לא נמצאו קבצים מתאימים לתצוגה
אישה על פי התורה זהו כוח מיוחד, יצירה מיוחדת. רק בחיבור עם כוח הזכר היא יכולה להתפתח וזכר בכלל לא יכול להתפתח בלעדיה. גבר ואשה הם כוחות משלימים, בכל מקום שמופיע גבר לידו מופיעה אישה, אפילו שהיא לא מוזכרת, אם היא מוזכרת אז יש לה תפקיד בפני עצמה והיא קיימת ומקיימת איזושהי פעולה מאוד ברורה, עליונה, חשובה. אפילו שלא מוזכרת, היא בכל זאת מופיעה ליד הגבר ועושה יחד עימו פעולות מה שהוא עושה. שניהם יחד הם כמו שיצאו מדמות הבורא, כך הם צריכים בהשלמה הדדית לחזור, לאותה דמות הבורא. מה משמעות שהאשה נבראה "מצלעו של אדם"? מה הכוונה שהאשה היא "עזר כנגדו"? מהי תכונתה של שרה? האם יש סיבה מיוחדת לכך שארבעת האמהות היו עקרות? אלו תכונות צריכות להיות לנשים, כדי שיחשבו לאמהות? מה הייתה תרומתן המיוחדת של האימהות לעם ישראל? האם יש משמעות מיוחדת לכך שאישה תהיה נביאה? מה ההבדל בתפקידים כנביאים, אבות, שופטים בתורה, כשמתבצעים על ידי גברים וגם על ידי נשים? האם הבורא יותר קרוב לנשים? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן