/

31 יולי 2019
ישיבת כתבים. על הסכם שלום ישראל פלסטין

קשור ל: ישיבת כתבים