Publication

May 20, 2020

אין ארוחות חינם: הכנסה בסיסית לכול חייבת לדרוש תמורה חינוכית

בארה"ב, באירופה ובאמריקה הלטינית כבר נשמעות הצעות ונבחנים מודלים למתן הכנסה בסיסית לכול. זאת אומרת, מתן תשלום חודשי שווה לכל אזרח, וללא תנאי. במדינות שבהן העוני כבד במיוחד, כמו בספרד, התוכנית מתקרבת בצעדי ענק למימוש מיידי.

זה משמח מאוד שאנחנו מגיעים לשלב חברתי-כלכלי כזה. אומנם זו רק ההתחלה, והמחשבה עדיין איננה שלמה ומקיפה, אבל זה עתיד העולם כולו: כל אדם יקבל הכנסה בסיסית שנקבעה והוסכמה מראש על ידי כולם, והאזרחים יעבדו תמורת קיום מספק אבל פשוט. המניע שלהם לפעולה יהיה לאו דווקא רצון להרוויח יותר מאחרים, אלא שאיפה להשתתף בבניית העולם החדש, האינטגרלי.

אלו מחשבות סוציאליסטיות, אפילו קומוניסטיות, שנשמעות רחוקות ממקומנו, אבל מכיוון שהטבע דוחף אותנו לחיות בהתאמה לעולמו האינטגרלי, אז במוקדם או במאוחר נצטרך לתת את הדעת איך מצד אחד אנחנו דואגים לספק לכל אדם בעולם את מחייתו, ומצד שני איך הדאגה היא רק להעניק לכל אדם את החיוני לחייו ולא יותר. לא מדובר על חיי צנע, אלא על הבטחת הכנסה נורמלית, יפה. לא בזבזנית והרסנית כלפי כדור הארץ כמו שהייתה עד היום.

לא נחלק לאנשים כך סתם הספקה, שהם יישבו בטלים ואנחנו נספק להם לחם חינם. כך נקלקל את עצמנו. אלא נצטרך לעבוד במלאכה מסוג חדש: לימודי העולם החדש. כמו סטודנטים, ללמוד שש שעות ביום בממוצע, אולי גם בשעות הערב, ובעבור הלימודים תתקבל המלגה, סל ההכנסה הבסיסית.

תוכנית הלימודים של הסטודנטים תכלול גם לימוד מדעי החברה ופסיכולוגיה, היסטוריה וגיאוגרפיה, ותחומים נוספים שנותנים לאדם מבט נכון על העולם שאנחנו חיים בו. כל אדם יצטרך להבין איך הטבע מלווה אותו, כל החברה תצטרך ללמוד איך הטבע משנה את פניה משך ההיסטוריה. כולנו כאחד נצטרך לשבת ולהשכיל איך בהדרגה להפוך מפראי אדם לאנשים מפותחים ומודרניים, לחברה אינטגרלית המקושרת בחוטי אהבה, חברה המעוצבת בהתאם לחוקי הטבע.

לצד הלימודים התיאורטיים האלו, התלמידים יעסקו גם בצד המעשי של הלימוד. הפרקטיקה שלהם תהיה להרכיב מעצמם חברה, בפועל ממש, תוך השתתפות בדיונים ובשיח עגול ושווה. זו עבודה חשובה מאוד, התוצר שלה יקר ערך. זו השקעה לאומית נושאת רווחים עצומים, כי היחסים החברתיים הם שישפיעו על עתידה של כל המדינה.

מומלץ לכל מדינה ומדינה לאמץ מעתה את המודל החברתי המשלים הזה לתשלום הכנסה בסיסית. גרעין התלמידים הראשון יעזור ליתר האזרחים להצטרף למעגל הלימודים, ומעגל יעזור למעגל, עד שכל המדינה תתקדם לגיבוש חברתי יפה מאין כמוהו. לבניית חברה חדשה שהיחס בין חבריה תואם לתנאים החדשים שהטבע הגלובלי מציב לפנינו. זה המפעל החשוב ביותר שכל מדינה צריכה להקים.

Media Downloads

Article TextDOCX