז אנחנו לא מקיימים אותם, וסובלים. כל רע בעולם נגרם כתוצאה מזה. כעסים, סכסוכים, בדידות, מלחמות. וכמה נזק גרמנו לטבע בגלל חוסר הבנת החוקיות הזאת.

באה חכמת הקבלה ומסבירה לנו את החוקים האלו. אבל למה, למה רק עכשיו? למה היא לא יכלה ללמד אותנו לפני כמה מאות שנה או אפילו אלף ולמנוע את כל הצער והבלבול?

לא. ישנם שלבים שאנחנו חייבים לעבור, להתנסות בהם, לתהות ולטעות, כדי להכיר שמשהו אולי חסר, כדי להבין שכנראה יש משהו שאנחנו לא עושים נכון. ניסינו ימין, ניסינו שמאל, באמת כבר ניסינו הכול, והעולם לא נעשה טוב יותר. להפך, הוא מתדרדר.

התהליך הזה נקרא בחכמת הקבלה בשם "הכרת הרע", והיום, בדרך ההתפתחות האבולוציונית, האנושות הגיעה להכרה בטבע הרע שבה, באגו שמניע אותה. התנאים מסביב משתנים, והם בהדרגה גורמים לאנושות לפתח רצון ללמוד את החוקים הנסתרים שבטבע, להאיץ בה לעשות את קפיצת הגדילה שלה. לכן התקופה הזאת כל כך מיוחדת. צבעונית ולא אפורה.

Media Downloads

Article TextDOCX