Article based on "New Life" 914
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

Jun 9, 2021

עידן הקיצוניות

תמיד היו שוליים, אבל היום יש הרגשה שהקיצוניות הפכה למיינסטרים. אוכלים, הרבה. משמינים, מאוד. שנאה, עד כדי טירוף. פייקניוז, יותר מחדשות. למה כך קורה? לאן זה עלול להוביל? איפה זה ייגמר בסוף?

החומר שממנו אנחנו עשויים הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. אפשר גם לקרוא לו רצון ליהנות או אגו. טבעו של הרצון לקבל הוא כל הזמן לגדול. ולגדול. ולגדול. וכשהרצון לקבל נעשה מוגבר, מה שהביא לו סיפוק אתמול היום כבר לא עושה שום דבר. לא נוגע בו. זה מביא לנו צורך להגביר את העוצמה בכל דבר ועניין.

מכאן באות כל מיני תופעות שאולי פעם נחשבו קיצוניות, אבל היום הן שכיחות למדי. כמו כן, זה מוליד התנהגויות חדשות שקודם לא נראו בעולם. אולי לנו קשה לצפות מראש מה תהיה ההתנהגות הקיצונית הבאה שתתפרץ פתאום למרכז הבמה, אבל בטוח שמשהו יבוא.

מה תורמת הקיצוניות להתפתחותנו כמין אנושי? בסופו של דבר היא צריכה להביא אותנו להכרת הרע שבאגו שלנו. שנכיר בכך שאנחנו מנוהלים על ידי רצון אגואיסטי, חושבים כל אחד על עצמו בלבד, ובעולם שנעשה כל כך מקושר, ההסתכלות הצרה הזו לא נותנת לנו להתקדם לשומקום. הקיצוניות שמתגלה בכול תחייב אותנו לשנות משהו מהותי בצורה שבה התקיימנו עד כה. יתרון האור מן החושך, נאמר על כך במקורות.

עתידנו תלוי בכך שנבין שאי אפשר למחוק מהעולם תופעה מסוימת שנראית למישהו קיצונית, על ידי שימוש בכוח נגדי, קיצוני עוד יותר. החיים מלמדים שזה רק מגביר את הנטיות ההרסניות משני הצדדים. ימין ושמאל, בעד ונגד, טוב ורע, לכל דבר יש מקום, והיכולת לכלול נכון את כל הקצוות, נלמדת בשיטת הקו האמצעי שמובאת בחכמת הקבלה.

חכמת הקבלה חוקרת את התפתחות האדם, החברה והטבע. היא עוזרת לאדם לגלות שבכל מערכת המציאות פועל כוח אחד שנקרא "בורא". הוא המקור לכוחות הקיצוניים שנראים שליליים, ועל ידי התגלותם בעולם הוא דוחף אותנו לגלות אותו ולמשוך ממנו כוחות חיוביים מאזנים. רק אם נלמד לעשות זאת, נוכל להתקיים בין שני הקצוות, בקו האמצעי.

אגב, למה מתוך השלילי מגלים את החיובי, ולא להיפך? כי בלי הרגשה שלילית אנחנו לא זזים, לא מתפתחים. כך אנחנו בנויים.

אם כן, הקיצוניות שמשתלטת על העולם איננה מקרית וגם לא זמנית. היא תלך ותחריף, עד שנקלוט שאלה כוחות אבולוציוניים חדים, שמכריחים אותנו ללמוד את השיטה לחיבור משלים בין ניגודים.

> נכתב בהשראת דברי הרב ד"ר מיכאל לייטמן בתכניתנו

חיים חדשים 914 – bit.ly/3x8qraW

Article TextDOCX