פרסומים
מאמרים בנושאי אקטואליה, תרבות, מדע פופולארי, זוגיות ועוד, המוגשים מתוך נקודת המבט הייחודית של חכמת הקבלה

תוצאות 1 - 10 מתוך 32455
איך לעלות אל השורשים העליונים? 

שאלה: מה צריך לעשות, כדי לעלות לשורשים העליונים?

תשובתי: לעלות לשורשים, זה אומר לעלות למעלה מהאגואיזם שלך ולהתחיל להרגיש את תכונות הטבע במישור השני, במישור האלטרואיסטי. אנחנו חיים בעולם, שבו קיימת רק תכונת הקבלה, כאשר כל אלמנט בטבע רוצה כל הזמן לקבל. קיימת גם תכונת השפעה, אבל זו השפעה לצורך קבלה, כמו פלוס – מינוס, והכול בנוי על תועלת מוחלטת של כל אלמנט בטבע. ואילו העולם העליון בנוי על תכונה הפוכה, תכונה של השפעה חלוטה.

אבל שני העולמות, העולם שלנו והעולם העליון, מקושרים ביניהם ומתקיימים יחד, רק שאנחנו לא רואים את הקשר הזה, מפני שאנחנו מרגישים רק צד אחד של הטבע, את תכונת הקבלה. כדי לצאת לשורשים העליונים ולהתחיל להרגיש באיזה אופן הם משפיעים עלינו, עלינו לרכוש את תכונת ההשפעה. אבל היא לא ניתנת סתם כך, כביכול הפכתי פתאום ל"טלית שכולה תכלת", לאלטרואיסט. זה לא יצליח. בעולם שלנו לא קיים דבר כזה. הכול עובד על אגואיזם טהור.

אפשר לעלות לשורשים רק אם אנחנו מזמינים על עצמנו אנרגיה עליונה, שנקראת אור עליון שמשנה אותנו, יוצר בתוכנו תכונה נוספת של השפעה אמיתית. בדיוק כפי שיש בנו  תכונת קבלה חלוטה לחלוטין, ולכן אני מוכן לקבל ולקבל, צריכה להופיע בי תכונה הפוכה לזה: להשפיע ולהשפיע. אני צריך להיות למעלה משתי התכונות האלה וליישם אותן בהתאם להחלטות הלא אגואיסטיות שלי.

חכמת הקבלה עוזרת לנו לצאת לדרגה הזו. היא מזמינה עלינו אור מיוחד, "קרינה" מיוחדת מהשורשים של העולם העליון, וכתוצאה מכך אנחנו יכולים לעלות כביכול על ידי הפעולות וגם להשפיע על השורש. במילים אחרות, מהשורש אל הענף מגיעה לעולם שלנו השפעה ואז, בתאום איתה אנחנו יכולים להשפיע על השורש שלנו, על הגורל שלנו.

על העיקרון הזה בנוי השינוי שחל באדם כתוצאה מהשפעה של לימוד חכמת הקבלה.

שאלה: מה עליי לעשות באופן קונקרטי?

תשובתי: לשם כך, עלינו ללמוד בקבוצה בהדרכתו של מורה, לקרוא ספרים שעליהם הוא ממליץ ולשתף פעולה בצורה נכונה עם החברים. שלושה דברים: מורה, ספר, קבוצה, זה מה שדרוש לך.

מתוך שיעור בשפה הרוסית, 27.10.2019

 

לחיות רעיון אחד

שאלה: במה תלוי המורה בתלמיד בזמן העברת הידע הרוחני?

תשובתי: בהרבה. המורה צריך להשתדל "לפתוח" את התלמיד, לעזור לו לכוון את עצמו לגל משותף. הם לא צריכים סתם להשתדל להבין זה את זה, אלא לחיות ביחד רעיון אחד, ולהיות חדורים בהדרגה בתחושות משותפות.

שאלה: מה זה אומר להפוך לתלמיד של מקובל?

תשובתי: להפוך לתלמיד של מקובל זה אומר לרצות להרגיש, להבין, לחשוב, כמו המורה.

שאלה: אילו כללים צריך התלמיד לשמור ביחס למורה – מקובל?

תשובתי: התלמיד צריך להשתדל לקשור את עצמו למחשבות של המורה ולהשתדל להיכנס כמה שיותר עמוק לתוכו. זה הכול. שום דבר אחר. לשם כך ישנן שיטות עזר למורה בפעילות שלו.

