/

15 июля 2015 г.
מאחורי המילים - משמעות המושג בורא

כיצד ניתן להבין את משמעות המושג "בורא", מהי תכונת ההשפעה ואיך ניתן לרכוש אותה? מרצי מכללת "קבלה לעם" בשיחה משותפת

קבצים להורדה

וידאו של התוכניתMP4
אודיו של התוכניתMP3