ייחודיות המוח האנושי

ייחודיות המוח האנושי

פרק 1020|10 יוני 2018
תיוגים:
וידאו של התוכנית [360p]MP4
וידאו של התוכנית [720p]MP4
אודיו של התוכניתMP3
תמליל מלאDOC
מאמר על בסיס התוכניתDOCX
חומרי מחקרDOCX