/

Jan 24, 2008
נפגשים עם קבלה - פבלו רוזנברג - חלק 2

פבלו רוזנברג בחלקה השני של שיחה מרתקת – על מדיטציה, תורות המזרח, פסיכולוגיה, המשבר הכלכלי ותפקידו בתיקון העולם

קבצים להורדה

וידאו של התוכניתMP4
וידאו של התוכניתMP4
אודיו של התוכניתMP3
אודיו של התוכניתMP3
אודיו של התוכניתMP3
אודיו של התוכניתMP3