ספריית כתבי מקובליםchevron_left
מיכאל לייטמן
chevron_left
מסמך ארוסה
 

מסמך ארוסה

עיקרי דברים לנאומו של הרב ד"ר מיכאל לייטמן

בפני הפורום הבין-לאומי בארוסה, שוויץ, 23.1.2006

המשבר

המשבר גלוי לעין כל

אבחון נכון הוא מחצית הריפוי

איך למנוע את החרפת המשבר

שורשו וטבעו של המשבר

אגואיזם – כל חומר העולם

מאפייניו של האגואיזם אנושי

הפרת האיזון

היווצרות הקונפליקט

אלטרואיזם – עיקרון החיים

אגואיזם הפרט גורם למוות הכלל

אלטרואיזם – תוכנית הטבע

מטרת הטבע

תוכנית ההשגחה

התפתחות טבעית של רצונות

דרך ארוכה ודרך קצרה

סיבה ותכלית

סיכום

אלטרנטיבה למשבר

חופש הבחירה

תנאי החופש

אלטרואיסטים ואגואיסטים בחברה

האלטרואיסטים אינם נעלמים

האלטרואיזם משתלם

תוכנית היציאה מהמשבר

המטרה

האמצעי היחיד

כיצד לפעול

קריטריון אחד, נושא אחד

התוצאה הרצויה

תמיכה טבעית

מימוש התוכנית

איחוד הכוחות האלטרואיסטיים

הצטרפותה של כל האנושות

המשבר

המשבר גלוי לעין כל

המשבר הכלל עולמי גלוי לעין כל ומתבטא בדיכאון, שימוש בסמים, התפרקות המוסד המשפחתי, טרור, חוסר שליטה על מערכות ציבוריות, סכנת השימוש בנשק גרעיני, זעזועים אקולוגיים וכו'. לדוגמה, מנתונים שפורסמו על ידי נציבות האיחוד האירופי ב"ספר הירוק"("Gruenbuch") עולה כי אירופאים רבים סובלים מדיכאונות חמורים, המהווים את הסיבה ל-58.000 מקרי התאבדויות בשנה; נוסף על כך, 30% מאזרחי האיחוד האירופאי סובלים מהפרעות נפשיות.

מדענים מובילים סבורים כי האיום על קיומה של האנושות הולך וגובר באופן בלתי נמנע. לדעתם, לא נותר לאנושות זמן רב כדי לנסות ולמנוע את התפתחות המשבר בכיוון הבלתי רצוי - מצב של מלחמה תרמו-גרעינית עולמית או אסון אקולוגי גלובלי.

אבחון נכון הוא מחצית הריפוי

סימני המשבר גלויים עין כל, אולם מכיוון שנדמה כי ההיחלצות ממנו בלתי אפשרית, ממשלות וארגוני ציבור, מדענים, סוציולוגים ופסיכולוגים, נוטים להסוות בדרך כלל את קיומו ואת החרפתו. הם מעלימים במודע את עצם קיומו של משבר כללי, מפני שאינם רואים אמצעי לתיקון המצב הנוכחי. בסופו של דבר, פוליטיקת בת-היענה המתוארת, רק מחריפה את הבעיה ומאיצה את התקרבות האסון.

כפי שאומרים הרופאים, אבחון נכון הינו מחצית הריפוי. אלא שההתעלמות מן המחלה והמעטה בערך חומרתה, מהווים איום ישיר על החיים.

למרות שהבעיה העיקרית של הציוויליזציה היא ההתגברות על המשבר הגלובלי, כדי שניתן יהיה לגשת לפתרונה, יש לפתור בעיה לא פחות מורכבת: בעיית הסברת מצב המשבר לציבור. רבים מאוד עדיין מחפשים את הפתרון ביתר התפתחות מדעית-טכנית, תרבותית וחברתית, אולם הם שוכחים, שתקווה להתפתחות מעין זו, היא שהובילה אותנו אל מצב המשבר.

איך למנוע את החרפת המשבר

כדי למנוע את המשך החרפתו של המשבר יש:

 1. להודות בנוכחות המשבר.

 2. לברר את הסיבות למשבר.

