לא נמצאו קבצים מתאימים לתצוגה

29 יולי 2021
חדשות ברוסית: קונספירציית הטבע • דירוג אושר • פרוש על הייקו הקבלי

בהיותנו ביחסים לא טובים זה עם זה האנושות מערערת את האיזון בטבע, ולכן הטבע מגיב באסונות. חיים באיזון עם הטבע זה אושר; כל התכונות הפנימיות שלנו מוקרנות לעולם הסובב. אם אנחנו רוצים לחיות באיזון עם כולם, עלינו לאזן את עצמנו בפנים, לאהוב את כל מי שמחוצה לנו. כל ההתנגדויות, כל השנאה בנו - אלה המחשבות שמצאו בנו מקום.