Publication
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

Jul 28, 2020

האפליקציה שטרם פיתחנו

הווירוס בא להרחיק אותנו זה מזה כדי שנלמד איך להתקרב מבפנים זה לזה. כך חזרתי שוב ושוב מיום שפרצה הקורונה לחיינו. גם המלצתי לפתח תוכנה או אפליקציה, לומדה או סדרת שאלונים, שיאמנו אותנו רגשית להתקשר עם הזולת, שילוו אותנו בהדרכה נכונה איך להתייחס נכון לאחרים, כדי שלמרות הריחוק בינינו נרגיש קירוב בלבבות.

דוד המלך תמצת את כלל חיינו בארבע מילים: "סור מרע ועשה טוב". אבל לפני שנעשה טוב, עלינו להכיר את הרע. לא נעים, אבל הרע, האגו שלנו, הוא כל עולמנו. לכן תחילה עלינו להכיר את טבע האדם: עד כמה יצר האדם רע מנעוריו, עד כמה אנחנו שונאים זה את זה, רוצים לנצל זה את זה. רק שנכיר בצורה חדה שאנחנו עשוים רצון רע, חושבים לתועלתנו האישית ולא מעוניינים להתחשב בזולת, רק אז יש מקום להפך את הרע ולעשות טוב.

כמו שבאינטרנט יש אינספור תרגילים ואימונים שונים, המאפשרים לגולשים למלא שאלונים וללמוד את אישיותם, כך היה טוב אם הייתה נבנית תוכנה ידידותית שתסייע לאדם לגלות שהוא אגואיסט גדול, שחושב בכל רגע איך לגרום לעצמו יותר טוב. ואין מה להתבייש, יצר הרע הוא הטבע שלנו, היסוד של כל אחד ואחת.

לכן טוב להתחיל לייצר סדרת שאלות, סרטונים של מצבים חברתיים שונים, ודרכם יענה האדם וימדוד את עצמו, יכיר מיהו. התוכנה תראה לאדם כיצד ילדים גדלים בצורה טבעית ורוצים לטובת עצמם בלבד. איך הם מתפתחים וממשיכים בחשבונות ערמומיים, הופכים סגורים יותר, מסתירים את כוונתם.

התוכנה תציג צעד אחר צעד, איך מגיל 10 עד 18 בערך, חווה הילד מצבים מגוונים, זומם לגנוב, לקחת, לנצל, לתחמן את הזולת. איך שבגיל הנעורים מתפתחת בילדים העורמה, חלקם מגלים שהם ממש אגואיסטיים, והם לומדים להשתמש בטבע שלהם בצורה מתוחכמת: לשווק ולמכור, לדכא ולרמוס. חלקם נוטים לכיוון ולמגמה הפוכה לחלוטין. אין טוב ואין רע, זה טבע האדם. כך אנחנו מתפתחים לאורך חיינו, על רצף של אינטרסים.

התוכנה לא תחשוף מיד את האדם לאגו, אלא תכיר לו בהדרגה את טבעו. היא תסייע לו להבין את התוצאות השליליות שבאות מהאגו, כמו חורבנות ומחלות, פילוגים ומאבקים. היא גם לא תציג רק רע, אלא גם טוב נגד הרע. כלומר היא תסביר שהרע שמתגלה מטרתו היא להביא לטוב. הקלקול מזמין תיקון, השבר מזמין איחוי. כמו שאמר שלמה המלך, בנו של דוד: "על כל פשעים תכסה אהבה".

בלתי אפשרי למדוד מאמצים פנימיים של אדם, את מידת הדחייה או המשיכה שבו, את רגש השנאה או האהבה שפועם בו. אבל אפשר וחשוב להביא למודעות שלו את טבעו. שהאדם יבין שהוא שקוע ביצר הרע, חושב על עצמו, וגם אם הוא רוצה לטובת הזולת, אז בסופו של דבר המגמה היא לתועלתו. שאלון אחר שאלון, מבדק אחר מבדק, סרטון אחר סרטון – על התוכנה להראות לאדם את כל הגישה הפסיכולוגית שלו לחיים, את כל צורת החשיבה וההשקפה, שהן כולן לטובת עצמו.

חכמת הקבלה נקראת גם חכמת הנסתר כי האדם עצמו נסתר מעצמו. הוא לא יודע מה קורה לו, לא מכיר את עצמו, לא מרגיש כיצד הוא נפעל, מאין באות לו מחשבות, איך הוא מקבל החלטות, איך מתנהלות בו הרגשות. בכל אלה תדע המערכת להשתמש, לא חלילה כדי לשלוט באדם, אלא כדי לתמוך בו להכיר את טבעו הרע, והוא כבר יבין לבד שטוב יהיו לו אם יתעלה מעל עצמו ויתחשב בזולת.

Media Downloads

Article TextDOCX