Publication
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

Nov 21, 2020

אל תתעצלו, לכו אל הנמלה

עיר גדולה במרכז הארץ, עיר טובה ומפותחת, כזו שקורצת לאנשים לבוא לגור בה, מוצאת שחסרות לה אלפי יחידות דיור כדי לשכן דיירים חדשים שמבקשים להתיישב בה.

האגף לתכנון ובנייה מוכן להקצות שטח לטובת שכונות חדשות על חשבון דיונות שנמצאות בשולי העיר, וההחלטה מביאה לקונפליקט: מצד אחד העירייה רוצה לקדם את הפרויקט ולספק לאנשים מקום מגורים נוח, מצד שני אנשי שמירת הטבע מתנגדים להפרת האיזון, והתושבים חלוקים ביניהם, כל איש ומניעיו.

הבעיה מורכבת ולא שייכת לעיר זו או אחרת, גם לא משקפת את תחום הדיור בלבד. מהדוגמה הזאת אפשר ללמוד על היחס הכולל שלנו לטבע. ואם להתמקד ולא לברוח מהמקרה הנקודתי הזה, אז בוודאי שהבתים חשובים לאנשים, אבל הטבע לא פחות חשוב. מבלי להיכנס לסבך המניעים, נכון להכריע לטובת הטבע.

למה? כי אנשים יכולים לחיות בכל מקום אחר, קצת יותר רחוק מקו החוף, פנימה מהדיונות. גם בכל מקום שבני אדם מתיישבים ובונים ערים הם יוצרים מיקרו-עולם שלא קשור בכלום, לא לחולות ולמים, לא לצמחים ולבעלי החיים. לכן אם ממילא בונים משהו מלאכותי לחלוטין, אז אין צורך של ממש לבנות במקומות שמהווים שמורות טבע.

על פניו נדמה שאנחנו חלק מהטבע, אלא שכל צורת הקיום שלנו סותרת אותו לגמרי, עד חוסר כל טיפה של התחשבות בו. כל מה שעשינו בטבע במשך שנות ההתיישבות האנושית היה נגדו. באנו אליו עם ידיים מלוכלכות מתאוות בצע ושלטון, עם שכל אגואיסטי גדול ורצון בלתי נשלט לסדר הכול לנוחיותנו, גם אם זה אומר ללכת נגד כל חוקי הטבע שאותם אנחנו לא מבינים, לא מרגישים, והאמת היא שגם לא רוצים להבין ולהרגיש.

כל עוד אנחנו נמצאים על פני כדור הארץ, מחובתנו לדאוג שאנחנו לא מפריעים ולא מפרים את האיזון בין כל חלקיו, אלא כמה שיותר שומרים לא להזיק להם. יש מערכת-על גדולה יותר ממערכות ההתיישבות שלנו, וצריך לפיה לתכנן את המערכות הקטנות שלנו, ולא להיפך כמו שנדמה לנו. ההתיישבות שלנו על פני כדור הארץ חייבת לקבל תפנית ולצאת מתוך חשיבה אקולוגית. יש מהנדסים מומחים שמבינים איך צריך לפעול, ועלינו רק להקשיב להם וליישם.

ומעבר לקירות וגינות, אנחנו צריכים להתחיל לסדר את בניין החברה שלנו. לחנך. לעודד אכפתיות למה שקורה סביבנו, לפתח רגישות והתחשבות. אחרת לא נוכל להמשיך לחיות על פני הכדור. כל הנזק שגרמנו יחזור אלינו בצורה שלא נוכל לשרוד בו יותר.

יש לנו אפשרות לחיות יפה וטוב על פני כדור הארץ, אבל רק בתנאי שנהפוך את צורת המחשבה שלנו. שכל דבר נשקול לא לפי החשקים שלנו, אלא לפי השאלה האם זה פוגע בטבע או לא. אם פוגע, אסור לעשות.

המכשול הגדול שלנו הוא המלאכותיות שבה אנחנו חיים ובגללה אין לנו שום קשר עם הטבע. אם הנמלה לדוגמה בונה בהתאמה מוחלטת לטבע, מתרבה בהתאם אליו וכל מעשיה הם פועל יוצא מהרגשת הטבע וצרכיו, אנחנו לעומתה מנותקים לגמרי מהחשבון הנכון הזה. לכן אנחנו צריכים להסתכל על בעלי החיים, וללמוד מהם. כמו שהם לא הורסים את הטבע, גם לנו אסור להרוס את הטבע.

Article TextDOCX