מהפכת הטבעונות
התוכן מבוסס על שיחות המועברות על ידי הרב ד"ר מיכאל לייטמן, והוא נכתב ונערך בידי תלמידיו.

Aug 3, 2021

מהפכת הטבעונות

בשנים האחרונות הטבעונות תופסת חזק ברחבי העולם, ואצלנו בישראל במיוחד. יש המגדירים את התקופה הזו כמהפכת הטבעונות, והרבה צעירים מצטרפים אל הגל. כיצד מתייחסת לעניין חכמת הקבלה?

אכן, עניין האוכל והתזונה מקבל היום חשיבות עצומה. אפשר לראות זאת דרך הרבה דוגמאות. כך למשל, ראו את ההבדל בין המטבח הקטנטן והבלתי נראה שבנו בדירות הישנות של פעם, לעומת המטבחים הענקיים של היום שמצויים באמצע הסלון. בנוסף, שימו לב לכמות הגוברת ולרייטינג של תכניות הבישול בטלוויזיה.

ובאשר לטבעונות כתפיסת עולם. המחשבה שהתפתחות מוסרית דורשת מהאדם להימנע מאכילת בעלי חיים מראה חוסר הבנה במטרה הגדולה של הבריאה, ואיך שכל מין ומין קיים למען מין אחר, שגדול ממנו בהיררכיה שבטבע.

באופן כללי, הדומם קיים כדי לגדל את הצומח, הצומח קיים כדי לגדל את החי, החי קיים כדי לגדל את האדם, האדם קיים כדי לגדל את האלוהות. מהי האלוהות? מיד נסביר. כל פרט צריך לתמוך בקיום הפרט שגבוה ממנו. וכמו שמטרת הדומם היא לעמוד לשימוש הצומח, כך מטרת החי לעמוד לשימוש האדם.

באיזה אופן צריך האדם להשתמש בחי? כאן ניתנו לנו חוקים שמגדירים את הצורה המדויקת שבה צריך לגדל בעלי חיים, איך לשחוט אותם, איך לטפל בבשר, איך להכשיר אותו לאכילה, איך לאכול אותו, וכן הלאה. יש גם הוראות הנוגעות לעיבוד עורות, צמר ושאר חומרים מהחי שבהם משתמש האדם לצרכים שונים. הכול כתוב לפרטי פרטים. זה לא שייך לדת, אלא להכרת המבנים הפנימיים של פרטים שונים במערכת הטבע, והקשרים העמוקים שביניהם.

אם עושים כל דבר בצורה נכונה, בכך אנחנו מקדשים את מה שבו אנחנו משתמשים, מהדומם, מהצומח או מהחי, מעלים אותו לדרגת האדם. זה תלוי בכך שאנחנו כבני אדם נעלה את עצמנו לדרגת האלוהות, דרגת הכוח העליון שבטבע.

מה זה אומר? גדולי האומה חקרו את התפתחות האדם, החברה והטבע, ואת הגילויים שלהם תיארו בחכמת הקבלה. הם מלמדים שטבעו של הכוח העליון הוא להשפיע כל טוב, ולכן הידמות לו מצידנו פירושה פיתוח אהבה ונתינה לזולת. בכך האדם קושר בתוכו את חלקי הבריאה השונים ומביא את כל מערכת הטבע לתיקונה.

בשונה מבעלי החיים שמופעלים על ידי אינסטינקטים, האדם צריך לאזן את עצמו עם כל היקום באופן מודע, על ידי קביעת יחס נכון מצידו לכל הטבע. אם הוא לא עושה זאת, הוא גורם רע למערכת כולה. במחשבות שלנו, ומכל שכן במעשינו, אנחנו משפיעים על הסביבה האקולוגית וגם על הגורל שלנו עצמנו.

הימנעות גורפת של אכילה מן החי מנוגדת לסדרי הטבע המקוריים. מעבר לכך שיהיו לדבר השלכות על בריאותנו, הוא גם יכניס שיבושים במערכת הטבע הכללית. מדובר במערכת סגורה ואינטגרלית, ולכן כל עיוות ביחס הטבעי שבין הפרטים השונים במערכת מוציא אותה מאיזון ומביא למגוון שיבושים.

אם כן, אדם שבוחר להיות טבעוני, כבודו במקומו. מה שמיותר באווירה של היום זו מלחמת החורמה האידיאולוגית באכילה מן החי. נקווה שנתקדם לצורת קיום חדשה שתביא אותנו להבנה ולהכרה איך עלינו להתייחס זה לזה בסובלנות ובאהבה, וכן כיצד להיכלל במערכת הטבע בצורה טובה ויפה כדי להביא איזון והרמוניה לכל הבריאה.

מן המקורות

"האדם הוא מרכז כל הבריאה, וכל שאר הבריות אין להן חשבון וערך של כלום לעצמן, זולת באותו השיעור שהן מועילות לאדם להביאו לשלמותו. ועל כן הנה עולות ויורדות עמו בלי שום חשבון לעצמן".

"תכלית הבריאה לא תחול לא על הדוממים והכַּדוּרים הגדולים, כמו הארץ והירח והשמש, ולוּ יהיו זוהרם ומידתם כמה שיהיו, ולא על מין הצומח, ולא על מין החי... אלא רק מין "האדם" בלבדו, אחר שכבר יש בהם ההכנה, של הרגש זולתו כלפי בני מינם הדומים להם... שמהפכים הרצון לקבל שלהם לרצון להשפיע, ובאים בהשוואת הצורה ליוצרם, שאז מקבלים כל המדרגות, שהוכנו להם בעולמות העליונים, הנקראות נפש רוח נשמה חיה יחידה, שבזה נעשו מוכשרים לקבל את התכלית שבמחשבת הבריאה. הרי שתכלית כוונת הבריאה של כל העולמות, לא הייתה אלא בשביל האדם".

בעל הסולם – הרב יהודה אשלג, הקדמה לספר הזוהר

> נכתב בהשראת דברי הרב ד"ר מיכאל לייטמן בתכניתנו

חיים חדשים 592 – bit.ly/3kFUgfK

טקסטDOCX