 3. להכיר בקיומה של אלטרנטיבה ובאפשרות ליציאה מהמשבר.

 4. לבנות תוכנית ליציאה מהמשבר.

 5. לממש את התוכנית.

שורשו וטבעו של המשבר

במה טמונה הסיבה למשבר? הרי כיום המשבר אופף לא רק את האדם, את מצבו הבריאותי ואת צורות היחסים ההדדיים בחברה. הטבע כולו נע יחד עם האדם לעבר האסון. לפיכך, כדי להבין את שורשי המשבר, עלינו לבחון את יסודות הטבע עצמו.

אגואיזם – כל חומר העולם

כל החומר מהווה מידות שונות של רצון להתמלאות בכוח, בחיים ובתענוג. גודל הרצון להתמלאות מוליד את הדרגות שונות של הטבע: דרגת הדומם, הצומח, החי, והמדבר; וקובע את כל התהליכים המתרחשים בדרגות אלו. כל מדרגה גבוהה יותר, מהווה ביטוי של רצון גדול יותר, וכוללת בתוכה את כל הדרגות הקודמות לה. מהכרת שלמותו של חומר הטבע, מתבהרת תופעת האדם ומקומו בעולם.

מאפייניו של האגואיזם אנושי

ייחודיותו של האדם בהשוואה לשאר הטבע אינה רק בכוחם ובאופיים של רצונותיו, אלא גם בכך שרצונותיו משתנים ומתפתחים ללא הרף, וגורמים להתפתחות הציוויליזציה.

כל הטבע, פרט לאדם, צורך רק את הנחוץ לקיומו. לעומת זאת, האדם משתוקק לדברים שמעבר למידה החיונית לקיומו: לאוכל, למין ולנוחות פיזית מופרזים, והדבר מתבטא במיוחד ברצונות האנושיים המצויים רק באדם – רדיפה אחר עושר, שליטה, כבוד, תהילה וידע.

כל רצון לדבר ההכרחי לצורך הקיום אינו נחשב לאגואיסטי. רצון האדם למה שמעבר לכך הוא שנחשב לרצון אגואיסטי. האגואיזם של האדם גודל ללא הרף ובאופן אקספוננציאלי. גדילתו מזרזת וקובעת את התפתחות האנושות, אולם יחד עם זאת היא גם מובילה את האנושות למבוי סתום - למשבר הגלובלי.

האגואיזם העודף והמתפתח של האדם, מצביע על חוסר שלמותו. בשליטתו על האדם, הוא גוזל ממנו את האינסטינקטים המבטיחים את הישרדותו.

הפרת האיזון

כל כוחות הטבע פרט לאגו האנושי נמצאים באיזון. הם מהווים מערכת אחידה של כוחות הטבע, ורק האדם הוא זה שמפר את ההרמוניה שלהם. הכול בטבע קורלטיבי ושואף לאיזון בתוך עצמו ועם סביבתו. כאשר מופר האיזון מתחיל האורגניזם להֵהָרֵס. היכולת לשחזר את האיזון מהווה את התנאי לקיום החיים.

היווצרות הקונפליקט

מלבד האדם, אף ברייה אחרת בטבע אינה מתייחסת לסובבים אותה בכוונה לגרום להם נזק, לעושקם ולנצלם. מלבד האדם, אף ברייה אינה חשה סיפוק מדיכוי הסובבים אותה ותענוג מסבלם. רק האדם יכול ליהנות מצערו של אדם אחר.

שימוש אגואיסטי ברצונות האדם, כלומר שימוש האדם ברצונותיו בכוונה של התעלות אישית מעל לדומים לו, גורם לחוסר איזון מאיים עם העולם הסובב. האגואיזם שלנו הינו הכוח ההרסני היחיד בעולם. לכן לא יוכל העולם להתקיים, אלא אם כן ישנה האדם את יחסו האגואיסטי כלפי החברה.

אלטרואיזם – עיקרון החיים

מצד שני, בטבע קיים אלטרואיזם - דאגה לטובת הזולת.

חקירה של תופעת האלטרואיזם בטבע מגלה כי האלטרואיזם הוא היסוד לכל החי.

אובייקט מכונה "חי" כאשר הוא מקבל ונותן לסביבתו. כל גוף חי מורכב ממכלול של תאים ואיברים הפועלים יחד ומשלימים זה את זה. בתהליך זה עליהם לוותר, לעזור ולהשפיע זה לזה. חוק התאחדות התאים על בסיס העיקרון האלטרואיסטי "אחד בשביל כולם", נוהג בכל גוף חי.

אגואיזם הפרט גורם למוות הכלל

אם תא בגוף חי מתחיל להתנהג בצורה אגואיסטית ביחס לאחרים, הוא הופך לתא סרטני הממית את הגוף כולו וכתוצאה מכך גם את עצמו. תא סרטני מתחלק ללא הרף ואינו מגיב לפקודות הגוף, תוך שהוא טורף את כל הסובבים אותו ללא כל מחויבות כלפיהם. כך גם האגואיזם בטבע – כשהוא מתפתח בפני עצמו הוא מוביל את הכול לקראת מוות, ובתוך כך גם את עצמו.

אלטרואיזם – תוכנית הטבע

רק בפעולות הדדיות, כגוף אחד, תאים יכולים להתקיים, להתפתח ולהתרבות. במקרה ההפוך, החוק הכללי של הטבע, בתור מערכת כללית, יפעל לדיכויים. חוק ההדדיות האלטרואיסטית נוהג בכל ברייה וברייה, פרט לאדם. לאדם ניתן חופש הבחירה להכיר בנחיצות האלטרואיזם ולקיים את החוק הכללי הזה של הטבע.

מטרת הטבע

תוכנית ההשגחה

כשאנו חוקרים את העולם הסובב, אנו מגלים את הקשר הקיים בין כל חלקיו, את התפתחותם בתהליך של סיבה ומסובב ואת מטרת פעולותיהם.

התפתחות החברה האנושית, הגלובליזציה, אילצה אותנו להסתכל על העולם הכלול מניגודים כעל דבר אחד מושלם. שלימות העולם – באחדות חלקיו. את זאת, ניתן להשיג רק באמצעות דו-קיום בין חלקי הטבע, כאשר כל חלק פועל למען חיותה של המערכת כולה. מכיוון שכל הטבע פרט לאדם מקיים את ייעודו בנוקשות, ניכר כי המטרה הנעלה ביותר של הטבע כולו היא להביא את האדם לשלמות, לתכונת הנתינה. בכך טמונה מטרת תוכנית ההשגחה של הטבע.

התפתחות טבעית של רצונות

היות שהתפתחות האדם מתרחשת בהתאם לתוכנית ההשגחה הטבעית, יותר ויותר אנשים מגיעים להרגשה של העדר אושר, ריקנות, דיכאון ושואפים לכבות את ההרגשה הזאת באמצעות סמים וטרור. גם המשבר במוסד המשפחתי, בחינוך, במדע, בתרבות, ואיום ההשמדה הרובץ על החיים כתוצאה מאסון אקולוגי או גרעיני, מהווים תוצאות מהמצב האמור.

כל עוד שהאדם נענה בחיוב להתפתחות אגואיסטית ולמימוש אגואיסטי של רצונותיו, הטבע עצמו יוצר סביבו וסביב כל החברה מצב מאיים. כתוצאה מכך, האדם יצטרך להכיר במקומו במערכת הטבע, וכן להכיר בכך שהאגואיזם שלו, הוא הרע היחיד שקיים. האגואיזם עצמו מעורר ייסורים ודוחף אותנו לעבר חיפוש שיטה לתיקונו, שיטה שתביא לחיבור נכון שלנו עם הטבע.

דרך ארוכה ודרך קצרה

כיצד תכיר האנושות בנחיצות להידמות לטבע? כיצד יכולים האגואיסטים להגיע להכרת הרע? מלית ברירה! מהכרה באגואיזם כרע.

להכרת הרע אפשר לצעוד בדרך ארוכה של ייסורים או בדרך קצרה של תיקון. אולם דרך הייסורים אינה דרך, אלא רק מכסת הזמן הדרוש כדי להכיר בכל הזוועה של השלכות העקשנות האישית והאגואיזם. אולם כשהצטברות הייסורים מגיעה לסאה, האדם מבצע חשבון ומגיע למסקנה, שמועיל יותר להיתקן במקום לסבול, ומשקיע מאמצים כדי להדמות לטבע.

אך יכולה להיות גם דרך תיקון קצרה וקלה – אם האדם רוכש ידע על מבנה העולם, על הסיבתיות שלו ועל מטרתו, הוא מזרז בתוכו את הכרת הרע, את הניגודיות שלו לעולם, ואינו נזקק להכרת האגואיזם כרע תחת השפעת לחץ הייסורים.

לכן עלינו לזרז בכל העולם את תהליך הכרת האגואיזם כרע, באמצעות הפצת הידע על המשבר ועל סיבתו – ההופכיות שלנו לטבע.

סיבה ותכלית

אם כן, סיבת הופכיותו הגדולה של האדם לטבע היא כדי שיבין את המטרה ואת התוכנית של הטבע. באמצעות הבנה זאת האדם רוכש שכל בדרגה גבוהה יותר מהשכל שעימו הוא הגיע לעולם הזה – את שכל האלטרואיזם המוחלט, בדומה לטבע עצמו. דווקא מהתכונה ההפוכה, האגואיסטית, האדם משיג את מחשבת הטבע בשלמותה.

סיכום

 • משימת האדם היא להשתוות באופן עצמאי והכרתי לחוק הכללי של הטבע, לאלטרואיזם המוחלט. לכן האדם הינו בעל אגואיזם הולך וגובר שהתפתחותו אינה נמצאת תחת שליטת האדם;

 • תוכנית הטבע יוצרת באדם ובסביבתו נסיבות, אשר עוזרות לו להכיר בהדרגתיות באגואיזם כרע;

 • במידת ההכרה בכך האדם מתחיל לחפש דרכים להינצל מאגואיזם ומגלה את החוק העליון של הטבע, את חוק האלטרואיזם המוחלט. הוא מכניע את כול כולו במודע וברצון כלפי חוק זה, תוך שהוא מקבל עזרה מהטבע עצמו בתיקון האגואיזם.

אלטרנטיבה למשבר

חופש הבחירה

מפני שכל הטבע פרט לאדם מקיים את ייעודו, ורק האדם הוא שנברא בהופכיות אליו, חופש הבחירה ניתן לאדם בדבר אחד בלבד – בחופש הביטוי העצמי של כל אחד ואחד על ידי פעולות אלטרואיסטיות.

תנאי החופש

למרות שנראה לאדם שהוא חופשי, שהוא פועל לפי רצונו האישי, הוא למעשה מבצע את הנחיותיהם של הגנים והרצונות של הסביבה, שמכתיבה לו את הערכים וסטנדרטים שלה – עד כמה שמשתלם לו להיות חזק, שתלטן ומצליח. האדם עובד קשה במשך כל חייו הקצרים, רק כדי שהחברה תראה עד כמה שהוא מצליח בבצוע הוראותיה. נובע מכך, שהאדם אינו חי כלל עבור עצמו, אלא אונס את עצמו כדי להיראות מכובד בעיני החברה. לכן הדרך אל החופש מתחילה בהשתחררות מהסטנדרטים המלאכותיים שהחברה מכתיבה, וממשיכה בבחירתו החופשית והאישית של האדם את הדרך לאיזון עם הטבע, איזון המקנה לו נצחיות ושלימות. לפיכך, יצירת התנאים לחופש הבחירה תתאפשר רק על ידי בנייתה של חברה חדשה בעזרת תהליך של יצירת סטנדרטים חברתיים חדשים.

אלטרואיסטים ואגואיסטים בחברה

האלטרואיסטים אינם נעלמים

מחקרים מדעיים קובעים שכ- 10% מכלל האנושות הם אלטרואיסטים. אחוז זה של אלטרואיסטים בחברה הוא קבוע, נתון גנטית ואינו תלוי בתנאים חיצוניים – לא בהשפעת המשפחה, לא בחינוך ולא בחברה. האלטרואיסטים אינם נעלמים. גן האלטרואיזם טמון באדם ולא ניתן לחסלו. ללא כל קשר לחינוך ולהשפעת החברה מתקיימים באנושות תמיד כ- 10% אלטרואיסטים "טבעיים".

