/
מהי הרגשת צדק, מדוע אין בחברה שאיפה ממשית לצדק ושיוויון מלא, כלפי מי צריך להיות מיושם צדק חלוקתי ומהי גישתו של בעל הסולם לנושא זה? שיחה עםהרב ד"ר מיכאל לייטמן על צדק והקטנת פערים בחברה

קבצים להורדה

וידאו של התוכניתMP4
אודיו של התוכניתMP3
תמליל מלאDOC