Publication
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

Aug 16, 2019

מעתה בקרו ברחוב הרב"ש 12!

אני שמח ונרגש על החלטתה של עיריית פתח תקוה, והעומד בראשה רמי גרינברג, לקרוא לרחוב שבו שוכן המרכז העולמי של "בני ברוך" על שם הרב"ש – הרב המקובל ברוך שלום אשלג.

מורי הרב"ש, בנו בכורו וממשיך דרכו של הרב המקובל יהודה אשלג, הידוע בכינויו "בעל הסולם" על שם פירוש "הסולם" שחיבר לספר הזוהר, היה מקובל יחיד בדורו שפעל למען אחדות עם ישראל. הוא הראשון שפתח את חכמת הקבלה לזרם החילוני בחברה הישראלית ופעל לקירוב בין חילוניים ודתיים מכל הזרמים.

הרב"ש דאג מאוד שתורת ישראל האמיתית, שהיא חיבור עם ישראל, תגיע לאוזניי כל איש ואישה, ותגרום להם לנוע לקראת קשר לבבי הדוק יותר, שכן בכוח החיבור והאהבה בין בני האדם ניתן לכסות על כל הפשעים והצרות בעם שלנו.

מאז פטירתו של מורי בשנת 1991 שמתי לי למטרה להמשיך את דרכו ומורשתו הרוחנית ולהפיץ את שיטתו ברבים. הקמתי קבוצה מצומצמת של תלמידים בחצר קטנה בבני ברק, וקראתי לה על שם מורי "בני ברוך". 

ברבות השנים גדלה הקבוצה והפכה לתנועה בינלאומית בשם "בני ברוך – קבלה לעם", המונה רבבות תלמידים בארץ וברחבי העולם, ולכן נאלצנו לעבור לעיר הסמוכה פתח תקווה.

אני תקווה שכל תושב בעיר, בטח ובטח כל אזרח במדינה, יגלו את הנתיב הייחודי שסלל הרב"ש לאחדות עם ישראל. כמו שכתב מורי במאמרו הראשון: "אנחנו נתאספנו כאן, לתת יסוד על בניין חברה, לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך, איך לעלות במעלות האדם... ואף על פי שעוד לא הגענו למטרה, אבל יש בנו רצון וזה חשוב לנו, ואף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים להגיע למטרה הנעלה".

וגם אנחנו, הפוסעים לאורו של הרב"ש, שואפים ליישם את חזונו של "בעל הסולם" ומקווים להיות ראויים לבנות חברה ערכית שתייצג את הדור האחרון – דור שמושתת כולו על יחסים של התחשבות, אחדות ואהבה. 

Media Downloads

Article TextDOCX