/
עתידו של אדם תלוי באופן בו הוא מקים את עצמו בהווה, מכיוון שלמעשה עתיד לא קיימת. כשאנו חיים בפסיביות, אנו מגדירים את העתיד כתלות באנשים אחרים, בנסיבות חיים, בכל דבר. אבל אדם שנמצא בהשגה רוחנית אינו תלוי לחלוטין בעתיד, הוא פשוט מבטל אותה, מכיוון שהוא עצמו יוצר תמונה של עתידו וקובע מתי תמונה זו תתעורר לחיים.

קבצים להורדה

וידאו ראשי [360p]MP4
וידאו ראשי [720p]MP4
אודיו ראשיMP3