Publication
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

Apr 3, 2019

אופים מצות יחד

שופך קמח, שופך מים, לש ומעבד. קורץ עיגולים, משטח, מגלגל את המקל שעושה חורים, מכניס מהר לתנור. בתהליך מוקפד של 18 דקות, העיקר שלא יחמיץ הבצק טרם האפייה. מצה – על שום מה?

לפי חכמת הקבלה, בכולנו קיים אגו, אותו כוח שגורם לנו לרצות לנצל את האחרים כדי להפיק הנאה ותענוג לעצמנו. המצב שבו אנחנו מתחילים לזהות בתוכנו את האגו ולהבין שהוא משעבד אותנו לטובתו וגורם להרס היחסים בינינו, מכונה "מצרים".

אי אפשר להיפטר מהאגו, אפשר לשנות כיוון, להתאפק ולהתאמץ להפסיק לנצל את האחרים ולקבל הנאה לעצמי ולעבור לנתינה לאחרים. המצה שאנו אוכלים בחג הפסח, "לחם העוני", מסמלת בדיוק את המצב הזה – המצב שבו האדם מתנתק לזמן קצוב מהרצונות האגואיסטיים שלו, עד אשר הוא יכול להשתמש ברצון שלו לטובת האחרים.

בחג הפסח, כשכולנו ישובים סביב שולחן הסדר, נחשוב איך לנהוג באיפוק בינינו. נחשוב על כך שגם היום אנחנו רוצים לצאת מ"מצרים", ונעבור ממצב של דאגה לעצמנו למצב של דאגה לזולת. רק בכוח האהבה בינינו נוכל להקים לתחייה את עם ישראל, ולהיכנס אל ארץ ישראל, הארץ המובטחת.

Media Downloads

Article TextDOCX