שיעור הקבלה היומי١٤ مايو ٢٠٢٤(צהריים)

חלק 1 רב"ש. רשומה 606. קטני אמונה

רב"ש. רשומה 606. קטני אמונה

١٤ مايو ٢٠٢٤

שיעור צהריים 14.05.2024 - הרב ד"ר מיכאל לייטמן - אחרי עריכה

ספר "כתבי רב"ש" כרך ג', חלק אסופת "דרגות הסולם",

עמ' 1921, מאמר 606 "קטני אמונה"

קטני אמונה

"קטני אמונה, שהוא לא רוצה כולו להשפיע. "המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמונה".

ויש לשאול, כשהאדם מתפלל לה', בטח האדם מאמין בה', אם כן מהו ההבדל, אם משמיע קולו, כבר לא נקרא מאמין בה', מה שאין כן תפילה בלחש, כן נקרא מאמין בה'. מהו ההבדל, הלא בין בלחש ובין בקולו, האדם צריך להאמין, שה' שומע תפילה. שמכאן משמע, שאם הוא מתפלל בטח שיש לו אמונה. מהו השייכות זה לזה.

ויש לומר כפי מה שמבואר בהסולם, שענין תפלה בלחש שלומדים זה מחנה שכתוב "וקולה לא ישמע", הוא מפרש שקולה של מלכות, הנקרא רצון לקבל, לא ישמע. אלא התפלה היא על בחינת רצון להשפיע, היינו שה' ישלח מלמעלה כוח הטהרה, הנקרא רצון להשפיע.

נמצא, מי שמשמיע קולו, היינו קולו של הרצון לקבל, הגם שהוא מאמין בה' ומבקש שה' יעזור לו, הרי זו מקטני אמונה, היות עיקר אמונה, שהאדם מאמין בה', צריך להיות שה' ישלח לנו רוח הטהרה, הנקרא רצון להשפיע, שברצון להשפיע כבר יכול להתלבש את הטוב ועונג, שבמטרת הבריאה."

שאלה: קטנות אמונה, האם זה נכון שכשאין לי הרגשת הבורא, אז אני בתוך הטבע שלי מבקשת מילוי בפנים, אבל כשיש לי הרגשת הבורא והיא גדלה בתוכי, אז ביחס אליו אני מתחילה לבקש על תיקון התכונות שלי, כלומר איכות התפילה משתנה?

בעיקרון כן.

תלמידה: כשאנחנו קוראים טקסטים כאלה, אז יש לי צער שאני לא יכולה לצאת מהגבולות של עצמי. הטקסט הזה מושך אותנו למעלה שם נמצא החיבור עם החברות, שם נמצאת איכות אחרת של חיים, של השתוקקויות. האם הצער הזה הוא כבר התחלה של תפילה נכונה?

זו כבר התחלה, כן. אבל אסור לעזוב את הרצון הקטן ביותר, את ההתעוררות, אלא צריך לפתח את זה.

תלמידה: כשאנחנו קוראים בשיעור, אז יש רגשות מאוד חזקים. איך במהלך היום אפשר לחדד את הרגשות האלה?

כאלה מאמרים קטנים כמו המאמר הזה אפשר לקרוא הרבה פעמים ביום, וכך לא תרשי לעצמך להתרחק הרבה מהמטרה.

שאלה: התפילות שלי מתחילות מתפילות על עצמי ואז הן הופכות להיות לתפילות עבור החברים. האם זה תמיד יהיה כך? מה צריך לקרות כדי שהתפילה שלי מלכתחילה תהיה עבור החברים?

זה לא פשוט, זו כבר דרגה גבוהה מאוד. לכן בעיקר חשוב לנו לזהות שבכל התפילות שלנו יש חלק יותר ויותר גדול עבור הבורא.

שאלה: למה הרצון להשפיע נקרא "כוח הטהרה"?

היות והוא מתאר את הרצון האגואיסטי שלנו ומכוון אותו לגמרי להשפעה.

תלמידה: אם מבינה נכון, אין לנו את התוספת של הרצון להשפיע, אלא יש לנו רצון לקבל ואנחנו מתקנים את הרצון הזה לעל מנת להשפיע.

כן.

שאלה: האם אנחנו מתפללים מתוך האגו ובכל מקרה זאת תפילה של קטני אמונה?

כן.

תלמידה: מה עוזר לנו לעבור לתפילה אמיתית שהיא תהיה מתוך תכונת ההשפעה?

בהדרגה הבורא משנה את זה, ואנחנו לא לגמרי שמים לב לזה, את ההרגשה שלנו, התחושה שלנו, הרצון שלנו. וכך אנחנו עוברים מצד אחד של ההבנה איפה אנחנו ביחס לטבע שלנו, לטבע השני.

