לא נמצאו קבצים מתאימים לתצוגה
הטבע היא מערכת רצון, רצון לקבל, רצון להחזיק את הדברים, רצון לשלוט, רצון למשוך, כוח שבונה קשר בין פלוס ומינוס, אטומים - מולקולות, הוא מייצב את החומר ובונה את כל המציאות, כוח משיכה, כוח שליטה . בדרגות דומם, צומח וחי, החומר פועל בצורה אינסטינקטיבית. בדרגת האדם, לאדם יש כוח התנגדות לרצון לקבל, לכן הוא יכול לאזן את הטבע, יכול לעצור את ההתדרדרות הקיימת היום. אנחנו צריכים להבין שכל התופעות הרעות שאנו רואים סביבנו הכל בתוכנו, בתוך האדם מתרחשות תופעות לא טובות. עלינו לדעת שמקור הרע בנו ולא תופעות אקלים וכדומה. איך האדם יבין שכל המציאות נמצאת בתוכו? האם אסונות הטבע שאנו רואים בעולם שלנו מתרחשים גם בעולם העליון, לפי חוק שורש וענף? איזו מידת אחריות יש לאדם אם הכל מנוהל מלמעלה? איך האדם בעולם התחתון משפיע על העולם העליון והאם יש לו חופש בחירה? איך לגרום שינוי חיובי לסביבה? איך טרם פיתחנו בנו תחושת אחריות אישית וקולקטיבית להשפעת האדם על האקלים? איך המקובל חווה את השינויים בטבע? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן