Publication
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

May 3, 2021

מסכסוך לסכסוך

בסוף השבוע התלקחה תקרית בין חיילי טג'יקיסטן וקירגיסטן עקב ויכוח של מקומיים על מקור מים. סכסוך הגבולות הידרדר לסבב לחימה צבאי – יידוי אבנים ואש חיה משני הצדדים, והתוצאה: כ-40 בני אדם נהרגו ועוד 175 נפצעו. לכאורה, למי אכפת מה קורה במדינות הללו? כמה בכלל ידעו על קיומן?

סכסוכים אינם מנת חלקם הבלעדית של היהודים. העולם גדוש בסכסוכים בין שכנים, בין מדינות קטנות ומעצמות-על, שרק על הבולטים מביניהם אנחנו שומעים. אבל סכסוך קטן שם, משפיע על העולם כולו. גם עלינו.

אנחנו חיים בעולם גלובלי-אינטגרלי, והאסונות השונים הפוקדים אותנו בעשרות השנים האחרונות ממחישים לנו בהדרגה את התלות ההדדית המאפיינת את המערכת הגלובלית. אם היינו מסתכלים במבט-על על הסכסוך האנושי בכל רבדיו, היינו נדהמים לראות עד כמה הוא רחב ועמוק, ומבינים שאיבדנו עליו שליטה כמו שמאבדים שליטה על אש. לפעמים השרפה נרגעת במקום אחד, אבל באותו זמן הלהבות עולות במקום אחר.

כך עוד נגלה סכסוכים לוהטים באוכלוסיות הכי קרות ורגועות, בין האנשים הכי שלווים וחייכנים, נגיד בצפון אירופה המנומסת או בקנדה המאופקת. בכל מקום יתפרצו סכסוכים והם יתגברו ויהיו קשים יותר, ולא יהיה לאן לברוח. גם הקרובים ובני המשפחה היקרים יהיו לאדם כאויבים, כמו שכתוב "שונא אדם יושבי ביתו". אז נכיר את הטבע האמיתי שלנו, החומר ממנו כולנו עשויים: אגואיזם טהור שהולך ומתגבר, יצר רע המחזק את הפירוד והשנאה בינינו עד אשר כולם שונאים את כולם ואף אחד לא יכול לסבול את השני.

אלמנט הסכסוך מוביל תמיד לשאלה הקבועה: עם מי הצדק? אבל כדי לענות על השאלה עלינו להכיר גם את מערכת הטבע הגדולה ואת הכוחות שפועלים בה. הטבע עצמו "מסכסך" בינינו, מחמם את היצר האגואיסטי שלנו זה על זה כדי שנוכל לראות שאין מי שצודק, שאף צד לא יצא מרוצה, וגם אם נכרות ברית או נחתום על הסכם שלום, ביום למחרת האגו יתגבר, הרצון יתלהט וידרוש לעצמו יותר, והסכסוך יתפרץ מחדש.

כוח הטבע העליון הוא טוב ומיטיב, ואין בכוונתו להרע ולסכסך בינינו לשווא, אלא מטרתו היא שנזדקק לו ככוח משלים, ככוח מחבר ומדביק. הכוח העליון מבקש שנדרוש אותו ורק אותו, שלא נתפשר בלעדיו. כמו אב שמאפשר לבנו לנצח אותו במשחק, כך הכוח העליון רוצה שננצח אותו למרות היותנו הפוכים לטבעו, שכן תכונתו היא נתינה ואילו תכונתנו קבלה, אגו.

לכן אם נקדים ונבקש את תכונתו, אם על פני כל סכסוך נבקש להתחבר ולהיות חלק אינטגרלי מהמערכת, נעורר כוחות חיוביים שימלאו את כל מבוקשנו. נראה כמו קסם איך כל הבעיות שהיו לנו, כל הריבים והסכסוכים, נעלמים כאילו לא היו מעולם. לטג'יקים יהיה מים, לקירגיזים יהיה שטח, להודים תהיה בריאות, לאמריקאים ביטחון, לסורים שלום. לכולם יהיה הכול, ואיש לא יצטרך לדאוג יותר לעצמו.

אש השנאה לא תדעך, הפערים בינינו לא יצטמצמו, הקוצים יישארו חדים ודוקרים, אבל הנטייה לחיבור על פניהם תפיק כמו צמר גפן רך שימלא את החללים, כמו שכתבו חכמים: "על כל פשעים תכסה אהבה".

Article TextDOCX