בעל הסולם. תולדות חכמת הקבלה - קיצור
בעל הסולם. גילוי טפח וכיסוי טפחיים - קיצור
בעל הסולם. הגלות והגאולה - קיצור (1)
בעל הסולם. הגלות והגאולה - קיצור (2)
בעל הסולם. הגלות והגאולה - קיצור (3)
בעל הסולם. הגלות והגאולה - קיצור (4)
בעל הסולם. הקדמה לספר "פנים מאירות ומסבירות" - קיצור
בעל הסולם. ארבעה עולמות - קיצור (1)
בעל הסולם. ארבעה עולמות - קיצור (2)
בעל הסולם. חופש הבחירה - קיצור (1)
בעל הסולם. חופש הבחירה - קיצור (2)
בעל הסולם. הקדמה לספר "פי חכם" - קיצור (1)
בעל הסולם. הקדמה לספר "פי חכם" - קיצור (2)
בעל הסולם. פתיחה כוללת - קיצור
בעל הסולם. למצא את הבורא בתוכי - קיצור
בעל הסולם. מעשה הבורא באחור וקדם - קיצור (1)
בעל הסולם. מעשה הבורא באחור וקדם - קיצור (2)
בעל הסולם. ירושת הארץ - קיצור
בעל הסולם. הקדמה לתלמוד עשר הספירות - קיצור
בעל הסולם. מבוא לספר הזוהר - קיצור
בעל הסולם. הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה - קיצור
בעל הסולם. חוכמת הקבלה בהשוואה למדעים אחרים - קיצור
בעל הסולם. חוכמת הקבלה – שורש כל המדעים - קיצור
בעל הסולם. חוכמת הקבלה כמדע מודרני - קיצור
בעל הסולם. אגרת י"ג - קיצור
בעל הסולם. אגרת ט"ז - קיצור
בעל הסולם. אגרת כ"א - קיצור
בעל הסולם. אגרת מ"ז - קיצור
בעל הסולם. אגרת מ"ט - קיצור
בעל הסולם. אגרת ה' - קיצור
בעל הסולם. אהבת הבורא ואהבת הבריות - קיצור (1)
בעל הסולם. אהבת הבורא ואהבת הבריות - קיצור (2)
בעל הסולם. מתן תורה - קיצור (1)
בעל הסולם. מתן תורה - קיצור (2)
בעל הסולם. החומר והצורה בחוכמת הקבלה - קיצור (1)
בעל הסולם. החומר והצורה בחוכמת הקבלה - קיצור (2)
בעל הסולם. עיתון האומה - קיצור (1)
בעל הסולם. עיתון האומה - קיצור (2)
בעל הסולם. חוק אחד - קיצור (1)
בעל הסולם. חוק אחד - קיצור (2)
בעל הסולם. השלום בעולם - קיצור (1)
בעל הסולם. השלום בעולם - קיצור (2)
בעל הסולם. השלום בעולם - קיצור (3)
בעל הסולם. פתיחה לפירוש הסולם - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. קטו. ענין דומם, צומח, חי, מדבר - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. קסד. יש הפרש בין גשמיות לרוחניות - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. קסט. ענין צדיק גמור - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. לג. ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. סז. סור מרע - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. סח. קשר האדם אל הספירות - קיצור
בעל הסולם. שמעתי. עד. ענין עולם שנה נפש - קיצור
בעל הסולם. תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית - קיצור
בעל הסולם. הערבות - קיצור
בעל הסולם. שכל הפועל - קיצור (1)
בעל הסולם. שכל הפועל - קיצור (2)
בעל הסולם. שכל הפועל - קיצור (3)
בעל הסולם. ההסתר והגילוי של הבורא - א' , קיצור
בעל הסולם. ההבדל בין דת וקבלה - קיצור
בעל הסולם. מהות הדת ומטרתה - קיצור
בעל הסולם. מהות חוכמת הקבלה - קיצור (1)
בעל הסולם. מהות חוכמת הקבלה - קיצור (2)
בעל הסולם. מתן תורה (קבלה). ערבות - קיצור (3)
בעל הסולם. דור האחרון - קיצור (1)
בעל הסולם. דור האחרון - קיצור (2)
בעל הסולם. סוד הכף דאנכי - קיצור
בעל הסולם. השלום - קיצור (1)
בעל הסולם. השלום - קיצור (2)
בעל הסולם. השלום - קיצור (3)
בעל הסולם. הנבואה - קיצור
בעל הסולם. מטרת חכמת הקבלה - קיצור
בעל הסולם. תכונתה של חכמת הנסתר בכללה - קיצור (2)
בעל הסולם. תורת הקבלה ומהותה -קיצור (1)
בעל הסולם. תורת הקבלה ומהותה - קיצור (2)
בעל הסולם. חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים - קיצור
בעל הסולם. שפת הקבלה - קיצור
בעל הסולם. וזאת ליהודה - קיצור (1)
בעל הסולם. וזאת ליהודה - קיצור (2)
בעל הסולם. עת לעשות - קיצור (1)
בעל הסולם. עת לעשות - קיצור (2)
בעל הסולם. חוכמת הקבלה והפילוסופיה - קיצור (1)
בעל הסולם. חוכמת הקבלה והפילוסופיה - קיצור (2)
מיכאל לייטמן. השגת ייחוד הבריאה
מיכאל לייטמן. איך להגיע לאושר?
מיכאל לייטמן. להשיג גדלות הטבע
תהילים - קיצור (רוסית)
בעל הסולם. מבשרי אחזה אלוקי - קיצור
בעל הסולם. ששים רבוא נשמות - קיצור
בעל הסולם. כל המצטער עם הצבור - קיצור
בעל הסולם. מאמר לסיום הזוהר - קיצור
בעל הסולם. גוף ונשמה - קיצור (2)
בעל הסולם. גוף ונשמה - קיצור (1)
בעל הסולם. תכונותיה של חכמת הקבלה - קיצור (1)
בעל הסולם. התנאים לפרסום הידיעות שבחוכמת הקבלה - קיצור
תהילים - קיצור עבור טוויטר (רוסית)
ספריית כתבי מקובליםchevron_left
מיכאל לייטמן/קיצורי מאמרים ומכתבים של בעל הסולם
chevron_left
בעל הסולם. תולדות חכמת הקבלה - קיצור
 

