תוכן עניינים
רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י)/זוהר לעם
זוהר חדש, ואתחנן
כרך א'
הקדמת ספר הזוהר
השושנה
השושנה (מראות הסולם)
נצנים
מי ברא אלה
מי ברא אלה של אליהו
אמא השאילה בגדיה לבתה
אותיות דרב המנונא סבא
חכמה, שהעולם עומד עליה
מנעולא ומפתחא
בהבראם באברהם
החיזיון של רבי חייא
עימי אתה בשותפות
מוליך החמורים
שתי נקודות
ליל הכלה
שמיים וארץ
כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך
מי זאת
שמח במועדים ואינו נותן לעניים
תורה ותפילה
יציאת רבי שמעון מהמערה
מצוות התורה, המצווה הראשונה
המצווה השנייה
המצווה השלישית
המצווה הרביעית
המצווה החמישית
המצווה השישית
המצווה השביעית
המצווה השמינית
המצווה התשיעית
המצווה העשירית
המצווה האחת עשרה
המצווה השתים עשרה
המצווה השלש עשרה
המצווה הארבע עשרה
ביאור כללי לכל י"ד (14) מצוות, ואיך מתחלקות לשבעה ימי בראשית
ביאור התחלקות י"ד מצוות בעשרה מאמרות
כרך ב'
בראשית - א
בראשית - ב
נוח
לך לך
כרך ג'
ויירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
מקץ
ויגש
ויחי
כרך ד'
שמות
וארא
בוא
בשלח
יתרו
משפטים
כרך ה'
תרומה
ספרא דצניעותא
תצווה
כי תשא
ויקהל
פקודי
כרך ו'
ויקרא
צו
שמיני
תזריע
מצורע
אחרי מות
קדושים
אמור
בהר
בחוקתי
כרך ז'
במדבר
נשוא
בהעלותך
שלח לך
קרח
חקת
בלק
פינחס
מטות
כרך ח'
ואתחנן
עקב
שופטים
כי תצא
וילך
האזינו
כרך ט'
זוהר חדש, בראשית
זוהר חדש, נח
זוהר חדש, לך לך
זוהר חדש, וירא
זוהר חדש, תולדות
זוהר חדש, ויצא
זוהר חדש, וישב
זוהר חדש, בשלח
זוהר חדש, יתרו
זוהר חדש, תרומה
זוהר חדש, צו
כרך י'
זוהר חדש, כי תשא
זוהר חדש, אחרי
זוהר חדש, בהר
זוהר חדש, נשוא
זוהר חדש, חוקת
זוהר חדש, בלק
זוהר חדש, מטות
זוהר חדש, ואתחנן
זוהר חדש, כי תצא
זוהר חדש, כי תבוא
זוהר חדש, שיר השירים
זוהר חדש, מדרש רות
זוהר חדש, איכה
כרך יא
מאמרים לפסח
מאמרים לשבועות
מאמרים לראש השנה
מאמרים ליום הכיפורים
מאמרים לסוכות
כרך יב
אברהם
אדם הראשון
אהבה
אהבת חברים
אור
אותיות
גברים ונשים
גלות וגאולה
הטבע
השגה רוחנית
השכינה
זיווג
חיבור
טוב ורע
ימות המשיח
יציאת מצרים
יצר הרע ויצר הטוב
יראה
ירושלים
ישראל
ישראל והעמים
מדרגה רוחנית
מחשבת הבריאה
מטרת החיים
נשמות
ספר הזוהר
עליות וירידות בדרך
עניים ועשירים
ערב רב
צדיקים ורשעים
קו אמצעי
רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י)
רצון
שלום
שמחה
תורה
תורה - לימוד בלילה
תיקון וגמר התיקון
תפילה
תפיסת המציאות
כרך יג
תיקוני הזוהר

פרשת ואתחנן

קו המידה

מהד' 21 כר'. כרך כ. דף א

מהד' 10 כר'. כרך י. דף א.

.1 אמר רבי שמעון, עד כאן, לא היו החברים יודעים סוד הייחוד. אמר רבי אלעזר, כל הפסוקים שבתורה הם סודות סתומים עליונים, והכתוב הזה, שמע ישראל, מיהו?

.2 שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. פסוק זה, אע"פ שכמה צדדים דרשנו בו, הנה הסוד של הייחוד שבו, סתום מהעיניים, הלב אטום הוא ממנו, שכמה חכמים חֵרשי לב אומרים, ואינם יודעים, ואינם משיגים, כי עיניהם סתומות מֵראוֹת, וליבותיהם מתבונה. בסוד הייחוד אותיות נסתרות, ובקיומן נחקקות המילים והשורות.

.3 שמע, הוא שם של סוד הייחוד בתוך הנסתר העליון הסתום, והגלוי בתוך החקיקות הנסתרות, לעלות במדרגותיו להיות נשלם למעלה. שמע, בו תלוי שֵׁם, כי שמע אותיות שם ע'. בו תלויה שמיעה.

שֵׁם, כמ"ש, אשר נקרא שֵׁם. ע' היא הראייה, המאירה במלכות, שנקראת שֵׁם, מרה"ש ועד סוף השנה, כמ"ש, ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. וארץ היא מלכות, הנקראת כאן שֵׁם.

בינה דא"א יצאה מחוץ לראש דא"א, ומג"ר שבה נתקנו או"א עילאין, הסתומים ומכוסים מחכמה. ומז"ת שבה נתקנו ישסו"ת, שבהם מתגלה החכמה. בינה זו סתומה בג"ר שלה, וגלויה בז"ת שבה, ישסו"ת.

ושמע, הוא שם של סוד הייחוד בתוך הנסתר העליון, שהמילה שמע מורה על הייחוד של הבינה דא"א, הנקראת הנסתר העליון. הסתום והגלוי בתוך החקיקות הנסתרות, שג"ר שבה, או"א עילאין, סתומים. וז"ת שבה, ישסו"ת, גלויים. בתוך החקיקות, שנעשו ע"י יציאה מחוץ לראש דא"א, שע"י הייחוד הם חוזרים ועולים להיות נשלמים למעלה בראש א"א.

שמע, בו תלוי שֵׁם, מלכות, התלויה בישסו"ת, שמקבלת ממנה חכמה. בו תלויה שמיעה, החסדים דג"ר דבינה, המכונים שמיעה.

ע' של שמע היא החכמה שבישסו"ת, המכונה עין וראייה, אשר המלכות, הנקראת שֵׁם, מקבלת משָׁם את החכמה. וע"כ מרומז זה בשמע, באותיות שם ע', שאות עין זו שבישסו"ת משפיעה לשֵׁם, למלכות. וגם או"א עילאין, החסדים דג"ר דבינה, המכונים שמיעה, מרומזים בשמע, כי שמע פירושו שמיעה. באופן, שבמילה שמע מרומזים או"א, וישסו"ת, ומלכות.

.4 ע' של שמע היא עין טובה להסתכל בה. משום שיש עין טובה ועין רעה. עין טובה היא מצד ימין. כי אם עין, חכמה שבשמאל, כלולה בחסדים שבימין, היא טובה. עין רעה היא מצד שמאל. כי אם עין, חכמה שבשמאל, אין בה אלא שמאל בלי ימין, היא רעה, היא הקליפה.

עין טובה, ישראל סָבָא רשום בה, כי במוחין דישסו"ת נכללת החכמה שבשמאל בחסדים שבימין, כי כתוב, שמע ישראל, שהוא ישראל סבא.

.5 ומי שאומר ששמע ישראל פירושו ישראל הקטן, ז"א, הכול אחד הוא. כי ישראל הקטן ג"כ יפה. כי אע"פ שז"א מחזה שלו ולמעלה בחסדים מכוסים מחכמה, עכ"ז נמצאת העין, חכמה, נשענת עליו. והוא כמ"ש, לא יגרע מִצדיק עיניו. וזוהי ו' קטנה, יסוד דז"א.

כי מחזה ולמטה גם בז"א מתגלה החכמה, אשר הקו האמצעי אשר שם, נקרא יסוד. ונמצאת החכמה שמחזה ולמטה נשענת על מחזה ולמעלה דז"א, כי אין משהו במחזה ולמטה, שלא מתקבל מחזה ולמעלה.

ו' עליונה, מחזה ולמעלה דז"א. ו' קטנה, יסוד. הכול פרצוף אחד. הו' הקטנה, המעיין של הבאר, של מלכות, שאינו נפסק ממנה לעולם.

.6 עד כאן התבארו הדרכים, החקוקות בסוד של שמע ישראל. מכאן והלאה יתבארו סודי הסודות של הייחוד השלם, כראוי בשיעור שלו, לעשות מדידות ושיעורים בכל הצדדים.

.7 ג' שמות, הוי"ה אלקינו הוי"ה, הם י"ד (14) אותיות של ג' שמות פנימיים, שהם כלל הכול. סוד אחד, למעלה ואמצע ולמטה. כאן הוא הכלל של כל הצדדים, החל ממקום שאין בו שיעור, א"א ואו"א, הנקרא א"ס, עד סוף הצד האחרון, שהוא התחתונה של כל המדרגות, המלכות.

.8 שֵׁם אחד הוא למעלה, המקום שהוא התחלה לעולמות, א"א ואו"א עילאין, שמשם יוצאים שבילים לכל המדרגות. שֵׁם אחד באמצע, שמשה, הקו האמצעי, כלל את עצמו בו, בתוך אברהם ויצחק, שהם ימין ושמאל. ושֵׁם אחד כולל את דוד המלך, המלכות. תיקון אחד וסומך אחד לכולם.

ג' שמות, הוי"ה אלקינו הוי"ה, ימין שמאל אמצע. הוי"ה ראשונה, אבא, בהארת עתיקא, א"א. ואבא הם או"א עילאין, ששניהם נקראים אבא, והם ימין. והשם אלקינו, אמא, ישסו"ת, שנקראים שניהם אמא, הם שמאל. והשם הוי"ה האחרון, ז"א, הדעת, הקו האמצעי, המכריע בין או"א וישסו"ת, ימין ושמאל.

כאן הוא הכלל של כל הצדדים, שכאן כלל כל הבחינות, החל מהמקום שאין בו שיעור, הנקרא א"ס, שהוא א"א ואו"א, עד סוף הצד האחרון, שהוא התחתונה של כל המדרגות, המלכות.

שֵׁם אחד הוא למעלה, שם הוי"ה הראשון, או"א בהארת א"א, ימין. המקום שהוא התחלה לעולמות, א"א הנקרא בראשית. שמשם יוצאים שבילים לכל המדרגות, בין לחסדים ובין לחכמה, כי כשאו"א עולים לראש א"א, הם משפיעים חכמה לישסו"ת, אע"פ שאו"א עצמם הם חסדים מכוסים מחכמה.

שם אחד באמצע, שם הוי"ה האחרון, דעת, משה. שמשה כלל את עצמו בו, בתוך אברהם ויצחק, והוא קו אמצעי המייחד חו"ב זו בזו. ואברהם ויצחק בגדלות הם חו"ב. או"א עילאין נקראים חכמה, חכמה שבימין, חסדים. ישסו"ת נקראים בינה, חכמה שבשמאל, בינה השבה להיות חכמה.

ושֵׁם אחד כולל את דוד המלך, השם אלקינו, בינה, ישסו"ת, שמהם מושפעת החכמה לדוד המלך, למלכות, ולפיכך נבחן שהמלכות כלולה בשם אלקינו, ישסו"ת, שהם שמאל לאו"א, משום שאין המלכות מקבלת חכמה אלא משם. כי המלכות הוא תיקון אחד וסומך אחד לכולם, כי רק במלכות מתגלה החכמה בפועל, וכל המדרגות הקודמות נסמכות עליה.

.9 וכשמתחברות האותיות של האמונה, כשהפרצופים א"א או"א ז"א מלכות, הרמוזים בהוי"ה אלקינו הוי"ה, מתחברים זה בזה להיות אחד, מתגלים בתוך החיבור וקשר הכול, שני עולמות, עליון ותחתון. העולם העליון עולה עד שאין שיעור וא"ס. והעולם התחתון יורד בשיעור עד סוף כל המדרגות.

אחר שנכללו כל המדרגות לכללות אחת, וניכרות בהן רק ב' מדרגות, מדרגה א' חסדים מכוסים, שאין להם שיעור. שהוא העולם העליון, שנכלל בו, א"א ואו"א וג"ר דישסו"ת. ומדרגה ב', שהיא חכמה, נבחנת שיש לה שיעור, והוא העולם התחתון, שנכלל בו ז"ת דישסו"ת וז"א ומלכות. העולם העליון עולה עד שאין שיעור וא"ס, והוא הכולל של א"א ואו"א וג"ר דישסו"ת, שהם בחסדים מכוסים מחכמה. והעולם התחתון, ז"ת דישסו"ת, יורד בשיעור הארת חכמה, עד סוף כל המדרגות, עד שמאירה אל המלכות, שהיא סוף כל המדרגות. כי אין גילוי החכמה אלא במלכות, אלא המקור הוא בישסו"ת.

