תיקון

תיקון הוא תהליך פסיכולוגי פנימי, בו אדם עובר ממצב של שימוש בתכונותיו, מחשבותיו ורצונותיו לטובת הנאת עצמו, למצב של שימוש בהם לטובת הכלל. האדם מתקן את האגו שלו, עובר ממצב אגואיסטי למצב אלטרואיסטי, עד שמגיע למצב של "ואהבת לרעך כמוך". זהו המימוש הנכון של החיים ▪ שאלות נבחרות מתוך הפרק: מהו הדבר הדורש תיקון לפי חכמת הקבלה? למה דווקא רק המחשבה של האדם על עצמו מוגדרת כקלקול בקבלה? מהי הפעולה עצמה שמתקנת את הדבר המקולקל? האם התיקון הוא משהו טכני? מה השלב הראשון בתיקון? למה בכלל מלכתחילה הכוח העליון, יצר אותנו מקולקלים? האם התיקון צריך לכלול את כל האנושות בסופו של דבר? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן