לא נמצאו קבצים מתאימים לתצוגה

עכשיו אני - כבד את אביך ואת אימך

6 פבר׳ 2015
הרב ד"ר מיכאל לייטמן וארקדי דוכין משוחחים על הנושא הכואב של יחסי הורים וילדים, מבררים היכן טמון הפתרון למבוי הסתום אליו הגיעו יחסים אלו ועד כמה שהחינוך הוא הבסיס להתחלת תיקון היחסים