.10 העולם העליון, המתקשר ועולה עד א"ס, שהוא א"א ואו"א וג"ר דישסו"ת, שהם או"א דישסו"ת, מחלק את י"ד האותיות, אשר בהוי"ה אלקינו הוי"ה, ולוקח מהן לפי מדרגותיו שבע אותיות הוי"ה אל"ה. כי עד כאן העולם העליון, המתקשר ועולה עד א"ס, ולוקח שבע אותיות.

העולם התחתון, ז"ת דישסו"ת עד המלכות, המתקשר בעולם העליון ויורד עד סוף כל המדרגות, מלכות, מחלק י"ד האותיות של הוי"ה אלקינו הוי"ה, ולוקח מהן לפי מדרגותיו שבע אותיות ינ"ו הוי"ה. כי שלוש האותיות העליונות ינ"ו, שבארבע אותיות הוי"ה, הן חיבור וקשר אחד, שאין בהן פירוד, ז"ת דישסו"ת. ומשום זה מתחלקות י"ד האותיות לשבע ושבע, והכול אחד.

אחר שהמדרגות המרומזות בי"ד האותיות הוי"ה אלקינו הוי"ה, מתייחדות זו בזו, נבחן בהן ההפרש בין הארות החסדים שבהן ובין הארת החכמה שבהן. ועל פיהן מתחלקים כולם לשני עולמות, עליון ותחתון, שהעליון בחסדים, והתחתון בחכמה.

העולם העליון כולל מא"א עד ז"ת דישסו"ת, והם מרומזים בהוי"ה אל"ה. כי הוי"ה ראשונה רומזת לא"א ואו"א, והשם אלקינו רומז על ישסו"ת, המתחלק לג"ר ולז"ת, ששלוש אותיות ראשונות אל"ה הן הג"ר דישסו"ת, או"א דישסו"ת, שעודם בחסדים מכוסים, כמו או"א עילאין. וע"כ הן מתחברות עם העולם העליון, בהארת חסדים.

ושלוש אותיות ינ"ו של אלקינו, הרומזות על ז"ת דישסו"ת, בהן מתגלה החכמה. והן מצטרפות לעולם התחתון, המאיר בהארת חכמה, הכולל מז"ת דישסו"ת עד המלכות, שהן שבע אותיות ינ"ו הוי"ה. אשר ינ"ו הם ז"ת דישסו"ת, שבהם נכללת המלכות, והוי"ה שנייה היא ז"א.

.11 המילה אחד שבשמע ישראל. אות ד' של אחד, עליונה וגדולה על האותיות האחרות. וכן ר' של אל אחר ג"כ גדולה יותר מהאותיות האחרות, כדי לעשות היכר בין אחד לאחר, שלא להחליף הקדוש העליון, אל אחד, ולכלול עימו הצד האחר, אל אחר.

.12 אותיות ע' ד' שבשמע ישראל הן גדולות, ע' של שמע וד' של אחד. הן אותיות עד, הרומזות, שצריכים להעיד עדות על סודי הסודות, להוציא מידה אחת למדידה של האמונה. ומי שיודע הסוד הזה, יודע הסוד של ריבונו, ונוחל שני עולמות, העוה"ז והעוה"ב. והמידה נקראת קו המידה.

.13 וזה ניתן לחכמים העליונים הקדושים, היודעים סוד ריבונם, ומשתדלים בכבודו. ולא ניתן לרשעי עולם, שאינם יודעים, ואינם דואגים לכבוד אדונם. ואותם צדיקי אמת, שהאמונה העליונה בהם, להם ניתן לדעת ולהסתכל, משום שאינם נוטים לימין ולשמאל. אלא שדבוקים בקו האמצעי.

.14 קו המידה של האורך והרוחב, קו המידה של העומק והגובה, קו המידה של העיגול והמרובע, בי"ג (13) שערים הוא עומד להיות נודע. והם כ"ו (26) שערים לב' צדדים, כשהם נחקקים בחקיקתם. והכול הוא אחד במידה זו. קו המידה עולה ויורד ונחקק בחקיקותיו לכל הצדדים.

קו המידה הוא הקו האמצעי, המודד מידת החכמה והחסדים, שהחכמה תאיר רק מלמטה למעלה, שהיא מדידת ו"ק דחכמה, והחסדים יאירו מלמעלה למטה, וכן שייכללו זה בזה. וכיוון שמטרם מדידה זו של הקו האמצעי, אין החכמה והחסדים יכולים להאיר, ע"כ נבחנת המדידה, שהיא ממציאה את הארות החכמה והחסדים עצמם. מדד, פירושו, מאיר בקִצבה.

אמנם יש הרבה בחינות של חכמה וחסדים. כי יש חכמה וחסדים שלמעלה מחזה, בחג"ת, המכונים אורך ורוחב. ויש חכמה וחסדים למטה מטבור, בנה"י, המכונה גובה ועומק. וכן יש חכמה וחסדים בראש, שהם מכונים מדידה בעיגול, כי הראש הוא עגול. ויש חכמה וחסדים בגוף, המכונים מדידה במרובע. וכן יש הרבה בחינות מדידה באיכות החכמה והחסדים שבכל בחינה.

ואלו המדידות נוהגות בכל מדרגה, כי אין לך מדרגה שלמה, שלא יהיו בה ראש וגוף, עיגול ומרובע. אורך הוא חכמה, רוחב חסדים. עומק, מקום החיסרון. גובה, חכמה המוגבלת לו"ק.

וחוץ מכל אלו, יש להבחין גם בימין ובשמאל, כי מתוך שהימין והשמאל כלולים זה מזה, ויש בכל אחד חכמה וחסדים, ע"כ ישנן כל אלו בחינות המדידה בצד ימין בלבד, וכן בצד שמאל בלבד.

קו המידה של אורך ורוחב מודד אורך שהוא חכמה, ורוחב שהוא חסדים.

קו המידה של עומק וגובה, שהעומק מקום החיסרון, והגובה שיעור קומה, הוא חכמה המוגבלת לו"ק ע"י הקו האמצעי.

קו המידה של עיגול ומרובע. העיגול הוא מדידות חכמה וחסדים שבראש, שמאיר רק מלמטה למעלה, שאין התפשטות ממנו לתחתונים. ומרובע הוא מדידות החכמה והחסדים שבגוף, שהוא מתפשט מלמעלה למטה, לתחתונים. כי כל ראש אינו מאיר אלא לגופו עצמו, והגוף משפיע לתחתונים.

ונודע, שהקו האמצעי, שהוא קו המידה, מייחד ב' הקווים זה בזה, ומתקן הארתם, ואח"כ משפיע אותם למלכות. וע"כ נבחנות כאן ד' בחינות, ג' קווים, ימין שמאל ואמצע, והמלכות המקבלת אותם. ומתוך שהם נכללים זה מזה, יש ג' קווים בכל אחד מד' הבחינות, והם י"ב (12) בחינות, ועם הכולל, הם י"ג (13) בחינות.

ולכן קו המידה של האורך והרוחב, קו המידה של העומק והגובה, קו המידה של העיגול והמרובע, בי"ג (13) שערים הוא עומד להיות נודע, כלומר, שהאור מתפשט בי"ג בחינות. והם כ"ו (26) שערים לב' צדדים, כי יש י"ג בחינות בצד ימין, וכן י"ג בחינות בצד שמאל, וע"כ הן כ"ו בחינות, כשהם נחקקים בחקיקתם.

והכול הוא אחד במידה זו. שכל אלו המדידות האמורות נעשו לאחת ע"י קו המידה. כי הקו האמצעי מייחד כל הספירות להיות אחד. קו המידה עולה ויורד, שאור החכמה מעלה מלמטה למעלה, ואור החסדים מוריד מלמעלה למטה. וע"י זה נחקק בחקיקותיו לכל הצדדים, מאיר לכל הצדדים, הן בחכמה והן בחסדים.

.15 האור שאינו נמצא בבחינת אור, חקק, ויצא הניצוץ של כל הניצוצות, שכל הניצוצות נמשכים ממנו. והניצוץ היכה, הזדווג, ברצון הרצונות, באו"א, שבהם מאיר ח"ח. וכל הרצונות לחסדים שיש בתחתונים, נמשכים מהם. והניצוץ הסתתר באו"א ואינו ידוע.

הזוהר מבאר המקור שמשם יצא קו המידה. ויש ב' נקודות במלכות, הנקראות ניצוץ דמנעולא וניצוץ דמפתחא, אשר עיקר כוח הדין שבמלכות הוא ניצוץ דמנעולא, אלא כדי שהעולם יוכל להתקיים, עלתה המנעולא ונמתקה בבינה, שקיבלה צורת בינה, והיא נקראת מפתחא, שממנו נעשו כל המסכים.

ומנעולא זו, בכוח הדין החזק שבה, היא תולדה משמאל בלי ימין, ששימש בעולם הנקודים והאיר מלמעלה למטה, שאז נולדה ויצאה המנעולא ושברה את הכלים. ובעולם התיקון נגנזה מנעולא זו בראש דעתיק, ומשם באה ונגנזה באו"א עילאין, והסתתרה שם.

ונודע, שאור השמאל המשמש בלי ימין, הוא חושך ולא אור. וע"כ נאמר, האור שאינו נמצא בבחינת אור, כי אור השמאל בלי ימין אינו אור אלא חושך. חקק, ויצא הניצוץ של כל הניצוצות, שאור השמאל בלי ימין ששימש בנקודים, ממנו נמשך ויצא ניצוץ המנעולא, שהוא השורש של כל מדרגות הניצוצות שיש במפתחא, ע"כ נקרא, הניצוץ של כל הניצוצות. כי כולם יצאו ממיתוק המנעולא בבינה.

והניצוץ היכה, הזדווג, באו"א עילאין, הנקראים רצון הרצונות, להיותם תמיד ח"ח, והניצוץ הסתתר שם. ולא נודעה מציאותו שם.

.16 בזמן שהרצון הזה, או"א עילאין, הנקראים רצון הרצונות, להיותם תמיד בחפץ החסדים, רצה להתפשט, להאציל את ישסו"ת, המתפשט בהארת החכמה, יצא הניצוץ הנסתר בתוך הרצון הזה, בתוך או"א, ונגלה. ולא נגלה להתקיים באותו אופן שבאו"א, אלא שנמתק וקיבל צורת ניצוץ המפתחא.

כי כדי להאציל את ישסו"ת, שיאירו בהארת החכמה, היה צריך להמתיק את המנעולא לצורת מפתחא. כי במקום שיֶשְנה המנעולא, אין החכמה יכולה להתלבש שם.

.17 בעת שהתפשט הרצון הזה, שאו"א האצילו את ישסו"ת, היכה אותו ניצוץ, המפתחא, שנראה בגוון ולא גוון, ונכנס בהתפשטות הזו, ויצא בצבעיו, ועלה ונמצא בעלייה בתוך הרצון וההתפשטות.

זה סדר האצלת ישסו"ת בג' קווים שלו. עליית המלכות להתמתק בבינה, עושה את קו הימין, חסדים, בעניין י' שנכנסה לאויר. ואח"כ כשהתפשטה המלכות וירדה מבינה, בעניין י' שיצאה מאויר, נעשה קו השמאל. ואח"כ בא הקו האמצעי וייחד הימין והשמאל זה בזה. ואז נשלמו ג' הקווים.

בעת שהרצון, החסדים דאו"א, התפשטו להאציל לישסו"ת, היכה אותו ניצוץ, המפתחא, שנראה בגוון ולא גוון, כלומר, שתחילה יצא קו ימין, שאותו הניצוץ דמפתחא עלה ונמתק. והאור נכנס בהתפשטות הזו, כלומר שהתפשט, ויצאה י' מאויר וחזר להיות אור, שזהו קו השמאל.

ויצא בצבעיו, כלומר, שיצא הקו האמצעי, הכולל ג' גוונים, לבן אדום ירוק. ועלה ונמצא בעלייה בתוך הרצון וההתפשטות. כלומר, שהקו האמצעי עולה לב' הקווים ימין ושמאל, שהימין מכונה רצון, והשמאל מכונה התפשטות, והוא מקיים בעלייתו את הרצון וההתפשטות. שנכללו זה בזה, ומתקיימים.

.18 הרצון היכה בהתפשטות שלו, עם הסתימה שלא נודעת, והוציא אורות דקים צלולים, כלולים כאחד. כשרצה להוציא את הניצוץ הזה, שהגוונים בו, היכה באותה התפשטות ובאה במֵצַר. ומתוך הלחץ יצאו האורות הדקים האלו, ונשמעו ביחד. אז אותו הניצוץ הראה בהם צבעים, ונצבעו כולם יחד, לבן אדום ירוק ושחור. והתעכב שם י"ב (12) חודש. ואח"כ נעקרו משם ונשתלו במקום אחר.

אחר שביאר עניין או"א, והאצלת ישסו"ת, מתחיל לבאר סדר יציאת ז"א מישסו"ת, שנקרא קו המידה, שבשבילו הקדים לבאר או"א וישסו"ת. ואומר, הרצון היכה בהתפשטות שלו, עם הסתימה שלא נודעת. כלומר, הימין דישסו"ת הנקרא רצון, היכה בהתפשטות שלו, בשמאל שבישסו"ת, עם הסתימה שלא נודעת, בכוח הניצוץ שבימין, שהוא המפתחא, שלא נודע.

כלומר, שנעשתה מחלוקת בין ימין ושמאל, וקו ימין רצה לבטל את אור השמאל בכוח הניצוץ שבו. וכן להיפך, שקו השמאל רצה לבטל את הימין. ואז נעשה זיווג על מסך דחיריק, ויצא הקו האמצעי, קו המידה, הנקרא ז"א, ועשה שלום בין הקווים.

באופן, שקו ימין יאיר מלמעלה למטה, וקו שמאל יאיר מלמטה למעלה. ואז יצאו ג' קווים מתוקנים בישסו"ת. וז"א קיבל גם אותם ג' הקווים.

הרצון היכה בהתפשטות שלו, עם הסתימה שלא נודעת, והוציא אורות דקים צלולים, כלומר שהוציא ג' קווים דז"א, שמבחינת החסדים נקראים צלולים, ומבחינת החכמה נקראים דקים.

בעת שאותו הניצוץ שבו הגוונים, ז"א, רצה לצאת מישסו"ת, היכה קו ימין בהתפשטות, שזה קו שמאל, שנעשתה מחלוקת בין ימין ושמאל דישסו"ת, ובאו במצר, ששניהם לא יכלו להאיר.

ואז, מתוך הלחץ יצאו האורות הדקים האלו, ונשמעו ביחד. שמחמת הדחק שהיו בב' הקווים ימין ושמאל דישסו"ת, עלה ז"א למ"ן, נעשה הזיווג על מסך דחיריק שלו, ויצא הקו האמצעי, ותיקן את הימין והשמאל דישסו"ת, שע"י זה יצאו ג' קווים בישסו"ת וג' קווים בז"א. ונמצא, שמחמת הדחק שנעשה ע"י המחלוקת של ימין ושמאל, נאצלו ויצאו ג' קווים דז"א, והאירו ביחד.

אז אותו הניצוץ הראה בהם צבעים, הדינים שבג' קווים מכונים צבעים, ואז נעשו בג' קווים דז"א ג' צבעים ע"י הניצוץ דמפתחא. ונצבעו כולם יחד, והתחברו ביחד, לבן אדום ירוק ושחור. לבן בקו ימין, אדום בקו שמאל, ירוק בקו האמצעי, שחור במלכות.

וז"א השתהה בישסו"ת י"ב חודש, שהוא עיבור י"ב חודש, כדי לקבל י"ב בחינות שבישסו"ת, חו"ג תו"מ שבכל אחד ג' קווים. ואח"כ נעקרו י"ב בחינות דז"א משם, שיצאו מישסו"ת, ונשתלו במקום אחר, שבאו למקומם עצמם למטה מישסו"ת.

.19 והניצוץ הזה, המפתחא, עולה ויורד, שמאיר בחכמה מלמטה למעלה ע"י התכללות בקו שמאל, ומאיר בחסדים שבימין מלמעלה למטה. והוא נקרא הניצוץ הקשה, המתקן והמכה בכל נטיעות המאורות, ואומר לו, גדל. כי הוא המסך, שעליו יוצאים כל שיעורי הקומה שבכל המדרגות. כי אז אותה ההתפשטות העליונה הראשונה, ישסו"ת, מוציאה מעיינות ומשקה ומאירה לכולם, וגדלים.

.20 בניצוץ הקשה הזה מאיר ישסו"ת, ועולה בקו שמאל, ויורד בקו ימין, ומתפשט בקו האמצעי, ז"א, ואז נקרא ז"א קו המידה. כי המידה נמצאת על ידו למעלה בישסו"ת ולמטה בז"א עצמו.

נמצא, שקו המידה הוא ניצוץ הקשה, המתפשט בכל ג' הקווים, הסתום מכל סתומים, שהוא שורש לקו המידה, ז"א, ומלובש בו, והוא המידה המאירה המתקנת יופי לכל. אותו היופי היוצא מההתפשטות הראשונה, ישסו"ת, קו המידה תיקן אותו, כי בו עומדים למדידה למעלה ולמטה. מי שזוכה בזה ויודע בו, זוכה לדעת בחכמת אדונו. אשרי חלקו בעוה"ז ובעוה"ב.

.21 זוהי מידה לאמונה, כדי לגלות החכמה במלכות, הנקראת אמונה. כי אין גילוי החכמה אלא במלכות. קו המידה מודד האורך והרוחב בשיעור, והעומק והגובה בשיעור, והעיגול והמרובע בשיעור. מידה אחת סובבת הכול. כל האורות וכל הסודות, אינם עולים, ואינם יורדים, ואינם מתפשטים, אלא במידה הזו.

חוץ מלמעלה באו"א עילאין, שאין שם שיעור, כי הם בח"ח, והי' אינה יוצאת מאויר שלהם לעולם. והוא אינו עומד להסתכל ולדעת, להיותם תמיד נעלמים מחכמה. וע"כ אין שם שיעור ומידה, המורים על שיעור גילוי הארת החכמה.

.22 כל השיעורים וכל המידות, קו המידה כולל אותם וכולם נכללים בו. קו המידה, הצבעים לבן אדום ירוק שחור, שהם ג' קווים ומלכות המקבלת אותם, שנצבעו בו ועומדים בו, מתפשטים. וכשגדלו, שיש להם מוחין דג"ר, גדלות, עולים ומתפשטים לאורך ולרוחב ולעומק ולגובה.

וקו המידה עולה ומודד את כולם במידה אחת, מודד את כולם באורך ברוחב בעומק ובגובה. ומתחיל למדוד מלמעלה, ממקום שיש בו שיעור, שיש שם שיעור גילוי חכמה, ישסו"ת, עד סוף מדרגות האמונה, המלכות.

.23 השער הראשון, ההתחלה שהתחיל הנסתר מהנסתרות, זו עליית הניצוץ, מנעולא, לראש דעתיק, שהוא הנסתר מכל הנסתרות. והניצוץ גדל והתנוצץ, ולא נגלה ואינו נודע, עד שהגיע לרצון הרצונות, או"א, ומשם נגלה ואינו נגלה, כלומר שלעצמו אינו נגלה, ולצורך ישסו"ת מתגלה. עד שקושר קשרים למדידה, עד שמוציא ג' קווים בישסו"ת, הנקשרים זה בזה ונמדדים ע"י קו המידה.

כמו שהוא מודד, כך גדלים ועולים לכל צד, כל אחד עולה אל הקשר שנעוץ משם, עולה לקשר שמשם הוא נמשך. וכך מתחילים הקשרים.

הארת ג' קווים בהתכללות זה בזה נקראת קשר. ובגלל שג' הקווים נכללים זה מזה, יש קשר של ג' קווים בכל קו. וכל כמה שג' הקווים עולים ונכללים זה בזה, כך מתרבים הקשרים.

.24 אותו הקשר העליון, 3000 עולמות קשורים בו. עולם אחד עולה למעלה, ואחד יורד אליו, ואחד יורד למטה ממנו, שהוא דק מכולם. בין עולם לעולם אלף עולמות. העולם התחתון מכולם אלף אמות אורכו.

ג' קשרים דישסו"ת, הם ג' קווים, שכל אחד מהם כלול מג' קווים. הקשר הראשון הוא קו ימין דישסו"ת, הכלול מג' קווים, כלולים בו 3000 עולמות:

א. או"א דישסו"ת, המכונים עיגול,

ב. ישסו"ת עצמו, המכונים מרובע שבראש,

ג. ז"א הכלול בישסו"ת, שנקרא מרובע שבגוף.

וכיוון שכל אחד כלול מחכמה, הם נקראים 3000 עולמות, כי ספירות החכמה הן אלף.

ונודע שיש ב' מיני הארות:

א. מעצם הספירות,

ב. בין ספירה לספירה.

ובין עולם לעולם אלף עולמות, כלומר שההארה שבין עולם לעולם היא אלף עולמות, החכמה.

העולם התחתון מכולם, ז"א דישסו"ת, אלף אמות אורכו. בו מתגלה החכמה יותר מבשני העולמות הקודמים ממנו. כי הם מאירים רק ב-3000 עולמות. ועולם, מורה על העלם. אבל אמות מורה על גילוי החכמה. כי כל אמה היא בת שישה טְפָחים, חג"ת נה"י דחכמה, המורים על ו"ק דחכמה, המתגלים ע"י הקו האמצעי, ז"א.

.25 חמש זְרָתות נכללות בקשר הזה, חג"ת נ"ה דחכמה דשמאל, כי הספירות דחכמה ושמאל נקראות כל אחת בשם זרת, מפאת הדינים השורים בשמאל. כי זרת מלשון זרוּת, והקשר הזה אורכו 3000 עולמות וחמש אצבעות. ורוחבו 3000 עולמות.

האורך רומז על הארת החכמה, וע"כ הוא 3000 עולמות וחמש אצבעות, כי אצבעות מורות על גילוי חכמה, כמו שלומדים, עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו.

ומתוך שהגילוי הגדול הזה אינו אלא במלכות, שספירותיה יחידות, ע"כ הם רק חמש אצבעות, כנגד חג"ת נ"ה דחכמה, ו"ק דחכמה. אורכו 3000 עולמות וחמש אצבעות, שהאורך רומז על גילוי החכמה. אבל רוחבו אין שם אלא 3000 עולמות, שמורה על התכללות החכמה בדרך העלם. כי עולם מלשון העלם. אבל חמש האצבעות, שהן גילוי החכמה, אין בו, כי הרוחב הוא בשליטת החסדים.

.26 והכול נקשר בעיגול, כי העיגול, או"א דישסו"ת, שורש כל המדרגות שבישסו"ת ובזו"ן. העיגול עולה באו"ח ויורד באו"י בעיגול אחד. 6000 עולמות הם לִפְנים מעיגול אחד. והקשר הזה שבעיגול כולל הכול, שכולם נמשכים ממנו. והקשר הראשון, קיומו תקוע בעיגול, שממנו מתפשטים הקשרים והמדידות שלו.

העיגול הוא הראש של ישסו"ת, להיותם או"א דישסו"ת. וישסו"ת נבחן לז"ת דאו"א. וכל מה שיש בישסו"ת הם מקבלים מאו"א. ולכן הקשר הראשון, קיומו תקוע בעיגול, שממנו מתפשטים הקשרים והמדידות שלו.

ו-6000 עולמות, הם חג"ת נה"י דחכמה, הנעלמים באו"א. ובעת שהם משפיעים חכמה לקו שמאל דישסו"ת, הם מתגלים. ומתוך שאינם משפיעים אלא רק ו"ק דחכמה, ע"כ אין בהם אלא חג"ת נה"י, שכל אחד מהם כלול מאלף, חכמה, וחסרים מג"ר דחכמה. וע"כ יש בכל עיגול רק 6000 עולמות, חג"ת נה"י דחכמה.

.27 מִקשר זה שבעיגול מתחיל קו המידה, הקו האמצעי, להתפשט. שהקו האמצעי דישסו"ת, המייחד ב' הקווים ימין ושמאל שלהם, מדד אלף, חכמה, שהוא טבעת אחת, המוח שבימין, ומדד אלף, חכמה, שהוא טבעת אחת, המוח שבשמאל, כדי לייחד אותן זו בזו. ואלו הטבעות הן 200,000 עולמות, כי אחר שמתייחדות זו בזו, יש בהן גם חסדים, שהם 200, שחומד אותם הקב"ה, הקו האמצעי. והטבעות האלו מתייחדות זו בזו.

.28 בין טבעת לטבעת מאירים 500,000 עולמות. ואלו הם הפותחים שערים להאיר לכל צד. בין עולם לעולם הוא טפח. הטבעת השנייה גדולה מחברתה במידה הראשונה לכל.

אע"פ שכל טבעת היא רק ספירה אחת של חכמה, אלף, ושל חסדים, מאה. כי הטבעת הימנית, מוח הימין דישסו"ת, היא חכמה שלהם, הכוללת חכמה וחסדים. והטבעת השמאלית, מוח השמאל דישסו"ת, היא בינה שלהם, הכוללת חכמה וחסדים. עכ"ז כשהן מתייחדות זו בזו הן מאירות מבין שתיהן, חכמה וחסדים לכל ז"ת, חג"ת נ"ה דישסו"ת, כי יסוד ומלכות הם ב' כוללים של חג"ת נ"ה אלו.

בין טבעת לטבעת מאירים 500,000 עולמות, שההארה שבין טבעת לטבעת מאירה חכמה וחסדים לחג"ת נ"ה, שמצד החסדים הן 500, ומצד התכללות החכמה יש בכל אחת מ-500 אלו, אלף שהוא חכמה, וע"כ יש 500,000 בין טבעת לטבעת. ואלו הם הפותחים שערים להאיר לכל צד, שמאירים הן בחסדים שבצד ימין, והן בחכמה שבצד שמאל.

והנה טפח וזרת, שניהם מידות של חכמה, אלא טפח היא הארת חכמה בכללות ובשליטת הימין, וזרת היא הארת חכמה שבשמאל. והם ג' בחינות:

א. עולמות, בהעלם יותר מכולם,

ב. טפח, מגולה יותר,

ג. וזרת, מגולה יותר מכולם.

ההארה המאירה בין עולם לעולם היא טפח, כי ההארה שבין העולמות מגולה יותר.

ובכל מקום הימין גדול משמאל, כי הימין מאיר מלמעלה למטה, והשמאל מאיר רק מלמטה למעלה. חוץ מאשר בהתפשטות הראשונה, שבה נבחן שהשמאל גדול מימין, משום שכאן הייתה מציאות הימין בלי התכללות השמאל. שהוא רק ו"ק, אלא שבהתכללות השמאל קנה ג"ר.

הטבעת השנייה, המוח השמאלי, גדולה מהטבעת הראשונה, מוח הימין, משום שהשמאל מַקנה ג"ר לימין. אבל אחר שכבר נכלל הימין משמאל, בהתפשטות הראשונה, וקנה ג"ר, נבחן שהימין גדול מהשמאל, כי הימין מאיר מלמעלה למטה, והשמאל מאיר רק מלמטה למעלה.

.29 מכאן מתפשט למטה, לז"א, ומודד קו המידה ג' זְרָתות פשוטות, ג' קווים, בלי קשר, אלא בזה אחר זה. אורך אותה הזרת שישים ריבוא עולמות. ונקראת זרת, משום שהיא חכמה שבשמאל. והם 600, חג"ת נה"י דחסדים, ו-600,000, החכמה שבשמאל, המאירה בכל אחת מהן.

.30 בזרת הזו נתקנו השמיים, ז"א, בשישים ריבּוא (600,000) עולמות, אורך הזרת. וכל עולם כלול מ-4000 עולמות אחרים, חו"ג תו"מ שבכל עולם. והם אלפים, החכמה. כמ"ש, ושמיים בזרת תיכֵּן. שוב התפשט קו המידה, ונתקן במדידת שתי זרתות ומחצית, ומחצית המחצית, בלי קשר.

ב' התפשטויות אלו של ג' זרתות הן מב' קווים, ימין ושמאל דישסו"ת. ומקו הימין, שהוא חסדים, היו יכולות להתפשט ג' זרתות שלמות, שהן ג' קווים, חב"ד. אבל מקו השמאל, חכמה, לא יכולים להתפשט אלא ב' קווים ומחצית, ומחצית המחצית.

כי הדעת, הזרת השלישית, כלולה מז"א ומלכות, שהימין שבה ז"א, והשמאל שבה מלכות. והמלכות יכולה לקבל חכמה בחצי פרצוף שלה, ששם שולטת המפתחא, אבל בחצי השני של הפרצוף שלה, ששם שולטת מנעולא, אינה יכולה לקבל חכמה.

ולפיכך נמצא, שמתפשטות מקו שמאל, ב' זרתות שהן חו"ב, ומחצית הזרת, מחצית הימנית של הדעת, ז"א, אבל למחצית הדעת השמאלית, מלכות, אינו יכול להתפשט אלא למחצית המחצית, ששם שולטת המפתחא, אבל המחצית השנייה של המלכות, ששם שולטת המנעולא, אינו יכול להתפשט.

וע"כ אין ההתפשטות מקו שמאל, אלא שתי זרתות, חו"ב, ומחצית הזרת, חצי הדעת הימנית, ומחצית המחצית, חצי הדעת השמאלית, ששם שולטת המפתחא.

.31 כל המדידות האלו שבאותו צד, שהתפשטותו עומדת בקו המידה, שהוא הקו האמצעי, מידה אחת אל המרובע כולו, ואינו כן במדידת העיגול, שאינו במידה אחת. והמידה שעומדת בקו המידה, נקראת מידת המרובע. במידה זו עומדים הכול ומתקיימים.

.32 מידת העומק של המרובע חמישים זרתות, חמישים שערי בינה, כדי להתפתח לחמישה צדדים, חג"ת נ"ה, שכל אחת מהן כלולה מע"ס. הגובה הוא חמש זרתות.

ועד כאן עומדת מידת המרובע. וכאן נמצא הקשר לקיום, כי הקשר הראשון, שהוא תחילת ההתפשטות הזו, הוא קיום. כי להיותו קו ימין, נותן קיום לכל המדרגה. וקו המידה נמצא במדידות המידה הזו. ע"כ הוא השער הראשון לקיום.

.33 נמצא שקו המידה במידת המרובע הזה בכל צדדיו, 700,000 עולמות. שתי טבעות הן 200,000 עולמות, ובין טבעת וטבעת 500,000 עולמות.

נמצאים ביחד 700,000 עולמות. ושבעה טפחים, שהם 700,000 טפחים, כי בין עולם לעולם יש טפח. וחמש זרתות ומחצית, ומחצית המחצית. כי בהתפשטות הימין יש שלוש זרתות, ובהתפשטות השמאל יש שתי זרתות ומחצית ומחצית המחצית. וביחד הם חמש זרתות ומחצית ומחצית המחצית. העומק והגובה הם חמישים זרתות וחמש זרתות.

.34 כאן השתכלל קו המידה במידה אחת, מתחילת הקשר הראשון הזה, עד סוף מידת המרובע הזו. כאן מידה אחת לקיום אחד. והיא נקראת מידה עליונה, או הקיום הסתום, או הקשר הראשון. ומידת המרובע הזו היא הקיום של הוי"ה, שהוא השם הקדוש העליון, והכולל של הקשר הראשון.

כי ד' אותיות הוי"ה רומזות על מידת המרובע. והיא מידת המרובע העולה במידה, ברצון הסתימה עד א"ס. והטעם של כל זה, הוא מפני שקשר זה הוא הקו הימני של ישסו"ת. וקו הימין הוא תמיד בשליטת החסדים וסתום מחכמה. אבל בקשר השני, שהוא קו השמאל דישסו"ת, נבחנות המידות שהן בגלוי.

.35 ועד כאן הוא קיום אחד של העליון הסתום, קו ימין דישסו"ת. מכאן מתפשט קו המידה לקשר השני דישסו"ת, קו שמאל, ומודד בגוונים הנמצאים בקשר אחד, בכלל אחד. וכאן קו המידה מתגלה ועומד בהתנוצצות מאירה, וכל הגוונים נמצאים בו.

.36 הקשר השני, בו קו המידה מתחיל ומתגלה בי"ב (12) קשרים עליונים, ג' קווים ומלכות המקבלת אותם, שכל אחד מהם כלול מג' קווים, והם י"ב. וברל"ו (236) קשרים דקים אחרים. שביחד הם רמ"ח (248) קשרים, כנגד רמ"ח איברים, בעניין ו"ה (11) עם זכר"י (237), שהם רמ"ח.

אלו י"ב הקשרים העליונים נמצאים בקשר הראשון הסתום והמרובע, ומתקשרים ומתייחדים בהם. וכן מתייחדים ומתקשרים ברל"ו הקשרים האחרים. וכשמסתכלים בדברים, הכול הוא מידה אחת, מידת ג' קווים, שמהם מתפשטים כל הקשרים.

.37 הקשר של י"ב קשרים, הוא הקודם לקשר של רל"ו שערים. אלו הם העומדים במידה, שבהם עיקר הגילוי של המידה, משום שהם מתפשטים ביותר. וכל אלו רל"ו האחרים, מתפשטים ג"כ כך, אלא שהם נמשכים מדבקותם זה עם זה ומהתכללותם זה עם זה.

כי התכללותם זה בזה עושה ריבוי הקשרים עד רל"ו קשרים. ובקו המידה, נמצאים כולם כאחד, בכלל אחד למידה אחת. כלומר, שהמידה האחת של הקו האמצעי היא שורש לי"ב קשרים ולרל"ו קשרים.

.38 הקשר השני כעין הקשר הראשון, והשיעור שלו ואורכו ורוחבו הם כעין הקשר הראשון ממש. ואין הפרש ביניהם, רק שהקשר השני הוא בגלוי, להיותו קו שמאל. ואותו הקשר הראשון הוא תקוע, שאינו מתגלה, להיותו קו ימין.

.39 הקשר השלישי, הוא הראשון, ושונה מכל אלו הגוונים, וזהו קשר וגוון יותר חשובים, והוא עומד להתפשט למידה.

הקשר השלישי הזה, הוא הקו האמצעי דישסו"ת, עצם קו המידה, העושה המידה בב' הקווים ימין ושמאל. לפיכך מבחינה זו הוא נבחן כקשר הראשון, כי הקשר של הקו האמצעי נעשה קודם הקשרים שבב' הקווים ימין ושמאל. ומה שנקרא קו הימין בשם הקשר הראשון, הוא רק מבחינת החשיבות והסדר.

הקשר השלישי שונה מכל אלו הגוונים, כי ב' הקווים הראשונים היה צבעם לבן ואדום, אבל הקו האמצעי בצבע ירוק. הקשר והגוון שבקו האמצעי יותר חשובים מהקשרים ומהגוונים שבב' הקווים הראשונים, משום שמתקן ומייחד את ב' הקווים הראשונים. והוא עומד להתפשט למידה, כי כל עיקרו של הקו האמצעי עומד למדידת המידות והתפשטותן.

.40 התחיל קו המידה ומדד באלו י"ב קשרים, שהם חו"ג תו"מ, שבכל אחד ג' קווים. ג' הקשרים העליונים מהם, שהם ג' קווים שבחסד, העומדים למידה באותה מדידה שמדד, מרבים אריכות ימים לכל. וסימן לזה הוא חול, שכתוב בו, וכַחול אַרְבֶּה ימים.

המוחין דישסו"ת נקראים מאורי האש, מטעם החכמה שבקו שמאל שלהם, שאינם מאירים אלא ביחד עם דינים. והדינים הם אש, וע"כ נקראים מאורי אש. והם המאירים במלכות בימות החול. ומרבים אריכות ימים לכל, כי מהארת החכמה נמשכת אריכות ימים, כי האורך רומז על חכמה.

וחכמה זו נקראת חול, שכתוב בו, וכחול ארבה ימים, שרומז על מוחין דחכמה שבשמאל, שמכונים מוחין של חול, ושמהם נמשכת אריכות ימים.

.41 מדד אלף, שממשיך החכמה, המכונה אלף, ומתחיל למשוך מראש הטבעת שלמעלה, שהם או"א, כי המוחין דישסו"ת נקראים טבעות, והראש שלהם, או"א, שורש לישסו"ת. ומושך משם צורת אדם, המוחין דז"א, הוי"ה במילוי אותיות א' שבגי' אדם (45). ומודד בראש, כדי שיתפשט למטה באורך, בהארת החכמה, המכונה אורך.

.42 הראש, או"א, מתחיל מלמעלה, ומודד בעיגול, כי שם המדידה בעיגול לשני צדדים. הצד האחד הוא 300 זרתות וחצי ושליש אחד. הצד הזה נמצא בחמישה מזלגות הנכנסים לחמישה מזלגות שבצד השני, שיש לו אותה המידה, וחמישה מזלגות, כמו הצד הראשון. ונדבקים אלו באלו. ומידת המזלגות, הנכנסים זה בזה, היא 300 טפחים וזרת אחת וחצי זרת. נדבקים אלו באלו, כדי לקשר הצד הזה בצד השני.

מדובר כאן בקשר שלישי, הקו האמצעי דישסו"ת, הנקרא דעת. אלא כיוון שג' הקשרים כלולים זה מזה, יש בכל אחד ג' קווים, שהם חב"ד. וכן יש בכל אחד הארת או"א עילאין, הנקראים ראש ועיגול. שכל מה שיש בחב"ד דישסו"ת מתקבל מהם.

ולפיכך יש בקו האמצעי דישסו"ת ג' קווים חב"ד דישסו"ת, והראש שלהם, או"א עילאין. וכן יש לזכור, שכל הנמדד בעיגול, שהוא או"א, אינו לצורך או"א עצמם, להיותם תמיד בחסדים מכוסים מחכמה, אלא כדי להשפיע למטה לישסו"ת ולזו"ן.

הראש, או"א, מתחיל מלמעלה, שוֹרה למעלה מג' קשרים דישסו"ת, ומודד בעיגול, באו"א, הנבחנים לעיגול, לשני צדדים, לאבא ימין, ולאמא שמאל. הצד האחד הוא 300 זרתות וחצי ושליש אחד. 300 זרתות, השפע המושפע מהצד שהוא אבא, לג' קווים חב"ד, שבקשר השלישי דישסו"ת. ומחצית הזרת ושליש, הוא שפע המושפע לז"א ולמלכות, הנכללים בדעת דישסו"ת.

כי ז"א נכלל בימין דדעת, ומלכות כלולה בשמאל דדעת. והיו צריכים להשפיע להם זרת שלמה, חֶציה לז"א וחציה למלכות. כי ג' זרתות הם חב"ד דזו"ן, ונמצא שהדעת היא זרת אחת. אלא מפני שהמלכות אינה יכולה לקבל בחצי שליש שלה, ששם הארת מנעולא, וע"כ אינה מקבלת אלא שליש אחד, וחסר לה חצי שליש. אבל ז"א מקבל מחצית הזרת, שליש וחצי זרת. וכן צד השמאל דאו"א, אמא, משפיע ג"כ באותן המידות.

הצד הזה, אבא, נמצא בחמישה מזלגות, חג"ת נ"ה, שבגוף של אבא, שהם ראש לישסו"ת. ומכונים מזלגות, מפני שנכנסים ונתחבים בצד האחר, כמו מזלג, נכנסים לחמישה מזלגות שבצד השני, שנכנסים ונכללים בצד השני, באמא, ונדבקים אלו באלו.

וכל זה בגופיהם של או"א, אבל בראש אין דבקות, כמ"ש, ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה. ומידת המזלגות, הנכנסים זה בזה, היא 300 טפחים וזרת אחת וחצי זרת. 300 טפחים הם ג' קווים לישסו"ת. וזרת וחצי לז"א ולמלכות הכלולים בישסו"ת, שמב' הצדדים הם ג' זרתות, והם לג' קווים של ז"א ומלכות.

ומה שבראש לא השפיעו לז"א ולמלכות אלא רק זרת אחת, הדעת, ולא לחו"ב, וכאן השפיעו להם ג' זרתות, הטעם הוא כי מחו"ב דראש אין ז"א ומלכות יכולים לקבל, אבל מחו"ב שבגוף דאו"א הם יכולים לקבל. וע"כ מקבלים כאן ג' זרתות.

ובראש דאו"א 300 זרתות, ובגוף דאו"א 300 טפחים. כי מראש דאו"א מושפעת הארת החכמה לקו שמאל דישסו"ת, והחכמה דשמאל מכונה זרתות. ע"כ 300 זרתות. אבל בגוף שולטת החכמה דימין, שהוא בהעלם. ע"כ 300 טפחים. אלא זו"ן, שאינם יכולים לקבל חכמה דשמאל מראש או"א, אלא מגוף דאו"א, ע"כ מודד בשבילם זרתות.

.43 הצד השני של העיגול, הצד השמאלי, אמא, הניצוץ מודד בהתפשטות, ונעשית מידה של 300 זרתות ומחצית הזרת ושליש אחד. כמו המידות של הצד הראשון, אבא. נמצא שעיגול הראש הזה משני הצדדים, הם 600 זרתות וזרת אחת ושני שליש הזרת. המידה של המזלגות האלו משני הצדדים, הם 600 טפחים וג' זרתות.

.44 כי הוא עיגול הראש, שהניצוץ מתפשט ומודד משם ולמטה, לאורך. ונמצא באותו הניצוץ במדידה 600,000 עולמות, ושישים ריבוא אחרים. זוהי התפשטות הניצוץ לעשות מידות לעיגול ולאורך. וכאן הוא קשר אחד למטה, במלכות, וקשר אחד למעלה, באו"א.

.45 קו המידה מודד אלף. ומתחיל מעומק הגוף בפנים. ומתפשט המאור, ומודד לאורך בעומק. וקושר 500,000 עולמות במעיו בפנים, כמ"ש, מֵעיו עֶשֶׁת שן מעולפת ספירים.

קו המידה מודד הארת החכמה, הנקראת אלף. מתחיל למדוד מעומק הגוף. עומק, חיסרון של חכמה שנעשית בבינה, ע"י עליית המלכות לבינה.

ואחר שמדד כמה העומק, מתפשט למלא החיסרון. ומתפשט המאור, ומודד לאורך בעומק. כלומר, שהמאור התפשט, הוריד המלכות מבינה, ומדד האורך, חכמה, בתוך העומק, שהחזיר החכמה להשלים החיסרון.

וקושר 500,000 עולמות במעיו בפנים, שהם חמש בחינות חג"ת נ"ה, שמצד החסדים הן 500, ומצד התכללות החכמה שבכל אחת מהן הן 500,000. אמנם אין הפירוש שהן מתגלות עתה, אלא שקשר אותן בפנימיות, שבהתפשטות הזו נקשרו 500,000 עולמות שיאירו בהם בעתיד, אחר שיתוקנו, ולעת עתה הם מאירים רק במעיו, בפנימיות, כי עתה מאירה בהם רק חכמה בלי חסדים.

על המדרגה הזו של התפשטות חכמה בלי חסדים, כתוב, מעיו עֶשת שן מעולפת ספירים. משום שההארה גנוזה בפנימיות, במעיים, כי חכמה בלי חסדים אינה יכולה להאיר, שתהיה ניכרת לחוץ.

.46 מעולפת ספירים. מעולפת, זהו המאור מטרם שהתפשט. שמתעלפת מחמת חפצה העז, להתפשט ולעשות מדידה. וזוהי מדידת המאור לגובה ולרוחב. בעניין שיוצאת התפשטות אחת מהמאור בגובה וברוחב, 300,000 זרתות, להתפשט ב-300 עולמות. ובין עולם לעולם 300,000 טפחים.

וכולם נמצאים בגובה וברוחב הניצוץ הקשה, והוא נמצא בו"ק, אלו הם ששת הקצוות של העולם, שכולם נמצאים במאור הזה בהתפשטות הזו.

השמאל מטרם שנכלל בימין אינו מאיר, שהחכמה לא תוכל להיות בלי חסדים, שאז היא חושך ולא אור. וע"כ היא צמאה מאוד להתלבשות בחסדים, כדי שתוכל להתפשט ולהאיר.

מעולפת, זהו המאור מטרם שהתפשט, שמאל בלי ימין, בעוד שמאירה בה החכמה בלי חסדים, האורך בלבד, ואינה יכולה להתפשט ולהאיר. שמתעלפת מחמת חפצה העז, להתפשט ולעשות מדידה, מתעלפת מחמת צימאונה להתלבשות החסדים ולהתפשט. וזוהי מדידת המאור לגובה ולרוחב.

גובה, קומה המוגבלת לו"ק דחכמה ע"י הקו האמצעי. רוחב, חסדים מקו הימין. שהמאור הוא כמ"ש, מעולפת, להתפשטות של גובה ורוחב.

יוצאת התפשטות אחת מהמאור, התפשטות הבאה ע"י הקו האמצעי, המייחד ימין ושמאל, אז החכמה מקבלת ההתפשטות הזו, בגובה וברוחב, 300,000 זרתות, להתפשט ב-300 עולמות, אלף זרתות בכל עולם.

כי 300 עולמות הם ג' קווים, שכל אחת מאה, חסדים הנמשכים מבינה שספירותיה מאות. אלף זרתות שבהם, חכמה המכונה אלף. זרתות מורות על חכמה דשמאל.

מלבד מציאות האור שבכל עולם, ובכל נקודה, ובכל מדרגה, נבחנת ג"כ מציאות האור היוצא מבין ב' נקודות, או ב' קווים, או ב' עולמות. ולא עוד, אלא האור שבין הנקודות, או בין הקווים, או העולמות, הוא יותר גלוי מהאור שבנקודות ובקווים ובעולמות עצמם, וע"כ במקום שהזוהר רוצה לבאר שיעור האור הגלוי שבקווים או בעולמות, הוא מראה על האור שבין הקווים או שבין העולמות.

וע"כ נאמר, ובין עולם לעולם 300,000 טפחים. 300 הם ג' קווים בחסדים, המכונים מאה. אלף, חכמה שבכל אחת מהם. טפחים, החכמה שבימין.

וכולם נמצאים בגובה וברוחב הניצוץ הקשה, שהוא המסך דחיריק שבקו האמצעי, שממנו בא שיעור הקומה, המיעוט לו"ק דחכמה, הנקרא גובה. וממנו בא הייחוד עם קו הימין, שממשיך החסדים, הנקראים רוחב.

.47 וכאן נקשר קשר אחד למטה, במלכות, וקשר אחד באמצע, בז"א, קו אמצעי. וקשר אחד למעלה, באו"א. אלו ג' קשרים מתקשרים במקום זה במאור. ונמצא, המאור הזה עושה מידה למעלה ואמצע ולמטה.

.48 ג' קשרים אלו מתקשרים במאור, ועומדים ג' אלו באורך, חכמה, להשפיע אל המלכות. והם עושים ג' קשרים אחרים באורך, שהראשונים הם בצד ימין, והשניים הם בצד שמאל.

.49 אלו ג' הקשרים הראשונים עומדים במידה, כל קשר עומד במידת 600,000 עולמות, ושש זרתות, ושישה טפחים.

הקשר העליון, מאו"א, המאיר לישסו"ת, מאיר 600,000 עולמות. שש, ו"ק חג"ת נה"י. מאות, מצד החסדים. אלף, מצד החכמה. הקשר התחתון, מלכות, מאיר בו"ק דחכמה דשמאל, הנקראים זרתות, שהם שש זרתות. והקשר האמצעי, שהוא מז"א, מאיר בו"ק דחכמה דימין, שהם שישה טפחים.

ומתוך שג' קשרים אלו נכללים זה מזה, ע"כ ישנן כל ג' המידות בכל קשר. אלו ג' הקשרים הראשונים, כל קשר עומד במידת 600,000 עולמות, ושש זרתות, ושישה טפחים. משום שכלולים זה בזה, ויש בכל אחד ג' המידות האלו.

.50 נמצאים ג' הקשרים הראשונים, שביחד י"ח מאה אלף (1,800,000) עולמות, וי"ח (18) זרתות, וי"ח טפחים. וזהו המאור בצד ימין. וכן עומדים ג' הקשרים האחרים שבצד שמאל.

.51 והכול עומד ברצון המידה שהמאור מודד, העולה עד א"ס. מידת מדידות המאור מתפשטת מהקשרים האלו, והיא עולה וקושרת הכול בקשר אחד במידת מדידת המאור בשלמות אחת. וחוזרת ההתפשטות ומקיימת את הגובה והעיגול והריבוע, ועולה וקושרת למעלה קשר אחד. אח"כ יורדת וקושרת למטה קשר אחד, ומקיימת את הכול.

המאור הוא הקו האמצעי. מידת המאור היא כל המדידות שעושה הקו האמצעי. ומידת מדידות המאור מתפשטת מהקשרים האלו, שכל המידות שעושה, נכללות בג' קשרים של או"א וז"א ומלכות.

והקו האמצעי עולה עם כל התפשטות המידות שעשה. וקושר בקשר אחד כל המידות, ונכללים כולם בקשר הזה, שהוא קשר דז"א, בשלמות אחת. ואח"ז חוזרת כל התפשטות המידות שעשה, ומקיימת את הגובה והעיגול והריבוע, כלומר, שמקיים כל אלו המידות בגובה ובעיגול ובמרובע.

הנה כל ההתפשטות הזו חוזרת ועולה וקושרת למעלה קשר אחד, שקושר כל המידות שבהתפשטות לקשר אחד באו"א. אח"כ יורדת וקושרת למטה קשר אחד, שקושר כל המידות שעשה בקשר אחד במלכות. ומקיימת את הכול, כי במלכות הוא מקום הגילוי, המקיים את הכול.

ונמצא שהתפשטות כל מידותיו שעשה הקו האמצעי, נקשרו בג' מקומות, באו"א, ובז"א, ובמלכות. שזה מורה על הייחוד.

.52 נמצא שהמאור, הקו האמצעי, בכל אלו הקשרים ובכל אלו המדידות שעשה, הוא מידה אחת וקשר אחד. והקשר ההוא, כשעולה ועושה קשר אחד, הוא עושה מידה, ועומד בקיום, ונעץ נעיצת האמונה, המלכות, שתקע את המלכות בישסו"ת.

כיוון שהתבאר, שכל הקשרים והמידות נכללו בקשר אחד באו"א, וכן בז"א, וכן במלכות, נמצא שכל הקשרים שבאו"א ובז"א ובמלכות שווים זה לזה, כי בכל קשר נכלל הכול. ולכן המאור, הקו האמצעי, בכל אלו הקשרים ובכל אלו המדידות שעשה, הוא מידה אחת וקשר אחד, כי בכל קשר נכללו כל הקשרים וכל המידות. א"כ צורת כולם שווה.

וכשהקשר הכללי עולה ועושה קשר אחד, הוא עושה מידה, באו"א, ועומד בקיום בז"א, ונעץ נעיצת האמונה במלכות. בכל קשר שעושה, יש בו תיקון המידה מאו"א, והקיום לז"א, והחיזוק במוחין דבינה למלכות. משום שכלולים זה בזה.

.53 הריבוע עומד ומתקיים על העיגול. כי מהעיגול, הראש, או"א, נמשך הגוף וישסו"ת, שמידתם בריבוע. והעיגול, או"א, עומד על שיעור האורך, החכמה, שמתגלה ממנו. והאורך על העומק, כי כפי שיעור החיסרון שיש בעומק, כך שיעור גילוי החכמה שמתגלה באורך.

והעומק על הגובה, כי אין העומק מיתקן בחכמה, האורך, אלא בחכמה מתוקנת דקו אמצעי, בו"ק דחכמה, שנקרא גובה או קומה. והגובה על הרוחב, שהחכמה, גובה, אין לה קיום זולת בהתלבשותה בחסדים, רוחב. והכול המאור, שיעשה מדידות עד"ז.

.54 המאור קם וחזר להתפשט, והוא מעולפת כבראשונה כשקָשר קיום בפעם אחת. בזמן שהוא מעולף, אז רושם כל הגוונים במקומות האלו שהם נראים, לבן, אדום, ירוק, שחור. ואלו הם ד' צבעים שהתקין המאור והאיר באור הנתקע ויוצא, וזהו כמ"ש, מעולפת ספירים, הספירים המאירים.

הזוהר מבאר הריבוע הנוהג במדידות הגוף, ימין ושמאל פנים ואחור. הימין חסד, השמאל גבורה, הפנים ת"ת, האחור מלכות. ביאר הימין של ריבוע הגוף, חסד. עתה מבאר קו השמאל, גבורה.