האלטרואיזם משתלם

על אף שתשעים אחוז מכלל כל חברה הינם אגואיסטים, התרבות, המדע, האומנות, הדת, המסורת, המשפט, החינוך וההשכלה נשענים על ערכים אלטרואיסטים. זאת, מפני שההתנהגות האלטרואיסטית משתלמת לכולם. האלטרואיזם שולט בהשכלה - בבתי הספר מלמדים להיות אלטרואיסט: תהיה ישר, חרוץ, תכבד אחרים, תגונן עליהם, תתחבר, תאהב. כל זאת, מכיוון שהאלטרואיזם משתלם לחברה.

אם עבור אלטרואיסטים מלידה פעולות אלטרואיסטיות הן פעולות טבעיות, ההיפך הוא הנכון אצל אגואיסטים. עבורם, פעולות של נתינה לטובת החברה נראות כבלתי אפשריות. עם זאת, מהתבוננות בחוקי הקיום של גוף חי, אנו רואים שהכרת הגוף בכך שקיומו תלוי רק בעבודה המשותפת בין כל תאיו, מובילה לדו-קיום אלטרואיסטי בין כל התאים שבו. וזאת למרות שכל תא בפני עצמו הוא אגואיסטי.

ההרגשה שהתנהגות אלטרואיסטית היא התנהגות מועילה קיימת גם בחברה האגואיסטית האנושית. גם בימים אלו, לא תמצא ולו גם איש אחד בעולם המתנגד בצורה אקטיבית לפעולות אלטרואיסטיות. נהפוך הוא, כל הארגונים ואישי הציבור מפרסמים את השתתפותם בפעולות אלטרואיסטיות וגאים בכך. איש אינו יוצא בגלוי נגד הפצת אידיאלים אלטרואיסטיים בעולם. לכן, אם התאחדות הארגונים האלטרואיסטיים תוכל להפיץ בעולם את הידיעות על מחשבת הטבע, על תוכניתה ועל מטרתה, ישנה הדבר את דרכה של כל האנושות לעבר המטרה, מדרך ייסורים לדרך הידיעה.

תוכנית היציאה מהמשבר

המטרה

מטרת פעולותיהם של הכוחות האלטרואיסטיים היא בניית ערכים אנושיים וחברתיים חדשים – ערכים אלטרואיסטיים.

האמצעי היחיד

כדי לשנות התנהגותו מאגואיסטית לאלטרואיסטית, על האדם לשנות את סדר עדיפויותיו, את סולם ערכיו. עליו להשתכנע בכך שלתת לחברה חשוב ומשתלם הרבה יותר מאשר לקבל ממנה. במילים אחרות, האדם חייב להרגיש מילוי גדול הרבה יותר מנתינה לחברה, מאשר מכל קניין אגואיסטי אחר.

האמצעי היחיד שיאפשר לנו להגיע למטרה זו הוא דעת החברה. אין דבר חשוב יותר בשביל האדם, מאשר דעתם של הסובבים אותו. בעבורו, מטרת החיים היא זכייה בהערכת החברה ובשבחיה.

לרוב, האדם נוטה להכחיש שמה שמניע אותו הוא הרצון להשיג את הערכת החברה למעשיו. שאלה על המניע למעשה זה או אחר תופסת את האדם מופתע. האדם מצביע על סקרנות, אפילו על כסף, אולם אין הוא מודה שהמניע האמיתי למעשיו הוא הרצון לזכות להערכת החברה. זאת, מכיוון שהגושפנקא החברתית היא הדבר החשוב ביותר עבורו!

הטבע ברא את האדם כך, שהסביבה קובעת את כל טעמיו וערכיו. האדם נמצא תחת שליטת דעת החברה בעל כורחו ובאופן מוחלט, ולכן החברה מסוגלת לכפות על האדם כל דרך התנהגות וכל ערך, אפילו ערך מופשט. האדם מוכן לעשות הכול למען פרסום, תהילה, הוקרה וכבוד.