אפילו ב"מדע הרגיל" תלוי עד כמה התלמיד קרוב למורה, ועל אחת כמה וכמה ב"חכמת הקבלה", מפני שמקובל אינו מעביר לתלמיד סתם ידע כמו פרופסור לסטודנט. הוא מעביר הרגשות שאינן מושגות על ידי רגשות ותכונות רגילות, ולכן יש צורך בקירבה הרבה יותר גדולה, בחיבור משותף ביניהם שמושג באופן הדרגתי.

מתוך שיעור בשפה הרוסית, 27.10.2019

 

שפה משותפת עם מורה מקובל 

"כלומר, שבהסתכלות על הענפים התחתונים, אי אפשר להוציא מהם, שום הקש ודמיון כלל, על איזה דוגמא, בשרשיהם העליונים. כלומר, שמתחילה צריכים להשיג את השרשים העליונים, כמות שהם ברוחניותם, למעלה מכל דמיון, אך בהשגה טהורה.

אי אפשר להוציא מהם, שום הקש ודמיון כלל, על איזה דוגמא, בשרשיהם העליונים. כלומר, שמתחילה צריכים להשיג את השרשים העליונים, כמות שהם ברוחניותם, למעלה מכל דמיון, אך בהשגה טהורה.

ואחר שיודע, ומבין את כל זה היטב, אז נמצאת לו שפה משותפת, בינו ובין רבו.

אשר על פיה, יוכל החכם המקובל, למסור לו כל מחקרי החכמה,"

כלומר, מענפים של העולם שלנו לשורש של העולם העליון ולהיפך, "הנוהג בעולמות העליונים הרוחניים. הן מה שקיבל מרבותיו, והן הרחבתו בחכמה, שמצא בעצמו. כי עתה, יש להם שפה משותפת, לשניהם. ומבינים זה את זה."

(בעל הסולם "מהותה של חכמת הקבלה").

שאלה: מדוע רק לאחר השגת הקשר בין "שורש לענף" יכולה להופיע אצל התלמיד שפה משותפת עם מורה – מקובל? ואיך  הוא יכול ללמוד עד אז?

תשובתי: עד אז הוא צריך להשיג בעצמו את השורשים העליונים. אם הוא לא מצליח להגיע להשגה, אז אין לו שפה משותפת עם המורה. בעל הסולם כותב על כך בעוד כמה מאמרים על השפה עבור התחתונים, ושפה עבור העליונים. זה תלוי במסך, שנמצא ב"פה" של הפרצוף הרוחני. זהו תנאי הכרחי. ללא השגת הקשר בין שורש לענף לא יכול להיות לתלמיד מגע עם המורה. שניהם צריכים להבין לְמה הכוונה, צריך להיות קשר פנימי ברור ומדויק ביניהם.

מתוך שיעור בשפה הרוסית, 27.10.2019

לעלות לשורש הנשמה

שאלה: איזה מסלול מציעה חכמת הקבלה לניהול הגורל שלי?

תשובתי: בראש ובראשונה עליך לעלות לשורש הנשמה, לפחות לדרגה המינימלית, וממנה תוכל כבר להבין מה מתרחש איתך במידה מסוימת. כדי להשתתף  בניהול, עליך לעלות לפחות שלוש מדרגות שנקראות "עיבור", "יניקה" ו"מוחין".

בזמן העלייה למדרגה אחת התלמיד מקבל מושג כלשהו לגבי האופן שבו יורדים אליו אותות הניהול ובאיזה אופן הם מניעים אותו. הוא מתחיל להבין מאיפה הוא מקבל ידע, רצונות, כל מיני דעות, היכן ממומשות ההחלטות שהוא מקבל את התוצאה מהן. אחרת נדמה לו שהכל מתרחש בתוכו. בשל העדר הבנה היכן נוצרו כל האותות, הוא חושב שהם בתוכו.

מתוך שיעור בשפה הרוסית, 27.10.2019

שיעורי הקבלה, סדנאות ושיחות, 15.11.2019

שיעורי הקבלה סדנאות ושיחות, לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא "הכבדת הלב – הזמנה לעלייה".

שיעור ראשון בנושא "הכבדת הלב – הזמנה לעלייה"
לצפייה/האזנה: | MP3 אודיו | MP4 וידאו | להורדה: | MP3 אודיו | MP4 וידאו | MP3 קטעי מקור |
שיעור שני בנושא "הכבדת הלב – הזמנה לעלייה"
לצפייה/האזנה: | MP3 אודיו | MP4 וידאו | להורדה: | MP3 אודיו | MP4 וידאו |
האם אנחנו יכולים לשנות משהו בעולם שלנו?

שאלה: האם אנחנו יכולים לשנות משהו במישור העולם שלנו?