עם יציאת החכמה בלי חסדים, נעשה המאור מעולף, מטעם שהחכמה אינה יכולה להאיר בלי חסדים. שזו הארת קו השמאל, מטעם התכללות השמאל בימין. וכאן ביציאת קו השמאל עצמו, מבאר המעולפת הזו.

ונאמר, המאור קם וחזר להתפשט, שאחר שהתפשט לקו ימין, קם וחזר להתפשט לקו שמאל, ונעשה מעולפת כבראשונה כשקָשר פעם אחת. בזמן שהוא מעולף, אז רושם כל הגוונים במקומות האלו שהם נראים, לבן, אדום, ירוק, שחור.

כי שורש הגוונים הוא קו השמאל, שזה הזמן שהוא מעולף, כי עם יציאת קו השמאל נעשית מחלוקת בין ימין לשמאל, ואז ניכר הגוון האדום שבקו השמאל. וכיוון שהשמאל אדום, נעשה היכר בימין, לבן בלי גוון. ואח"כ מסיבה שהוא מעולף, בא הקו האמצעי, ירוק, ומייחד אותו עם הימין. וכשהשמאל מתפשט אל המלכות, נעשה בה גוון שחור.

הרי שהשמאל הוא הגורם ליציאת כל גוון במקומו. אז רושם כל הגוונים, והאיר באור הנתקע ויוצא. כי הארת השמאל, שהיא מעולפת והיא חושך, נבחן שהאור דשמאל נתקע שם, ואח"כ, ע"י הקו האמצעי מתגלה ויוצא.

ונעיצת האור ויציאת האור גורמים יציאת ד' גוונים, וזהו כמ"ש, מעולפת ספירים, הספירים המאירים, שאחר יציאת הקו האמצעי, שמייחד אותו עם הימין, אז הם מאירים.

.55 וחזר המאור והתפשט כמקודם, ונטה קו ועשה מידה. ומדד אלף לצד זה, ואלף לצד זה, וכן לד' צדדים. כנגד קיום האותיות הוי"ה, שהם ד' אותיות, התפשט המאור, ומדד בגוונים לקיום בהתנוצצות, לאורך לגובה לעומק ולרוחב. התנוצצות הימין, שבגוון לבן, היא המאור במידה שלו.

הזוהר מבאר הקו האמצעי שבגוף, ת"ת. אחר שגמר קו השמאל, חזר המאור והתפשט כמקודם, ונטה קו ועשה מידה, שהתפשט בקו האמצעי, בקו המידה. ומדד אלף לצד זה, ואלף לצד זה, וכן לד' צדדים, כי קו המידה מייחד השמאל עם הימין, ואז חוזרת להאיר החכמה שבשמאל, המכונה אלף. ומאירה בכל ד' הצדדים, חו"ג תו"מ, המכונים ימין ושמאל מזרח ומערב, כנגד קיום ד' אותיות הוי"ה.

והמאור מתפשט ומודד לכל הצדדים בהתפשטות הגוונים, לאורך שהוא חכמה, ולגובה שהוא חכמה המוגבלת מג"ר ע"י הקו האמצעי, לעומק שהוא מידת החיסרון שבו, לרוחב שהוא חסדים.

גוון לבן, התנוצצות הימין, המאור במידה שלו. שאע"פ שכל ד' הגוונים מאירים בו, עכ"ז השליטה לימין, שהוא גוון לבן.

.56 כמו ההתפשטות של הגוונים, כן עומדים במדידה לאורך, למעלה ולמטה, 700,000 עולמות, ותרי"ג (613) זרתות. וכן בכל הצדדים בכל אלו הגוונים.

קודם ביאר ההתפשטות לד' צדדים, צפון דרום מזרח מערב, חו"ג תו"מ. כאן מבאר ההתפשטות למעלה ולמטה, נו"ה. כמו בהתפשטות הגוונים לד' צדדים, כן עומדים במדידה לאורך, שהיא החכמה, גם למעלה ולמטה, שהם נו"ה, 700,000 עולמות.

שיעור החכמה 700,000 עולמות, שבע הם חג"ת נהי"מ דחכמה, החסרים מג"ר דחכמה, החסדים מאה, החכמה אלף. ובהם מאירות תרי"ג זרתות. זרתות הם חכמה דשמאל, הפועלים בו"ק, חג"ת נה"י, דחסדים המלבישים אותם. ע"כ הם מאות.

והתכללות ג' הקווים שבד' צדדים חו"ג תו"מ, הם י"ב (12) זרתות, ועם הכולל הם י"ג (13) זרתות. ומדידה זו אינה דווקא בנו"ה, אלא בכל הצדדים בכל אלו הגוונים, גם בחגת"ם.

.57 כשהמדידה של אותו צבע שחור, העומדת בחיסרון, ומשתוקקת להתחבר בצבע לבן, וכאשר שני צבעים אלו מתחברים יחד, אז הם מידה אחת. ונמצאים אלו הצבעים במדידת המידה לארבעה צדדים של הצבעים, חגת"ם, 28,000 עולמות, ו-1200 מצד זה ו-1200 מצד זה, וי"ב (12) זרתות.

התפשטות ג' קווים שבגוף הם חג"ת. המלכות נבחנת לצבע שחור. ונודע שהמלכות אין לה מעצמה כלום, והיא משתוקקת לחסדים של הז"א, ולכן, כשהמדידה של אותו צבע שחור, שהיא המלכות, העומדת בחיסרון, ואין לה משלה כלום, ומשתוקקת להתחבר בצבע לבן, כלומר, שמשתוקקת להתחבר בת"ת, שהיא בשליטת הימין, לבן, חסדים.

וכשאלו שני צבעים מתחברים יחד, ת"ת ומלכות, לבן ושחור, נעשו שניהם מידה אחת, ת"ת. ונמצאים אלו הצבעים, ת"ת ומלכות, במדידת המידה לארבעה צדדים של הצבעים, חגת"ם, 28,000 עולמות, כמידת הת"ת, שהיא 700,000 עולמות לצד אחד.

נמצא שלד' צדדים הם 28,000 עולמות. ופעמיים 1200, לד' צדדים, כנגד 600 זרתות שבת"ת, וד"פ 600 הם פעמיים 1200. וי"ב זרתות, שהם י"ב בחינות הנעשות בהתכללות ג' קווים זה בזה בחגת"ם. והייחוד הזה של י"ב אינו מוכפל לד"פ, להיותו כולל כל ד' צדדים.

וע"כ הוכפלו רק 600 זרתות לד"פ, וי"ג זרתות שבת"ת אינן מוכפלות, אלא שהן י"ב זרתות בשניהם. ולא נאמר י"ג זרתות, כמו בת"ת, כי י"ב וי"ג הם אותו הדבר, כי עיקרו י"ב, ועם הכולל י"ג.

.58/1 עד כאן התבארה התפשטות המאור למעלה במדידה בכל הצדדים, לאורך, לרוחב, לעומק ולגובה. באלו ארבעה נמצאות כל המדידות במאור, ונתקן להימצא תמיד בקיום, בתוך הרצון, ובהתפשטות הלב, והמוח, והרוח.

מי שרוצה לעשות מדידה בשיעור הזה, ולקחת את הניצוץ הקשה בידו, ולהתפשט בו בכל אלו הצדדים, ועושה המידה הזו, אשרי חלקו, אשר כל רז לא נכחד ממנו, וכל דבר החכמה העליונה לא יסתלק ממנו.

עד כאן עומד המאור בחכמה העליונה. שהתבארו עד כאן המדידות של מדרגת ישסו"ת, המקבלים מחכמה עליונה, שהיא או"א.

.58/2 עתה מבאר המדידות שבז"א. אלו העומדים בניצוץ הקשה, בז"א, הם י"ז (17) קשרים. בי"ז הקשרים האלו עומדת המידה, ולנסוע מסעות, והתפשטות הארת המאור שבין קשר לקשר, לצד זה ולצד זה. וכל י"ז הקשרים עומדים במידות של האורך, הרוחב, העומק והגובה. מִקשר זה לקשר זה עומדים כל הסודות שבמדידות.

נודע שהדינים מתחילים מז"א ולמטה, ולא למעלה מז"א. אלו הנמצאים באותם הדינים של ניצוץ הקשה, שהוא ז"א שבו נאחזים הדינים, הם י"ז קשרים, שהם י"ב בחינות של התכללות ג' קווים בחו"ג תו"מ, שעם הכולל הם י"ג. ועוד ד' קשרים כנגד ד' אותיות שם הוי"ה. כל המדידות שהתבארו לעיל נוהגות באלו י"ז קשרים.

.59 י"ז קשרים הם י"ג הקשרים האלו, י"ב בחינות מהתכללות ג' קווים בחו"ג תו"מ עם הכולל. וכל אלו האחרים, ד' הקשרים הנוספים על י"ג, כולם עומדים בכלל אחד, וכולם אחד כנגד ד' צדדים וד' גוונים לבן אדום ירוק שחור. וכנגד ד' אותיות הוי"ה.

.60 מכאן והלאה מתפשט המאור, ונמצאים קשרים אחרים במאור, לעשות מידות אחרות בג' שמות. שב' שמות מהם עומדים למדידה אל המאור. ואלו ג' שמות הוי"ה אלקינו הוי"ה, או"א ישסו"ת וז"א, נשארו ב' שמות למאור שהם הוי"ה אלקינו.

ג' שמות הוי"ה אלקינו הוי"ה, או"א ישסו"ת וז"א. שם הוי"ה הראשון, או"א, אינו עומד למדידה, כי באו"א לא שייכים שיעור ומדידה, להיותם בחסדים מכוסים. וע"כ רק ז"א, שנקרא הוי"ה, וישסו"ת, שנקרא אלקינו, הם עומדים בשיעור ובמדידה.

.61 עתה, במאור הזה, בז"א, בקו האמצעי, נמצאת מידה שאינה עמוקה בעומק, כי החיסרון שהיה בעומק התמלא ע"י מידת הגובה שבקו האמצעי, ועומד עניין זה בקו האמצעי. עתה המאור של אותה מעולפת, שהוא קו השמאל, הוא חכמה בלי חסדים, וע"כ הוא מעולף ואינו יכול להאיר. ועתה, ע"י הקו האמצעי, התפשט בג' קווים, כדי לעשות מידה.

כאן בקו האמצעי עומד המאור ומיתקן, משום שכאן ישנה מידה אחרת, מלבד אלו המידות שבב' קווים ימין ושמאל. כי בקו האמצעי יש מסך דחיריק, שהמסך הזה מתקן את המאור בהתכללות ימין ושמאל.

.62 התיקון של המאור שנתקן מטרם שהתפשט, תיקון קו שמאל, שהוא מעולפת, ואינו מתפשט, נתקן מתוך הנסתר שבא"ס, חו"ס דא"א. הוא עולה, כלומר, שישסו"ת מתחבר באו"א עילאין ועולה לחו"ס דא"א, ויורד, שישסו"ת יורד למקומו לקו שמאל, ונגנז בו מה שנגנז, שנעשה מעולף שאינו יכול להאיר.

ואח"כ הוא פושט אותה ע"י הקו האמצעי. ואז נראה בו ג' ארגמן, שנעשה ג' קווים מצד הקו האמצעי, שמראהו ארגמן. והם נעשו תיקון להתפשט ולעשות מידה.

.63 ונתקן ע"י הקו האמצעי בגניזה שגנז, שזו החכמה שנגנזה בקו השמאל, באופן אחר, שלא כמקודם, שהיה ג"ר דחכמה, אלא שנתקן בו"ק דחכמה, כדי לעשות היופי והתיקון של האדם, התיקון של הוי"ה במילוי אותיות א', שזה בחשבון אדם (45). להיתקן במידה, ביופי, בתיקון, לכסות על מה שנסתר בפנים, לכסות על ג"ר דחכמה ולגלות רק ו"ק דחכמה, שבזה תלוי כל היופי וכל התיקון.

.64 מתחיל המאור להתפשט, ונעשה קשר אחד למעלה בקו ימין. הקשר הזה מסתלק מאותה ההתפשטות מחמת אותה מעולפת. שביציאת קו שמאל, שזה מעולפת, נעשית מחלוקת בין ימין ושמאל, ומתבטל הקשר של ימין.

כשמתחיל ומתפשט השמאל, ע"י הקו האמצעי, המייחד אותו עם הימין, קושר קשר אחד, הקשר של קו הימין, ובקשר ההוא יש אלף אמות, חכמה המכונה אלף, מחמת התכללותו עם השמאל.

מהקשר ההוא מתפשט המאור זרת אחת וחצי, שקו השמאל, זרת אחת, והחלק השמאלי של הקו האמצעי, חצי זרת. ומודד מדידה לאורך, לשפע החכמה, המכונה אורך, 1600 עולמות. 1000 להמשכת החכמה, 600 להמשכת החסדים, שהם מאות, ושש הם חג"ת נה"י.

.65 האורך יש לו קשר בקו ימין, וקשר בקו האמצעי, שביניהם הוא האורך. ואו"א לוקח האורך באותו נסתר שבא"ס, שהוא חו"ס דא"א, הנקרא א"ס, עד שמגיעים למגדל אחד הפורח באוויר, ישסו"ת, שבהם נכנסת ויוצאת האות י' באויר, שזה נבחן כמו שפורח באוויר.