החברה בונה באדם גם את הקריטריונים שעל פיהם הוא מודד את הכבוד העצמי ואת ההערכה העצמית שלו. על כן, האדם מוכן לעשות הכול לשם הערכה עצמית חיובית, אפילו אם הוא יודע שלעולם לא יידע איש על המעשה שביצע.

זה כוחו של הכלי היחיד העומד לרשותנו – דעת החברה.

כיצד לפעול

כדי להכשיר את הקרקע ולאפשר את יצירתם של ערכים חברתיים ואנושיים חדשים, האלטרואיסטים, שמהווים 10% מהאנושות, צריכים להתאחד ולהשפיע נחרצות על כלי התקשורת ההמוניים ועל מוסדות ההשכלה והחינוך, דרך סוגים שונים של ארגונים ממשלתיים וציבוריים.

החברה חייבת לרכוש ידע בנושאים הבאים:

 • על טבע העולם, על שלמותו, מטרתו ותוכניתו;

 • על מהות המשבר – המשבר הינו תכליתי, כלומר מתוכנן מראש ע"י הטבע;

 • על סיבת המשבר – טבעו האגואיסטי של האדם;

 • על כך שההתגברות על המשבר אפשרית רק דרך שינוי טבע האדם.

בגלל הסכנה הקיימת עקב מצב המשבר, מתוך פחד מפני השמדה עצמית, האנושות נדרשת להעלות לרום המעלה את ערכן של פעולות אלטרואיסטיות, בכל האמצעים העומדים לרשותה: ברדיו, בטלוויזיה, במהדורות החדשות, בחלוקות הפרסים, בסרטים, בתוכניות החינוך, באירועי תרבות ובכל התכנסות חברתית.

עיצוב קבוע ומטרתי של דעת הציבור, יספקו לכל אדם סביבה, אשר תחייב אותו להשפיע לחברה. לבסוף, באמצעות הלחץ החברתי, ייווצרו באדם בהדרגתיות תכונות של השפעה.

שינוי היעדים העומדים בפני החברה, ידרוש שינוי במערכות ובתוכניות החינוך, החל מהגיל הרך, וכן שינויים קיצוניים במערכת ההשכלה ובכל תחומי התרבות: ביצירות ספרותיות, בקולנוע ובטלוויזיה. העיתונים יצטרכו להציג את האירועים, להעריך ולשבח אותם, רק בהתאם למקומם בסולם התועלת החברתית.

קריטריון אחד, נושא אחד

דעת הקהל החדשה חייבת להשתמש בכל כלי התקשורת ההמוניים, באמצעי הפרסום, השכנוע והחינוך, ולהביא לדברים הבאים:

 1. לגנות בגלוי וללא רחמנות פעולות אגואיסטיות;

 2. לרומם את פעולותיו האלטרואיסטיות של האדם כערך עליון.

"השפעה לחברה" חייבת להישמע כערך היחיד והנעלה ביותר.

התוצאה הרצויה

כתוצאה מהשפעה חברתית מכוּוֶנֶת, ישאף כל אדם לקבל מהחברה רק את הנחוץ לקיומו, ויפנה את כל מרצו לטובת החברה.

למרות שמתחילה תהיה זו עבודה לטובת החברה הנובעת מכך שדעת החברה כופה את האדם לנהוג כך, אולם התמיכה והצידוק שהוא יקבל מהחברה עבור מעשיו, יציפו אותו בסיפוק כה שלם שיגרום לו להתחיל להחשיב את עצם פעולת הנתינה לחברה, כדבר מיוחד ונעלה ביותר. הדבר יקרה גם אם במקרים מסוימים לא יקבל האדם פיצוי נפשי מסביבתו.

תמיכה טבעית

מכיוון שפעילות הכוחות האלטרואיסטיים של העולם תוביל את העולם לאיזון עם הטבע, תקבל פעילות זו תמיכה טבעית שתתבטא בהפחתה של כל גילויי המשבר. הטבע מגיב ברגישות רבה על שינויים אלטרואיסטיים המתרחשים באדם, מכיוון שהם מכוונים לעבר השתוות הצורה עמו. הידמות גדלה והולכת לטבע, תגרום לשינוייהם של הטבע הסובב והחברה.