תשובתי: שום דבר. אני צריך לצאת מהעולם הזה, לעלות לעולם העליון, להתחיל להשפיע מהענף "a" על השורש "A" ומענף "b" על השורש "B". ואז השינויים שאני אערוך בשורשים "A" ו – "B", דרך השורשים האלה ישפיעו עליי, כלומר על הענפים "a" ו – "b" בעולם שלנו.

זו מערכת הגיונית, מתמטית לחלוטין. כאשר למדתי את המקצוע הראשון שלי, קיברנטיקה ביו-רפואית, תיאוריה של ביו-וסת, אז הוסבר שם באופן ברור, כיצד בעולם שלנו אלמנטים של מערכת הנהגה אחת משתפים פעולה באופן הדדי.

ההבדל הוא שחלק מהאלמנטים האלה נמצאים בעולם שלנו וחלק מהם נמצאים בעולם העליון שאינו מורגש על ידינו. אבל חכמת הקבלה עוזרת לנו לגלות את השורשים האלה ובאופן כזה אנחנו יכולים להשפיע באופן מדויק לחלוטין על הגורל שלנו. גורל

מתגלה לפניך כל מה שמתרחש ויכול להתרחש בעולם הזה. אתה עצמך בוחר דגם של התפתחות עתידית שלך ויכול ליישם אותו. אתה מתאר לעצמך מה ניתן לך לידיים?! לכן, כמו שאומרים, קח את הקלפים לידיים.

הערה: בכל זאת האדם מקווה שיוכל לעשות משהו בעולם הזה, הוא בונה תוכניות חומש וכדומה.

תשובתי: העיקר, זה פשוט לתת מכות על הידיים ולהפסיק לנסות לעשות משהו, מפני ששום דבר הגיוני לא ייצא מזה. ליהפך, כל מה שאנחנו עושים בעולם שלנו נועד להראות לנו שכעת איננו יכולים לנהל את הגורל שלנו ועלינו לחפש דרך אחרת לנהל אותו.

מתוך שיעור בשפה הרוסית, 27.10.2019

 

העולם, מציאות או דמיון – חלק ט"ז

תגובה על הרגשות שלנו

שאלה: אם המציאות שאני מרגיש זו רק תגובה בתוכי, איך אני יכול להרגיש מחוץ לתגובה הזאת?

תשובתי: אתה לא יכול בשום אופן. אנחנו תמיד מרגישים רק את עצמנו, את התגובה שלנו למשהו שמתרחש, ולא יותר. במידה שבה אנחנו דומים לדבר המתרחש, אנחנו מרגישים אותו ובכך מתבססים על התגובה שלנו.

כיצד אנחנו משיגים את הבורא? עלינו ליצור בתוכנו תכונות שנקראות "בורא", ואז נבין ונרגיש אותו. רק כך. בנוגע לכל מיני חפצים שאנחנו מרגישים, הכלי מרגיש רק את מה שהוא מרגיש בתוכו ולא בצורה אחרת.

מתוך שיעור בשפה הרוסית, 15.09.2019

 

אהבת ילד לילדה כמשל להשתוקקות לרוחניות, לבורא

ודאי חוויתם בילדותכם איזה רגש מיוחד כלפי ילד או ילדה, הרגש הזה עשוי להיות סטארט-אפ מוצלח שיכול להביא אתכם ל"אקזיט" לעולם רוחני. 

ואת הרגש הזה אתם ודאי זוכרים – פתאום ראיתם אותה ונמשכתם אליה. אם תנסו לשחזר איך הרגשתם אז, תבחינו שבעצם לא נמשכתם אליה פיזית, אלא נהניתם מהמחשבה על אותה ילדה, מהרגש שהתעורר בכם והחל להציף אתכם. כעבור מספר שנים, אתם כבר ילדים  גדולים, בני שלוש עשרה – ארבע עשרה, ויש לכם אפשרות להתקרב פיזית זה לזה, לממש באיזו צורה גשמית את המשיכה ביניכם.

עד כאן הכול טבעי ומתבקש – למלא את הרצונות החדשים שהתעוררו בכם. אך מה יקרה נניח אם ננסה לשמור על הרגש הראשוני הזה – שהיה כמו אהבה טהורה, מופשטת, אפלטונית – כדי שלא ייעלם עם ההתקרבות הפיזית זה לזה, שיהיה ממש מעל הכול?

לכאורה יש כאן סתירה. הסתכלתי על ילדה, נמשכתי אליה, היא נראתה לי יפה, ובמקום שאתקרב אליה לכדי קשר גשמי, אני צריך עכשיו להתעלות מעליו ולהעדיף יחס אפלטוני מופשט, לא לחשוב על כך שהיא מושכת אותי, לא להעריך את היופי, אלא לחשוב על הנטייה שלי כלפיה, על הרצון לנתינה שהתעורר אצלי כלפיה. 

