בעל הסולם. תולדות חכמת הקבלה - קיצור
בעל הסולם. גילוי טפח וכיסוי טפחיים - קיצור
בעל הסולם. הגלות והגאולה - קיצור (1)
בעל הסולם. הגלות והגאולה - קיצור (2)
בעל הסולם. הגלות והגאולה - קיצור (3)
בעל הסולם. הגלות והגאולה - קיצור (4)
בעל הסולם. הקדמה לספר "פנים מאירות ומסבירות" - קיצור
בעל הסולם. ארבעה עולמות - קיצור (1)
בעל הסולם. ארבעה עולמות - קיצור (2)
בעל הסולם. חופש הבחירה - קיצור (1)
בעל הסולם. חופש הבחירה - קיצור (2)
בעל הסולם. הקדמה לספר "פי חכם" - קיצור (1)
בעל הסולם. הקדמה לספר "פי חכם" - קיצור (2)
בעל הסולם. פתיחה כוללת - קיצור
בעל הסולם. למצא את הבורא בתוכי - קיצור
בעל הסולם. מעשה הבורא באחור וקדם - קיצור (1)
בעל הסולם. מעשה הבורא באחור וקדם - קיצור (2)
בעל הסולם. ירושת הארץ - קיצור
בעל הסולם. הקדמה לתלמוד עשר הספירות - קיצור
בעל הסולם. מבוא לספר הזוהר - קיצור
בעל הסולם. הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה - קיצור
בעל הסולם. חוכמת הקבלה בהשוואה למדעים אחרים - קיצור
בעל הסולם. חוכמת הקבלה – שורש כל המדעים - קיצור
בעל הסולם. חוכמת הקבלה כמדע מודרני - קיצור
בעל הסולם. אגרת י"ג - קיצור
בעל הסולם. אגרת ט"ז - קיצור
בעל הסולם. אגרת כ"א - קיצור
בעל הסולם. אגרת מ"ז - קיצור
בעל הסולם. אגרת מ"ט - קיצור
בעל הסולם. אגרת ה' - קיצור
בעל הסולם. אהבת הבורא ואהבת הבריות - קיצור (1)
בעל הסולם. אהבת הבורא ואהבת הבריות - קיצור (2)
בעל הסולם. מתן תורה - קיצור (1)
בעל הסולם. מתן תורה - קיצור (2)
בעל הסולם. החומר והצורה בחוכמת הקבלה - קיצור (1)
בעל הסולם. החומר והצורה בחוכמת הקבלה - קיצור (2)
בעל הסולם. עיתון האומה - קיצור (1)
בעל הסולם. עיתון האומה - קיצור (2)
בעל הסולם. חוק אחד - קיצור (1)
בעל הסולם. חוק אחד - קיצור (2)
בעל הסולם. השלום בעולם - קיצור (1)
בעל הסולם. השלום בעולם - קיצור (2)
בעל הסולם. השלום בעולם - קיצור (3)
בעל הסולם. פתיחה לפירוש הסולם - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. קטו. ענין דומם, צומח, חי, מדבר - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. קסד. יש הפרש בין גשמיות לרוחניות - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. קסט. ענין צדיק גמור - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. לג. ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. סז. סור מרע - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. סח. קשר האדם אל הספירות - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. עד. ענין עולם שנה נפש - קיצור
בעל הסולם. תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית - קיצור
בעל הסולם. הערבות - קיצור
בעל הסולם. שכל הפועל - קיצור (1)
בעל הסולם. שכל הפועל - קיצור (2)
בעל הסולם. שכל הפועל - קיצור (3)
בעל הסולם. ההסתר והגילוי של הבורא - א' , קיצור
בעל הסולם. ההבדל בין דת וקבלה - קיצור
בעל הסולם. מהות הדת ומטרתה - קיצור
בעל הסולם. מהות חוכמת הקבלה - קיצור (1)
בעל הסולם. מהות חוכמת הקבלה - קיצור (2)
בעל הסולם. מתן תורה (קבלה). ערבות - קיצור (3)
בעל הסולם. דור האחרון - קיצור (1)
בעל הסולם. דור האחרון - קיצור (2)
בעל הסולם. סוד הכף דאנכי - קיצור
בעל הסולם. השלום - קיצור (1)
בעל הסולם. השלום - קיצור (2)
בעל הסולם. השלום - קיצור (3)
בעל הסולם. הנבואה - קיצור
בעל הסולם. מטרת חכמת הקבלה - קיצור
בעל הסולם. תכונתה של חכמת הנסתר בכללה - קיצור (2)
בעל הסולם. תורת הקבלה ומהותה -קיצור (1)
בעל הסולם. תורת הקבלה ומהותה - קיצור (2)
בעל הסולם. חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים - קיצור
בעל הסולם. שפת הקבלה - קיצור
בעל הסולם. וזאת ליהודה - קיצור (1)
בעל הסולם. וזאת ליהודה - קיצור (2)
בעל הסולם. עת לעשות - קיצור (1)
בעל הסולם. עת לעשות - קיצור (2)
בעל הסולם. חוכמת הקבלה והפילוסופיה - קיצור (1)
בעל הסולם. חוכמת הקבלה והפילוסופיה - קיצור (2)
מיכאל לייטמן. השגת ייחוד הבריאה
מיכאל לייטמן. איך להגיע לאושר?
מיכאל לייטמן. להשיג גדלות הטבע
תהילים - קיצור (רוסית)
בעל הסולם. מבשרי אחזה אלוקי - קיצור
בעל הסולם. ששים רבוא נשמות - קיצור
בעל הסולם. כל המצטער עם הצבור - קיצור
בעל הסולם. מאמר לסיום הזוהר - קיצור
בעל הסולם. גוף ונשמה - קיצור (2)
בעל הסולם. גוף ונשמה - קיצור (1)
בעל הסולם. תכונותיה של חכמת הקבלה - קיצור (1)
בעל הסולם. התנאים לפרסום הידיעות שבחוכמת הקבלה - קיצור
תהילים - קיצור עבור טוויטר (רוסית)
ספריית כתבי מקובליםchevron_left
מיכאל לייטמן/קיצורי מאמרים ומכתבים של בעל הסולם
chevron_left
בעל הסולם. גילוי טפח וכיסוי טפחיים - קיצור
 

