/

20 ינו׳ 2019
וובינר. תכנית ההתפתחות הרוחנית

Studying Kabbalah and developing spiritually, one begins to feel that the speed of his changes goes much faster than in the material. And this is truly the case: if a person developed spiritually at the same pace as he develops in corporeality, we would need millions more years. The smallest step in the spiritual is equal to the whole world. A million years of evolution are incomparable even with one second of spiritual development! This is a completely different type of energy, another dimension, a qualitative leap in the transformation of man.

קבצים להורדה

וידאו ראשי [360p]MP4
וידאו ראשי [720p]MP4
אודיו ראשיMP3
תמונותZIP