בכל מערכת יחסים אני מצפה לזכות לתגובה מהאחר לאיזשהו יחס כלפי, אבל כאן התגובה לא חשובה לי, אני מפנה את הרגש שלי באופן חד-סטרי לכיוון אחד, ולא חשוב לי מה אקבל חזרה. מתוך היחס הזה אני רוצה להגיע לחיבור, למצוא בתוכו את הכלי, ואת האור שממלא אותו. אם ההשתוקקות התמידית לנתינה לאותה ילדה נמשכת, זו כבר אהבה נצחית. אני לא צריך לגלות את הבורא, היחס שלי לבורא הוא רק ממני אליו, אני נהנה מהחיסרון שלי אליו, מהערגה. מכאן שכדי להשפיע לבורא, אני לא זקוק שהוא יהיה גלוי אליי, כי אני נהנה מהחיסרון שלי אליו, מהערגה.

(מתוך שיעור הבוקר, 15.10.19)

העולם, מציאות או דמיון – חלק ט"ו

משחק בלהידמות לבורא

שאלה: כיצד עלינו, לומדי חכמת הקבלה, להרגיש את הבורא, אם אנחנו פשוט משחקים לפני החברים שלנו שאנו מרגישים אותו, אבל למעשה אנחנו לא יודעים עליו דבר פרט לתכונה שלו? כיצד נדע שאנחנו מתקרבים לבורא, ושזו לא תהיה אשליה או סתם דמיון, אלא יהפוך למציאות?

תשובתי: תשתדל לשחק ביחס לחבר שאתה כאילו דומה לבורא, ותיווכח עד כמה שזה יתחיל לפתח גם אותך וגם את החבר, שבתורו יתחיל להגיב באופן זהה. כך תפתחו זה את זה ביחד, והבורא יעזור לשניכם.

העיקר להשתדל לעשות כל דבר שבעזרתו תגלה את עצמך כדומה לבורא.

מתוך שיעור בשפה הרוסית, 15.09.2019

 

שורשים וענפים סיבות ותוצאות

"מילותיו של מקובל חכם אינן יכולות להעביר ידע עליון, הנמצא מחוץ לזמן, מרחק, תנועה." (בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה")

מדובר כאן על העולם העליון שלא נמצא בחושים ובהרגשות שלנו, איננו יכולים למצוא משהו שווה ערך לְמה שמופיע בו, כי בעולם שלנו אין כאלה מילים, ביטויים, כוחות, פעולות, יחסים הדדיים כמו שיש ברוחניות.

לכן ישנה בעיה להסביר את העולם הרוחני במילים שלנו לאדם שרק מתחיל את הדרך שלו. לכן בעל הסולם אומר שצריך להשתדל להביע את זה בשפת הענפים. מה זה אומר "שפת הענפים"?

למרות שהעולם העליון אינו מושג לחלוטין על ידי התכונות הנוכחיות שלנו, כל מה שנמצא בתוכו יורד לעולם שלנו ויוצר כאן ענפים, תוצאות ממנו. אם אנחנו משתמשים בצורה נכונה בשפת הענפים, כלומר מכנים את התכונות של העולם העליון במילים, בדימויים ובהגדרות של העולם שלנו, אז אנחנו יכולים להביע בצורה נכונה כל מה שקיים שם ולהעביר את הידע שלנו ממורה לתלמיד או בין בני אדם, מבלי להתבלבל.

נניח שבעולם העליון ישנם יחסים הדדיים בין שני מרכיבים (שורשים). ובעולם שלנו אנחנו רואים את התוצאות שלהן כשתי תופעות (ענפים), אז אנחנו יכולים לומר שמהעולם העליון ירדה לעולם שלנו איזו שהיא תכונה ויצרה בו תוצאה מסוימת, כלומר אנחנו יכולים לדבר על שיתוף פעולה הדדי של שורשים וענפים.

שאלה: האם אפשר לפי מרכיב אחד לומר משהו על המרכיב השני?

תשובתי: אנחנו יכולים לומר רק דבר אחד שני המרכיבים מתייחסים זה לזה כמו סיבה ומסובב (תוצאה). הראשון זה הסיבה, והשני זה מסובב (תוצאה).

באופן כזה קיים קשר בין התכונות בעולם העליון והעולם שלנו. אם מופיעה בנו הרגשה של העולם העליון, אז אנחנו כבר יכולים לומר שאנו עוברים מהענפים לשורשים, בכך שאנחנו מתכוונים בענפים בעולם שלנו לשיתוף פעולה הדדי בשורשים.

מתוך שיעור בשפה הרוסית, 27.10.2019