Раскрытие меры, скрытие двух (конспект)

(адаптированный, литературно обработанный текст для ознакомления)

Каббалисты прошлого остерегались раскрытия Каббалы.

 Три причины скрытия Каббалы:

Нет необходимости - раскрытие не принесет явной пользы, может только запутать людей, ведь все разрушение мира происходит от пустых занятий, в которых нет необходимости. (Согласно Каббале, человеку в нашем мире необходимо только пропитание и достижение Творца).

Невозможно - поскольку нет в нашем словаре слов, могущих точно выразить духовные свойства, то всегда есть вероятность запутать читателя. Поэтому, на издание книг по Каббале, требуется разрешение Творца. Дается оно постигающему, не по глубине его духовного постижения, а по особому строению души. Если душа каббалиста исходит из окружающего света, его смогут понимать в мере подобия. Разрешение свыше было дано только Рашби, Ари, БС - и поэтому только их мы изучаем.

Тайна Творца - раскрывается в мере подобия (свойства отдачи и любви к Нему). Должна исключить всех заклинателей, торговцев амулетами и камеями, врачевателей от каббалы, занимающихся "практической Каббалой", гадателей и прочих, стремящихся извлечь материальную выгоду.

Любая часть и слово в каббале подпадают под все три запрета одновременно.

 Условие раскрытия

Но откуда тогда произошло такое ее раскрытие?

Ответ в том, что основной запрет касается 3-ей части, а две первые освобождаются от запрета:

"нет необходимости" - становится "необходимо", а

"невозможно" - становится "возможно",

вследствие "позволения свыше", как в случаях с Рашби, Ари, Бааль Суламом, или вследствие "развития поколения", как в наше время. По этим причинам появляются истинные книги по Каббале.

Поэтому условие "раскрываю одну часть, но скрываю две (из трёх)" остается в силе.