מימוש התוכנית

מעבר האנושות מהציוויליזציה האגואיסטית לציוויליזציה האלטרואיסטית מתבצע בשני שלבים:

 • איחוד כל הכוחות האלטרואיסטיים עלי אדמות;

 • צירופה של כל האנושות אליהם.

איחוד הכוחות האלטרואיסטיים

יש להקים את מרכז איחוד הכוחות האלטרואיסטיים, שיורכב מהארגונים והאישים האלטרואיסטיים המצויים בעולם.

יש להקים מרכז אשר יעבוד באופן קבוע על פיתוח ויצירת חומרי הסברה בכל סוגי המדיה:

 • חומר מודפס – ספרונים, עלונים, מאמרים וספרים;

 • אודיו – שירים, שיחות, רדיו ותקליטורים;

 • וידאו – סרטי מדע פופולארי;

 • אינטרנט – להפוך את האינטרנט לכלי שיחבר ויפרסם את הרעיונות האלטרואיסטיים.

האלטרואיסטים מהווים 10% מהחברה. 10% מתוכם (1% מכלל האוכלוסייה), מתאפיינים ברצונות אלטרואיסטיים חזקים במיוחד. אנשים אלה מוכנים לביצוען של פעולות אלטרואיסטיות באופן מיידי. 90% הנותרים, הם בעלי רצונות אלטרואיסטיים חלשים יותר, ולכן הם אינם מסוגלים לפעול באופן עצמאי, אלא מסתפקים בדיונים על המשבר ועל דרכי המוצא ממנו.

אלו השייכים לאותו 1% של האנושות חייבים לקבוע תוכנית פעולה ולהוציאה לפועל באופן אקטיבי. עליהם להכיר בכך שרק הם יכולים לממש את התוכנית הזאת. הדבר מחייב אותם להפסיק "להתדיין", לקבל על עצמם תוכנית עבודה ולהתחיל ביישומה. דווקא קבוצה קטנה של 1% האלטרואיסטים מסוגלת לפתח ולהפיץ את שיטת התיקון. הניסיון ההיסטורי מראה שאידיאות פרוגרסיביות נובעות תמיד מתוך קבוצות קטנות. באופן טבעי, מרכז הפעילות צריך להיות מורכב מאותו 1%.

כמו כן, יש להקים מרכזי תיאום פעילים, במדינות שונות ברחבי העולם אשר יהיו מורכבים מאותם 1% אלטרואיסטים. מרכזים אלה, יעסקו בפיתוח וייצור אמצעי הסברה על חיבורם של שארית 10% הכוחות האלטרואיסטיים של העולם. את הפצת רעיון הציוויליזציה החדשה יש להתחיל בתוך החלק העשירי של האלטרואיסטים, מפני שהם מוכנים לכך באופן טבעי – הדאגה לאנושות מושרשת בטבעם. הצעדים לביצוע הם:

 • פנייה לארגונים ואישים אלטרואיסטים עם הסבר התוכנית והצעה להתחברות על בסיסה.

 • חיבור כל הארגונים האלטרואיסטיים בעולם לארגון עולמי אחד – לממשלה העולמית העתידית.

 • עיצוב דעת קהל חזקה התומכת בפעולות אלטרואיסטיות בלבד.

הצטרפותה של כל האנושות

הקמת מרכז העובד על בסיס קבוע עם כלי התקשורת ההמוניים, עם ארגונים ציבוריים וממשלתיים אגואיסטים, ועם שאר 90% של אוכלוסיית העולם.

במידת התחברותם והתחזקותם של הכוחות האלטרואיסטיים, יש להתחיל לצאת לכלי התקשורת ההמוניים ולארגונים הציבוריים והממשלתיים, במטרה לבנות דעת קהל איתנה המעריכה פעולות אלטרואיסטיות.

במידת חיבור הכוחות האלטרואיסטיים לכוח חברתי אחד, ניתן יהיה:

 • להשפיע על כלי התקשורת ההמוניים;

 • להשתבץ בממשלות ככוח מכריע;

 • לעמוד בפני ארגונים אנטי-אלטרואיסטים;

 • להשפיע על יחידים ועל כלל הציבור השייכים לתשעים האחוזים האגואיסטיים שבאנושות.