Publication
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

Jun 7, 2019

חג מתן "המדריך להתמצאות בסבך המציאות"

תראו, רק תראו אילו הישגים, שרשרת ארוכה של הצלחות. כל חודש קונים מאיתנו חברות היי-טק, כל שבוע סינים משקיעים בנו, כל יום אנחנו משחררים לעולם גרסה משודרגת של החיים בכל תחום אפשרי: טכנולוגי, רפואי, ביטחוני. ולמרות הכול, אנחנו לא מצליחים ללחוץ את היד זה לזה. 

הכנסת המסכנה מתחלקת ל-42 מפלגות, בכל מפלגה אינספור דעות, אפילו עם עצמו כל אחד מתווכח. מנקודת מבט חברתית, המצב שלנו נראה ממש סופני. הסימנים מראיםשאנחנו מחזיקים כאן בחסדים. 

גם אז, שבעים שנה לפני חורבן הבית, היו סימני קריסה וסימני קריאה מקדימים. רבי עקיבא צעק "ואהבת לרעך כמוך!" – אבל זה לא עניין אף אחד. מגפה קטלנית של שנאת חינם הרעילה את תלמידיו הנאמנים ומצאנו את עצמנו בגלות. עוד גלות. עוד קצת חושך, עוד קצת חוסר זהות, עוד קצת פירוד ביחסים בינינו – ובינינו לחיי הרוח.

אנחנו לא יכולים להמשיך להתקיים בצורה כזאת. זה לא ישראלי מצידנו, פשוט מנוגד לכל החוקים, לכל חוקי הרוח שניתנו לנו כקובץ בשם "תורה", אז, למרגלות הר סיני.

חג שבועות שמח עם ישראל, חג מתן תורה, מתן "המדריך להתמצאות בסבך המציאות" – או בקיצור: תורת החיבור. כי חיבור ואחווה, ליכוד ואהבה הם שהיו חסרים לנו אז, והם שחסרים לנו היום. קשה לעכל, אבל לא חסר ולא יהיה לנו חסר דבר בחיים מלבד חיבור טוב ביחסים בינינו. כך כתוב.

ובשביל להתחבר צריך כוח עליון שנקרא "תורה", כמו שכותבים המקובלים. כי התורה לא ירדה והתגלגלה מראש ההר עד אלינו כדי שנשתחווה לה כמו לעגל, היא ניתנה לנו כדי לעזור לנו בעזרת חוקים ליישם את החיבור בינינו.

אז ממה מתחילים? מהסכמה, מתנועה לקראת חיבור. אם נתחיל לעשות זאת, נזמין עלינו את הכוח הטמון בה, בתורה, והוא יטפל בנו כמו אם רחמנייה. אז, כל המציאות תתחיל להירגע, יפסיקו הריבים בין בני האדם, ייפסקו הסכסוכים, נתחיל להיות יותר רכים, יותר קרובים. גם עולמות הצומח והחי, ואפילו הדומם, האקולוגיה, הכול יירגע. הכול יתאזן, הכול יתרפא.

אז קצת פחות להתגאות בהישגים מפוקפקים, וקצת יותר למסור את עצמנו למשימת החיבור. זו כל התורה כולה.

Media Downloads

Article TextDOCX