Publication

Jun 12, 2019

שבוע הספר 2019: הסיפור מאחורי ספרי המקור 

לא לחינם עם ישראל מכונה "עם הספר". מאז ומעולם ספרים הם חלק בלתי נפרד מההווי שלנו, אמצעי מרכזי שמלווה את חיינו לאורך כל שנות התפתחותו. שבוע הספר העברי שמתחיל בשעה זו, הוא ההזדמנות הנכונה לצאת למסע קסום בעקבות הספרים שעיצבו את העם שלנו.

אין הכוונה על הספרות היפה והמוכרת שפרצה לתודעה רק במאות השנים האחרונות, זאת שהולכת ודועכת עם כניסת האינטרנט לחיינו. אלא מדובר על סוג אחר של ספרים – ספרי הקבלה, הנקראים גם ספרי הקודש. למה "קודש"? מלשון נבדל, שונה, מיוחד.

ספרות הקודש: התנ"ך, התלמוד, ספר הזוהר והמדרשים השונים, אינם מדברים על כללי מוסר או על סיפורי עמים, אלא הם מספרים לנו על עולם רוחני מיוחד. נוסף על החכמה האדירה השופעת מהם, הספרים האלו טומנים בחובם כוח מיוחד, אוצר של ממש, שיכול למלא את כל מבוקשנו, לענות על כל שאלה שמתעוררת בנו, ובעיקר, לתת משמעות לחיינו. העניין הוא שמעטים בלבד יודעים כיצד לגלות את המטמון. מיהם? חכמי הקבלה.

המקובלים הם אנשים כמו כל אדם, אשר מכוח הרצון העצום שלהם לגלות את הסיבות למה שמתרחש בחיינו ולמה שצופן לנו הגורל, היו הראשונים שהצליחו לחדור אל "מאחורי הקלעים של העולם שלנו". הם גילו שבמציאות קיים כוח אחד בלבד של נתינה ואהבה, שכל מטרתו היא להביא אותנו למצבו הנעלה – להיות מאוחדים בנתינה ובאהבה כמוהו.

את הדרך להשגה, את ההכוונה המפורטת ואת התחושות הנפלאות שעברו המקובלים, הם תיארו עבורנו בספריהם. כך גם אנחנו יכולים לקרוא על הכוח הנעלה, על "הסופר" שכותב את הסיפור של חיינו, ולדעת איך לשנות את חיינו לטובה.

מה כתב אדם הראשון בספר הקבלי הראשון? מה הסתיר משה רבנו בספר הספרים? למה ספר הזוהר נגנז לאלפיים שנה? ואיזה סודות הצפין האר"י בכתביו? לעולם בעקבות הספר 

Media Downloads

Article TextDOCX