כיוון שהחכמה שמגיעה לישסו"ת מיתקנת ע"י ג' קווים, שבתחילה מתפשט המאור בקו ימין, ששם נכנסת הי' באויר, והוא עומד להניח המידה של החכמה שבקו שמאל בקשר שבקו ימין. שכניסת הי' לאויר שבקו ימין, היא הכנה ליציאת הי' מאויר שבקו שמאל, ונעשה שם מאור שאינו נודע, כי ע"י כניסת הי' לאויר מסתלקות ג"ר דישסו"ת, וע"כ אינם נודעים.

עד שנמדדת המידה של החכמה שבקו שמאל, שנגנז בתוך הגניזה, כלומר שביציאתו נעשה בחינת מעולפת. אח"כ בא הקו האמצעי ומכה בקו שמאל, במסך דחיריק שבו, ומגלה אותו לחוץ, ע"י שמייחד אותו בימין.

כשיוצא קו השמאל ומתגלה לחוץ, אחר שמתייחד עם הימין, נמצא בו אלף אלפים, חכמה שלמה. וארבע מאות ריבוא (4,000,000) עולמות, שהם ד"ס חו"ג תו"מ, שהם החסדים המגולים, המכונים מאות ריבוא. וכמה סודות אחרים, שכולם עומדים במידה ההיא. וכל זה הוא בימין ובשמאל דישסו"ת, המכונים מגדל הפורח באוויר.

.66 אח"כ התפשטו המוחין ממקום ישסו"ת ובאו לז"א. ומדד בריבוע, כלומר בימין ושמאל ופנים ואחור, שהם חו"ג תו"מ, חמישה קשרים בחמש ספירות חג"ת נ"ה דז"א. ובכל קשר 500,000 עולמות, 500 הם חג"ת נ"ה דחסדים, הכלולים בכל אחת מחג"ת נ"ה. מאות הם חסדים, ואלף הוא חכמה. כל קשר עומד בגניזה, בחכמה הגנוזה שבקו שמאל, המכונה אלף אמה. ויש אלף אמה אלו בכל קשר.

מהקשר הראשון מתחיל המאור ומתפשט מחסד עד הקשר השני, גבורה, בריבוע אלף אמות. מהקשר הזה מתפשט המאור עד הקשר השלישי, ת"ת, אלף אמה אחרות. מהקשר הזה עד הקשר הרביעי לעומק, נצח, אלף אמה. מהקשר הזה לעומק שלמטה, הוד, אלף אמה.

נמצאים הקשרים האלו שבחג"ת נ"ה, עם אלו המידות שבין הקשרים, 9000 אמה, 5000 אמה שבחמשת הקשרים עצמם, ו-4000 אמה שבין הקשרים.

.67 וכאן במידה הזו שבחמשת הקשרים דז"א, נעשה כיסא למידה העליונה הראשונה שבישסו"ת. וכאן עומדת ומתיישבת המידה הראשונה שבישסו"ת, שנעשתה במאור לקיום ולהשרות בה. כי ז"א מלביש ומגלה האורות דישסו"ת. זוהי המידה של הקו האמצעי, ז"א, שאין הוא גנוז כמו הראשון, ישסו"ת.

.68 במידה הזו של אדם, שהוא ז"א, הוי"ה במילוי אותיות א', שבגי' אדם, המאור עומד ועושה מידה בתוך ההתפשטות הזו, ועושה מידה של קשר הברית, יסוד, שאינו נוסע משם לעולם.

וקשר זה עומד למטה מחמשת הקשרים חג"ת נ"ה דז"א, ועושה בקשר הזה מידה לאותה המדידה העומדת ביופי, המלכות. והתקין ומדד מידות מתוך הרצון הגנוז, ומושך המדידה ההיא למטה אל המלכות.

.69 וע"כ הנחיל משה, ז"א, ירושה הנכללת בהמשכה הזו, שנמשכת למטה, ביסוד. וע"כ כלל את עצמו במידה של קשר היסוד, שעומדת בהמשכת הקו האמצעי, ז"א. מידה זו נמצאת בקיום עד ברית קודש, יסוד. ושם ביסוד נמצאות אותן המידות במאור, כמו המידות שלמעלה, שבז"א.

.70 מכאן והלאה הם מתפשטים באמונה, במלכות, להימצא בה, ולהיות קיום הכול, לכל אלו המרכבות, העליונות והתחתונות. כי במלכות מקום הגילוי אל החכמה המקיימות כל המרכבות.

.72 מכאן מתחיל המאור להתפשט באמונה, במלכות. ואותה ההתפשטות הראשונה של המידה, השמאל, נגנזת ומסתלקת. ואח"כ האיר והתנוצץ ע"י הקו האמצעי.

מציאות המלכות בב' מציאויות:

א. אותה ההתפשטות הראשונה של המידה, התפשטות הקו השמאלי אל המלכות, נגנזת ומסתלקת, שהחכמה שבשמאל נגנזה והסתלקה, שאינה יכולה להאיר.

ב. אח"כ ע"י הקו האמצעי, שייחד השמאל עם הימין, חזר והאיר והתנוצץ.

.73 והכול מהניצוץ, מאותה המידה. אויר אחד יוצא מתוך הניצוץ, כי הניצוץ הוא י' שנכנסה לאור ונעשה אויר, קו ימין. והאויר עולה ויורד, ועושה התפשטות אחת אחרת משונה מהראשונה, התפשטות קו שמאל.

וההתפשטות ההיא יוצאת מתוך האויר, שההתפשטות של שמאל נעשית מתוך יציאת הי' מן האויר. וחזר האויר להיות אור.

ונמצא שלולא כניסת הניצוץ באור, שעושה הקו הימני, לא הייתה מציאות קו השמאל, יציאת הי' מן האויר. הרי שהכול מהניצוץ, שהניצוץ מכה בכל הנטיעות של האורות, ואומר להם, גדלו.

.74 בניצוץ הנמצא ואינו נמצא, במסך דמנעולא, יוצאת התפשטות אחת של אותו הניצוץ, התפשטות דקו ימין, של כניסת הי' באויר, שבזה נמתקה המנעולא וקיבלה צורת מפתחא, רחמים. שאח"כ היא יוצאת מאויר, ומושכת המידה של החכמה דקו שמאל, להתעטר למטה במלכות, משום שכאן למטה, במלכות, עומדת מידת החכמה להתעטר ולהתקיים.

כי מקום גילוי החכמה הוא במלכות. ואם לא הייתה נמתקת המנעולא במפתחא, לא הייתה מציאות ליציאת קו השמאל. כי המנעולא אינה יוצאת מאויר לעולם.

.75 הניצוץ יוצא ומתפשט בעניין אותו האויר היוצא, בעניין י' היוצאת מאויר, והאויר יוצא וחוזר להיות אור, הארת קו השמאל. ומודד מתוך 365 גוונים בפסולת הזהב הכסף הנחושת והברזל. ומידה זו יוצאת מתוך קשר אחד, יסוד, העומד לחבר בין למעלה ולמטה. והקשר ההוא מוציא כל הגוונים במידת השרביט, המידה של היסוד, הנקרא שרביט.

קו ימין נקרא רמ"ח (248) מצוות עשה וקו שמאל נקרא שס"ה (365) לא תעשה. והניצוץ יוצא, שהי' יוצאת מאויר, ומודד מתוך 365 גוונים, שהוא קו שמאל. והפסולת שבקו שמאל, הדינים שבו, הנקראים פסולת הזהב, מבטלים כל הדינים דנוקבא מקו ימין ומקו אמצעי, שאי אפשר שתצא החכמה בקו שמאל מטרם שפסולת השמאל מבטלת הדינים הללו.

והדינים שבקו ימין מחמת עליית הי' לאויר, נקראים פסולת הכסף. וב' מיני הדינים שבקו האמצעי, ממסך דמפתחא וממסך דמנעולא, הדינים דמפתחא נקראים פסולת נחושת, והדינים דמנעולא נקראים פסולת הברזל. כל אלו נבלעים ומתבטלים ע"י פסולת הזהב.

ומודד מתוך 365 גוונים, שמודד הארת החכמה מקו שמאל, שהוא שס"ה גוונים, בפסולת הזהב הכסף הנחושת והברזל, שע"י שמודד בפסולת הזהב, הוא מבטל הדינים, הנקראים פסולת הכסף והנחושת והברזל. כי לולא זה לא הייתה הארת השמאל יכולה להתגלות.

וכוח הביטול הזה שבפסולת השמאל יוצא מתוך קשר אחד, העומד לחבר בין למעלה ולמטה, מיסוד, הקו האמצעי, המייחד ז"א ומלכות, שהם למעלה ולמטה. והקשר ההוא, הקו האמצעי, יסוד, מוציא כל הגוונים, ייחוד כל הקווים, במידה של השרביט, היסוד.

.76 מהקשר הזה ולמטה, מיסוד, מתחלקות המידות לכמה צדדים. ואותה ההתפשטות היוצאת מתוך אותו קשר, מהיסוד, מחברת אותם יחד.

.77 הקשר הזה, יסוד, מתקשר למעלה באותה ההתפשטות של המידה העליונה הנסתרת והגנוזה, או"א, המתקיימת בקיום הניצוץ המאיר וקיים. שאותו הניצוץ שהסתתר בהם, קיים בהם לעולם, כי הי' אינה יוצאת מאויר שלהם לעולם.

והכול מתקשר למטה באור שאינו מאיר, כלומר בקו שמאל דישסו"ת, שמטרם שמתייחד עם קו ימין, אינו מאיר. שעומד להאיר באמונה, במלכות, להתחבר זה בזה, בחיבור של ז"א ומלכות. הקשר הזה, יסוד, עומד בין למעלה, ז"א, ולמטה, מלכות. כלומר שמחבר ז"א ומלכות.

.78 7000 עולמות, חג"ת נהי"מ דחכמה, המכונה אלף, נמצאים בהארת המידה בקשר ההוא, יסוד, כי ג"ר דחכמה נעלמים על ידו. הקשר ההוא מאיר בגוונים האלו למטה, במלכות, כמו למעלה, בז"א. הגוונים האלו מאירים מתוך אותו קשר, יסוד, ועומדים כולם במדידת המידה באותה ההתפשטות שהתפשטה במלכות.

וכולם מתקיימים במלכות, בקיום בשלמות להתעטר. כי מקום גילוי החכמה אינו בשום ספירה אלא רק במלכות. ההתפשטות הזו שבמלכות, כשהיא מתפשטת ומודדת, נתקן הכול כדי להתחבר זה בזה, כדי שז"א ומלכות יתחברו יחד. שאורות המלכות ישתוו עם אורות ז"א.

.79 התפשטה התפשטות היוצאת מתוך הניצוץ, ועושה מידה לימין ולשמאל, לעומק ולגובה, לאורך ולרוחב. המידה הראשונה לימין, בהתפשטות היוצאת מתוך הקשר ההוא, יסוד. אותה התפשטות נקראת המאור הקטן, המלכות, ועומדת למידה בשביל כמה איברים, ספירות, לחבר אותם יחד ולקשר אותם בקשר אחד באותה המידה שלמעלה בז"א, שיהיה הכול במידה אחת.

.80 התפשטה ההתפשטות של המלכות לימין, בשליטת החסד, ועשתה מידה. מתחילה למדוד בתוך עיגול, ומודדת אלף, חכמה, לאותה ההתפשטות. אותה התפשטות מודדת בעיגול ועושה קשר, מאותו קשר שלמעלה, יסוד, עד ההתפשטות הזו. וממשיכה במדידתה אלפיים אמה לצד ימין, אלפיים אמה לצד שמאל, ואלפיים אמה לכל צד.

כל המדידות, ההמשכות, והתפשטויות האורות שבמלכות, הן בצורת עיגול, שהוא אור נקבה המשפיעה רק ממנה ולמעלה, ולא ממנה ולמטה, כאור זכר. באופן, שכל מי שבמקום המלכות, אפשר שיקבל ממנה. אבל מי שהוא למטה ממקומה, לא יוכל לקבל אף משהו מהאור. וכל המקובל למלכות, הוא מהיסוד, הנקרא קשר.

ותכף כשרק מתחילה המלכות למדוד מהקשר הזה, היא מודדת בצורת עיגול, בצורה שהאור יאיר רק מלמטה למעלה. שהתפשטה ההתפשטות, הארת המלכות, לימין, בשליטת החסד שבימין. ועשתה מידה, המשכת האור. וכשמתחילה למדוד מתחילה מיד למדוד, להמשיך, בצורת העיגול, שהוא הארה מלמטה למעלה. ומודדת הארת חכמה, הנקראת אלף, בצורת עיגול, לאותה התפשטות.

אותה התפשטות של המלכות מודדת בצורת עיגול, מלמטה למעלה, ועושה קשר, מאותו קשר שלמעלה, שעושה קשר בהתחלת ההמשכה, תכף באותו קשר שלמעלה, יסוד, שמקבלת ממנו. שעושה קשר שלא לקבל אלא בצורת עיגול, שהוא מהקשר ולמעלה.

ובדרך זו היא ממשיכה האור עד אותה ההתפשטות שלה, שהאור יהיה מוגבל שלא להתפשט ממנה ולמטה. וע"כ נמדד האור המתקבל באותה הדרך, אלפיים אמה לצד ימין, אלפיים אמה לצד שמאל, ואלפיים אמה לכל צד.

חו"ב נקראים אלפיים אמה, וכיוון שהאור מתקבל בצורת עיגול, נבחן, שאלו אלפיים אמה, נמדדים לה סביב סביב מכל צד, אבל למטה מתחום זה, למטה ממקומה, אין האור מתפשט כלום, שזה תחום שבת.

.81 העיגול שהתחיל למדוד, ועשה קשר, והקשר העליון עד ההתפשטות שלה, הוא בתחום אלפיים אמה במידה, הנה התחום הזה מתפשט מתוך הנקודה העומדת בין שאר הצבאות, ומודד אלפיים אמה לכל צד. מתחיל בעיגול הזה 1900 זרתות וחצי.

מלכות היא נקודה אמצעית, העומדת על המרכבה שלה, שהיא ד' מלאכים מיכאל גבריאל אוריאל רפאל. ואותו תחום של אלפיים אמה לכל צד מקבל הנקודה האמצעית, העומדת על צבאותיה, שהם ד' מחנות של ד' המלאכים. וע"כ מתפשטים האלפיים מסביב למקום הנקודה האמצעית, ולא למטה ממקומה.

ומבחינה זו של המשכת אלפיים אמה, אין הנקודה עומדת ממעל הצבאות שלה. אלא שנמצאת בין הצבאות שלה, שגם הצבאות שלה שבמקומה, מקבלים אלפיים אמה לכל צד הללו.

וזה שהזוהר מדייק, שהתחום הזה מתפשט מתוך הנקודה העומדת בין שאר הצבאות, בתוכם, ולא ממעל להם. שאם הייתה ממעל להם, לא היו יכולים לקבל ממנה כלום. שאלפיים אמה אינם נמשכים מלמעלה למטה אף משהו. אלא בשעה שהנקודה משפיעה חסדים, אז נבחנת שהיא ממעל לד' מחנות המלאכים.

ויש ע"ס בכל אלף מהאלפיים האלו, ע"ס שהם עשר מאות בחכמה, וע"ס שהם עשר מאות בבינה. והנה החכמה שבימין יכולה להאיר אל המלכות בכל ע"ס שלה מכתר עד מלכות, להיותה חסדים. אבל הבינה, שבה החכמה דשמאל, מכוח הבינה שחזרה להיות חכמה, היא אינה יכולה להאיר בכל ע"ס של המלכות, אלא רק בחצי פרצוף ששם מאיר המפתחא.

לכן מתחיל בעיגול הזה 1900 זרתות וחצי, כי האלף מצד החכמה דימין הם שלמים, אבל האלף של הבינה, שהם זרתות, שפירושם חכמה דשמאל, אינם מאירים אלא בט"ר, שהם 900. אבל במאה העשירית, מלכות, אינה מאירה אלא מחצית המאה, מחצית המלכות, רק במקום שמאיר המפתחא, ולא במחצית שמאירה המנעולא.

.82 בהתפשטות הזו מתחיל ומודד בעיגול, ועושה שני קשרים. מהתחלה זו עד סוף המדידה הזו. משום שמקום זה אינו עומד בריבוע, שהוא הוי"ה, כי זוהי מידת ההתפשטות, היוצאת מהקשר העליון, מיסוד, בעניין ניצוץ. הוא מתחיל בעיגול, ומושך ומטֵה למטה, עד הצד של הקשר שלמטה.

כי המדידה בעיגול היא להמשיך האור רק בהארה מלמטה למעלה, ולא יתפשט כלום מלמעלה למטה. לפיכך צריכים לשני קשרים. קשר אחד במקום התחלת ההמשכה, יסוד, שתכף שם מיתקן האור, שלא להאיר אלא מהקשר ולמעלה. ובצורה זו נמשך האור עד ההתפשטות במקום המלכות, ועושה קשר שני בסיומו, שלא להאיר מהקשר ולמטה, אלא מהקשר ולמעלה.

ובהתפשטות הזו מתחיל ומודד בעיגול, ועושה שני קשרים. מהתחלת ההארה, ביסוד, עושה שם תיקון הקשר, שלא להאיר אלא מהקשר ולמעלה, עד סוף המדידה הזו, עד סיום המלכות, ששם עושה הקשר השני, שלא להאיר, אלא מהקשר ולמעלה. משום שמקום זה, המלכות, אינו עומד בריבוע, להשפיע מלמעלה למטה, בהוי"ה, ז"א, המשפיע מלמעלה למטה, כי המלכות, אור נקבה, אינה משפיעה אלא בעיגול, מלמטה למעלה.

כי התפשטות זו, המלכות, יוצאת מהקשר העליון, יסוד, שמתחיל למשוך משם בעיגול, מהקשר ולמעלה, ומושך משם צורת העיגול ומטֵה אותה למטה, עד הצד של הקשר שלמטה, הקשר התחתון שבסיום המלכות. באופן, שגם שם אינה מאירה אלא רק מהקשר ולמעלה, ולא כלום מהקשר ולמטה.

.83 חוזר ומודד מצד לצד, מימין לשמאל, בתוך העומק של העיגול, במקום החיסרון, ולא קשר קשר, שאינו כולל אותם יחד. ומודד מדידה למטה, בסוף המלכות, והמידה של זו נלקחה מהתחלת העיגול. אלף אמה, שהוא חכמה סתם. ו-12,000 זרתות, חכמה דשמאל, המכונה זרת. 12 הוא ההתכללות של ג' קווים ומלכות שבכל אחד מג' קווים, וע"כ הם 12. וכל אחד מהם אלף זרתות, שהם חכמה דשמאל.

.84 מתחיל ומודד מתוך הגובה והעומק והאורך והרוחב, בצורת אדם, ראש וגוף, אלא ביופי מראה הנוקבא, המלכות. ומודד בעיגול הראש, בהתפשטות לצד ימין. ההתפשטות הזו מתפשטת ומודדת בעיגול הראש בלי מחצית כלל.

כשמדובר בצורת אדם, ז"א, הקו האמצעי, הכולל ב' הקווים ימין ושמאל, מודד שם בעיגול הראש לשני צדדים. אבל כאן מדובר בצורת אדם בנוקבא, המלכות, ובהתפשטותה לצד ימין בלבד. ע"כ אינו מודד בעיגול הראש אלא מצד אחד, ימין.

.85 ומודד בצד הגובה, שהוא חכמה המוגבלת לו"ק, בצורת עיגול, שלא להאיר אלא רק מלמטה למעלה, והתפשט ונמשך למטה, למלכות, וקשר קשר. שהצדדים נכללו זה בזה.

מדד מהראש בצורת עיגול, בשיעור 3000 אמות כלולים יחד. שהם ג' קווים, כלולים זה בזה, והם כולם בחכמה, שהוא אלף אמה. ונמשך והתפשט למטה, למלכות, בלי קשר. בלי התכללותם זה בזה.

ושיעור החכמה שמקבלים, הוא 6000 צדדי העולם ו-6000 טפחים בעיגול. שישה צדדים הם חג"ת נה"י. אלף הוא של חכמה. עולם הוא לשון העלם. כלומר, שהחכמה עוד בהעלם בהם. ו-6000 טפחים, מורה שו"ק דחכמה הם יותר מגולים. בעיגול, מלמטה למעלה.

.86 בתוך התפשטות הניצוץ שיצא, התפשטה ההתפשטות הזו, היוצאת מתוך הקשר העליון של הניצוץ. וזוהי ההתפשטות לימין, שמקורה ביסוד דז"א, הנקרא הקשר העליון.

ומדד בעיגול עד הצד הרביעי, המלכות, ועושה מידה ומודד אלף לצד ימין, המידה של צד הימין הזה היא לשער הדרום, בימין. ומודד אלף, כלומר שמדד אלף ואלף ואלף ואלף באותו הצד, ימין, להיותו כלול מד' צדדי העולם. והם נמצאים 4000. וכן התפשטה ההתפשטות ההיא לד' צדדים.

.87 בשער המזרח, הקו האמצעי, עומדת התפשטות אחרת, היוצאת מאותה ההתפשטות שמדדה המידה לימין. שלא יצאה מהקשר העליון, כמו ההתפשטות לימין, אלא אחר שיצאה התפשטות הימין, נמשכה ממנה התפשטות זו. וההתפשטות הזו עומדת באמצע, שהיא הקו האמצעי. ומודד אלף, חכמה, בצד הזה באמצע.

.88 והעמיק בעומק, שהוא מקום החיסרון. ומדד מידה באמונה, שהמשיך החכמה למלכות, אמונה, בשישה סדרי משנה, הרומזים על ו"ק.

משנה היא ו"ק דחכמה, ונקראת משנה, מלשון, ושיננתם, וכן היות שחכמה שבמלכות היא משנה לחכמה העליונה. כי החכמה העליונה היא מקור הגילוי, והחכמה שבמלכות היא מקום הגילוי.

ואלו שישה סדרים, ו"ק דחכמה, עומדים באותו העומק של הניצוץ מאותה ההתפשטות. שו"ק דחכמה אלו הם ממלאים מקום החיסרון שבעומק. שישה סדרים אלו עומדים במדידה של שנה, המלכות, הנקראת שנה.

שנה, שנקראת המלכות, הוא סימן לשישה סדרי משנה, שמאירים בה. כי משנה אותיות מן שנה.

.89 ההתפשטות הראשונה הזו היורדת ויוצאת מתוך אותו הקשר, יסוד, ההתפשטות לימין. האורך שלה, החכמה, לעשות מידה. שהחכמה אינה פועלת לגלות את עצמה, אלא כדי להשלים החסדים.

בהתפשטות הזו אלפי אלפים רבבות עולמות. כלומר, החכמה השלמה, שהיא הג"ר, המכונה אלף אלפים, שחכמה נעלמת בה ומאירה עד הניצוץ האחרון, שאין בו אור כלל, שהוא המלכות. וזה לבני האמונה לעשות מידה. החכמה השלמה אלף אלפים, משמשת לשלמות החסדים, שיקומו, ולא לגלות את עצמה.

.90 ההתפשטות השנייה, היורדת ויוצאת מתוך ההתפשטות הראשונה, שהיא לימין, עומדת באמצע. האורך שלה, החכמה, לעשות בה מידה לצד האמצעי, הוא אלף ריבוא (10,000,000) עולמות, ו-700,000 ו-75. כמ"ש, ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים עשה ווים לעמודים.

ההתפשטות השנייה אינה לימין, שהוא בשליטת החסדים, אלא בקו האמצעי, שכוללת חכמה וחסדים ביחד, שיש שם גילוי לחכמה ג"כ. כבר ג"ר דחכמה אינן יכולות להיות מגולות שם, וע"כ אין שם אלא ז"ת דחכמה חסר ג"ר. האורך שלה, מידת החכמה שבה, אלף ריבוא עולמות, היא החכמה שבימין שבהעלם. ו-700,000 היא החכמה שבשמאל, הבינה שחזרה לחכמה, שהיא חסר ג"ר, ע"כ אין בה אלא שבע, חג"ת נהי"מ. מאות, חסדים. אלף, חכמה. כלומר, ז"ת דחכמה כלולות בחסדים. כמ"ש, ואת האלף ושבע המאות.

.91 אשריהם שיודעים להוציא סודות עליונים בתוך האמונה, המלכות. ויודעים ללכת לימין ולשמאל כראוי בלי בושה. ועל זה כתוב, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע.

.92 סדר הפעולה של הניצוץ הקשה. הניצוץ הקשה כשעושה מידה, נאסף לתוכו, שהי', הניצוץ, נכנסת לאור ונעשה אויר חסר ג"ר. וכל מדרגה ומדרגה נמצאת בכניסת הי' לאויר, שנעשית ו"ק חסר ג"ר. והניצוץ מקיים אותן כך. והוא הקו הימני, הנמשך מהניצוץ הקשה.

אח"כ עומד ועולה מעולפת, כשהי' יוצאת מאויר וחוזר להיות אור, שהוא קו השמאל. אבל נעשה מעולפת, עד שעולה ונגנז ומתכסה, ואינו נודע. אבל הכול נשאר בקיום, כי אז מאיר הקו האמצעי, ומוציא נחלים ומים, חסדים להלביש החכמה, להרוות את הכול. עד כאן הניצוץ הקשה, להיאחז בה בכל צדדי האמונה, המלכות.

.93 הניצוץ הקשה עומד בסתר, עולה ויורד. שעולה לאור ונעשה אויר, ויורד מאויר וחוזר להיות אור. מי שיודע סוד החכמה, יכול להשיג ולעשות מידות בכל הצדדים, עד שיידע בסודות עליונים, בסודות אדונו, בסודות החכמה, כדי לדעת ולהשיג. מי שיודע ומסתכל, אשרי חלקו בעוה"ז ובעוה"ב.

כי הכלל הזה יתקן רגליו של האדם, להיכנס במחיצת המלך, וללכת בדרך ישר. אשרי הוא בעוה"ז, ואשרי הוא בעוה"ב. עד כאן קו המידה.