История Каббалы (конспект)

(адаптированный, литературно обработанный текст для ознакомления)

Первая книга по науке Каббала - "Сефер Ецира" (Книга Созидания). Приписывают ее Аврааму, но большинство считают рабби Акиву, поскольку только в его время было дано разрешение записывать устную методику, передававшуюся из уст в уста. До него был записал только ТАНА"Х (Тора, Нэвиим, Ктувим).

Но после разрушения Храма и рассеяния народа за пределами Израиля, из опасения забвения науки Каббала, было разрешено записать ее методику. И ученики рабби Акивы, владеющие методикой Каббалы, начали ее записывать.

Каждый получил задание: рабби Меир составил Мишнаёт, рабби Иегуда - Дополнения и т.д., а рабби Шимон Бар Йохай обобщил методику Каббалы, которой они свободно пользовались, и написал Книгу Зоар и Тикуним. Как Мишнаёт - это сборник Алахот всех поколений, вплоть до поколения рабби Меира, так и Зоар - это методика науки Каббала, вобравшая в себя знания всех предшествовавших РАШБИ каббалистов. А приписывается РАШБИ, поскольку он упорядочил ее и добавил собственные постижения.

Ученики рабби Акивы не запретили дополнять свои книги, а положили начало дополнениям других исследователей, которые в новых раскрытиях, продолжили, начатое ими.

Так продолжалось до поколения рабби Иегуды а-Наси, который нашел, что поколения измельчали и более недостойны спорить с первыми поколениями каббалистов. И, кроме того, было опасение, что непорядочные ученики скроют, сказанное первыми. А потому он завершил написание Мишны, и с тех пор никому не позволено дополнять Мишну или оспаривать приведенные в ней утверждения.

Однако не было запрещено дополнять Книгу Зоар, поскольку ей суждено было находиться в скрытии. Она не была распространена в народе, хранилась лишь у предводителей поколений и каждый из предводителей поколений дополнял ее тем, чем считал нужным. И это продолжалось до времен мудрецов Савурай... (Продолжение отсутствует).