אגרת א'
אגרת ב'
אגרת ג'
אגרת ד'
אגרת ה'
אגרת ו'
אגרת ז'
אגרת ח'
אגרת ט'
אגרת י'
אגרת י"א
אגרת י"ב/א
אגרת י"ב/ב
אגרת י"ג
אגרת י"ד
אגרת ט"ו
אגרת ט"ז
אגרת י"ז
אגרת י"ח
אגרת י"ט
אגרת כ'
אגרת כ"א
אגרת כ"ב
אגרת כ"ג
אגרת כ"ד
אגרת כ"ה
אגרת כ"ו
אגרת כ"ז
אגרת כ"ח
אגרת כ"ט
אגרת ל'
אגרת ל"א
אגרת ל"ב
אגרת ל"ג
אגרת ל"ד
אגרת ל"ה
אגרת ל"ו
אגרת ל"ז
אגרת ל"ח/א
אגרת ל"ח/ב
אגרת ל"ט
אגרת מ'
אגרת מ"א
אגרת מ"ב
אגרת מ"ג
אגרת מ"ד
אגרת מ"ה
אגרת מ"ו
אגרת מ"ז
אגרת מ"ח
אגרת מ"ט
אגרת נ'
אגרת נ"א
אגרת נ"ב
אגרת נ"ג
אגרת נ"ד
אגרת נ"ה
אגרת נ"ו
אגרת נ"ז
אגרת נ"ח
אגרת נ"ט
אגרת ס'
אגרת ס"א
אגרת ס"ב
אגרת ס"ג
אגרת ס"ד
אגרת ס"ה
אגרת ס"ו
אגרת ס"ז
אגרת ס"ח
אגרת ס"ט
אגרת ע'
אגרת ע"א
אגרת ע"ב
אגרת ע"ג
אגרת ע"ד
אגרת ע"ה
אגרת ע"ו
אגרת ע"ז
אגרת ע"ח
ספריית כתבי מקובליםchevron_left
רב"ש/אגרות
chevron_left
אגרת א'
 
להשמעת המאמרvolume_up

אגרת א

בעה"י ג' לסדר ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה וכו'

כבוד אאמו"ר שליט"א

בענין שדברנו אודות לימוד הקבלה על צד הטהרה וכו', ומה שאני לא יודע אזי אכתוב לך ואתה תשיב לי על כל משאלותי.

אני רואה שאין לי פרטים לכתוב, רק בכלל, שאין אני יכול ללמוד אף מלה אחת על צד הטהרה. כי הדרך היא שמבררין איזה ספיקות מתוך רבוי הוַדַאים - ולא הוַדַאים מתוך רבוי הספיקות. אלא שאז צריכין ללמוד כסדר.

ובטח הוא שזה תלוי אם האדם כבר מוכשר לזה, זאת אומרת שאצלו כל הקבלות שלו על צד הטהרה, היינו קבלה על מנת להשפיע. ומי שאינו במדרגה כזו אזי כשלומד קבלה אין הוא יכול ללמוד על צד הטהרה. כמו שכתוב: "ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה", זאת אומרת שהלב שלו כבר מטוהר מרוח ה'.

ולולא זה אי אפשר בשום אופן, כמו שאמרו חז"ל: "אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות". משמע שאי אפשר שהאדם לא יהא נקרא חוטא אלא אם כן יש לו רוח חכמה. והגם שאין האדם מרגיש שהוא לעולם חוטא, הוא משום שאין אדם רואה נגעי עצמו, אבל האמת היא שכל זמן שלא זכה לרוח חכמה נקרא חוטא, וזהו מן ההכרח. וזה דוקא תלוי ביד ה' יתברך למלאות... (חסר סיום המכתב)