לא נמצאו קבצים מתאימים לתצוגה

מסעו של אברהם. עם גלעד שדמון, מרצה לחכמת הקבלה ומנהל ההפצה בשפה העברית "קבלה לעם"

פרק 57|25 יולי 2022
בשיעור: חלק 1. ביאור מקור השם אברהם ומשמעותו; הצגת הדמות ההיסטורית-מקראית של אברהם והקשר שלה לתכונות 'אברהם' ו'נמרוד' בפנימיות האדם; ביאור המושגים 'עברי', 'מגדל בבל', 'עבודה זרה' ועוד, בהקשר של אברהם והאירועים שאירעו בתקופתו; סקירה היסטורית של מעבר האנושות להתיישבות קבע בתקופה הניאוליתית בה חי אברהם ושל התפתחות החברה האנושית לחברה בעלת קשרים חברתיים מפותחים, משטר וחוקים; הצגת מיקומה של התקופה הניאוליתית בסולם דרגות ההתפתחות של האגו האנושי על פי חכמת הקבלה; קריאת ציטוטים ממקורות קבליים על התעצמות האגו בתקופתו של אברהם וגילוי הכוח המאחד על ידו; הצגת מהותה ואופיה הייחודי של קבוצת אברהם בדרכה להיות עם יהודי; ביאור המשמעות הקבלית של השמות, המקומות והאירועים במסעו של אברהם כגון נגב, עקדת יצחק, סיפור סדום ועמורה ומערת המכפלה; הצגת הרלוונטיות של 'שיטת אברהם' לימינו ומתן דוגמאות לכך מתקופתינו; חלק 2. הקרנת הסרטון "מסעו של אברהם" (מתוך הקורס 'מסע לארץ ישראל'). בהנחיית מיכאל סנילביץ', מרצה לחכמת הקבלה ומנכ"ל "קבלה לעם"