תלמידה: האם זה קורה אצל כולנו יחד, הוא מעביר את כל העשירייה, או כל אחד בנפרד?

לא את כל העשירייה. כל אחד בעשירייה בנפרד, מישהו יותר מוקדם, מישהו יותר מאוחר, תלוי באיזה פעולות. צריך לראות.

שאלה: האם בתפילה עלינו לבקש את אותה רמת השפעה שהבורא רוצה לתת לנו?

רצוי שכן. אנחנו לא יודעים איזו דרגה הוא דורש מאיתנו, אבל בערך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו לפי ההרגשה שלנו.

תלמידה: במה תלויה הרמה הזאת של ההשפעה, ואיך לתאר אותה לעצמנו כדי לתת לבורא את מה שאני רוצה?

במסירות.

שאלה: בגלל שהאגו כל כך חזק ואני לא יכול לבטוח בעצמי, אני לא יודע מה אמת, מה שקר, מה נכון, מה לא, איך אני יודע שהאגו לא מרמה אותי בעניין אהבת החברים? האגו הוא כל כך חלקלק שאני אפילו לא מקבל את זה שאני רוצה לאהוב את החברים כי זה לא אמיתי, יכול להיות שהאגו מרמה אותי. איך אני יוצא מהמצב הזה?

אני יוצא מפני שיש לי שותף, והשותף שלי הוא הבורא. אני כל הזמן פונה אליו, חוזר לעצמי, שוב פונה אליו ושוב חוזר לעצמי, וכך לאט לאט אני בודק איזה רצונות, כוונות, פעולות אני משאיר ועובד איתם, ואיזה אני רוצה למחוק.

שאלה: אנחנו הפוכים מהבורא, איך אנחנו יכולים להגיע למצב של אמונה שלמה בבורא למרות הניגוד שבינינו?

אנחנו הפוכים מהבורא, זה נכון, ואנחנו במשהו דומים זה לזה. כשאנחנו רוצים להתחבר, על ידי החיבור אנחנו מעלים את כוח ההשפעה מאיתנו לבורא, וזה העיקר. וכך לאט לאט אנחנו מתקרבים ליציאה מהרצון לקבל שנקרא "גלות", לרצון להשפיע שנקרא "גאולה".

שאלה: למה אנחנו לא מקבלים מהבורא את הרצון להשפיע, האם בגלל שהוא לא אמיתי או בגלל שהבורא מכין אותנו אליו?

אנחנו צריכים להגיע לבקשה אמיתית לרצון להשפיע, ואז נקבל אותו מהבורא.

תלמידה: איך נדע שהרצון להשפיע הוא אמיתי?

אנחנו לאט לאט מרגישים אותו, רוצים אותו, מפתחים אותו, מגדילים אותו, עד שמתחילים לעבוד עימו כמו עם משהו שמבינים וקרוב אלינו, וכך הולכים קדימה.

שאלה: האם התענוג שאנחנו מקבלים מהפעולות שאנחנו עושים בדרך הרוחנית שווה לתענוג שהבורא מקבל מהפעולות שלנו? האם אנחנו מגלים את הבורא במידה שאנחנו נהנים מהפעולות שאנחנו עושים?

אי אפשר להגיד. אני לא יכול למדוד תענוג שאני מקבל ותענוג שאני נותן, עדיין אנחנו לא מסוגלים.

שאלה: מה זה אומר קטני אמונה?

כנראה זה אדם שיש לו קטנות אמונה בבורא, מעט אמונה.

שאלה: מתי בעשירייה נלמד לכתוב תפילה מתוך רצון להשפיע לבורא ולחברות?

מתי אנחנו יכולים לעשות את זה? תנסו לעשות את זה אפילו עכשיו. כל הזמן תנסו לעשות את זה, כל יום.

תלמידה: כלומר להשפיע זה אומר מתוך אהבה לחברות, מתוך השפעה.

כן.

תלמידה: כי הבורא אלו החברות.

כן.

שאלה: איך עלינו לעבוד נכון במוח ובלב כדי להשיג את המטרה?

אתה צריך להשתדל לקבץ את כל הכוחות שיש בך, לקשור אותם יחד, ואיתם להתקרב לבורא.

תלמיד: בעשירייה אנו בונים תפילה, אבל שמים לב שבסוף אנחנו מבקשים בשביל הגוף, ולא בשביל הנשמה. איך לשפר את האמונה במצב כזה?

אם אתה כל הזמן תחשוב על זה, אתה תגיע למצב שבו תראה שאתה רוצה לעבוד בכוח השפעה, ולא בכוח קבלה, ואז הכול יסתדר.

שאלה: אז מה הדרישה האמיתית שצריך להפנות לבורא על מנת להגיע לרצון להשפיע?

תפילה אמיתית שייתן לנו רצון להשפיע. יותר אנחנו לא צריכים שום דבר, עם זה לפנות לבורא, ולחכות שזה יקרה.

שאלה: אמרת שבינתיים אנחנו לא יכולים למדוד את מידת ההשפעה שלנו לבורא, אבל האם אפשר איכשהו להרגיש את השפעתו על העבודה שלנו בקבוצה, את זה כן אפשר להרגיש?

אם באמת תהיה לכם כוונה להשפיע לו בפעולות שלכם, תוכלו להתחיל להרגיש מה אתם עושים כלפי הבורא. כן.

שאלה: כשמתחילים את העבודה בתפילה בקול האם אנחנו יכולים להגיע לתפילה בלחש? כאשר בקול זה מתוך קבלה, ובלחש זה מתוך השפעה. האם אנחנו יכולים להגיע לפנייה אמיתית, נכונה?

כן, יכולים ואפשר, רק תעשו, תפעלו.

שאלה: האם המאמר הזה מדבר על כך שהאדם נכנס כל כך עמוק אל תוך עצמו שכל המילים נעלמות לו, ונשאר רק רצון?

לא. הוא צריך בכל זאת לדבר במילים, אמנם שהבורא מבין גם מילים, גם הרגשה, וצעקה ובכי, לא חשוב באיזו צורה. אבל האדם בכל זאת צריך למצוא מילים שבהן הוא מבטא את הרצון שלו לתיקון.

שאלה: האם הרצון שלי להיות יותר פעילה בעשירייה, לעשות יותר פעולות יחד בעשירייה זה רצון אגואיסטי, או שיש לו זכות קיום?

לא חשוב איזה רצון זה. הרצון הזה ניתן לך על ידי הבורא, תתחילי מזה.

תלמידה: אני יכולה עם זה לפנות לעשירייה? או שאני צריכה לצמצם את הרצון שלי ולא להפריע להן?

את צריכה לפנות לעשירייה רק ברצון דלהשפיע. להשפיע, לקשר, אהבה וכן הלאה.

שאלה: איזו אינדיקציה יש לנו כדי לדעת אם אנחנו מתפללות נכון, מתפללות בלחש? והאם אנחנו יכולות באמת לדעת את זה מראש, או שזה נסתר מאיתנו?

אתן צריכות לאט, לאט להגיע למצב שאתן תדברו בפה אחד. ככה זה.

שאלה: אני מנסה להרגיש למה לכולנו יחד חשוב לגלות את הבורא, מתוך הדיונים שלנו בימים האחרונים יש לי הרגשה שחשוב לנו לגלות את הבורא פשוט כי בחרו אותנו למשימה הזאת. פשוט לקבל את זה כעובדה, ומתוך המצב הזה ליצור את התפילה. אז מה מיוחד בתפילה הזאת?

בזה שאני רוצה למצוא קשר עם הבורא, ורק דרך הקשר הזה לפנות אליו.

שאלה: כל בוקר אני מעלה תפילה לבורא, ומתוך זה שאני מחבר את כל לבבות החברים ללב אחד, האם יש לתפילה הזאת כוח בעשירייה, ואחריה אני מקבל תשובה מהבורא וגם מהעשירייה? מתי משפיעה תפילה כזאת, למרות שאני עושה אותה לבד?

בעדיפות שתשתדל להרגיש את תשובתו של הבורא בקשר המשותף שלכם בעשירייה. אם באופן נחוש, עקבי, תשתדל לעשות כך, אתה תתחיל להרגיש את זה.

שאלה: כשאני מבקשת תשובה מהבורא הוא לא נותן לי תשובה ישירה, אבל הוא משנה לי את מצב הרוח, נותן לי כוחות. האם זו הדרך שבה הבורא מתקשר אתנו, מתקשר אתנו?

הבורא מתקשר איתנו בכל מיני הזדמנויות, ואפשרויות כשאנחנו מזהים שזה בא ממנו, או לא מזהים, זה לא חשוב. העיקר, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצאת לקשר קצר, וברור עימו.

תלמידה: פעם הייתי מתפללת רק על עצמי, אבל עכשיו אני מסוגלת להתפלל על החברות. מה הכוח הזה, זה הבורא, זו אהבה, זה החיבור בינינו, מה זה?

זו עוד לא אהבה, אבל בכל זאת, את מרגישה שהעתיד הטוב שלך תלוי ביחס הטוב בין כל החברות.

שאלה: איך אנחנו יכולים להגיע לתכונת ההשפעה אם אנחנו כל הזמן ממשיכים לבקש לעצמנו? אולי כבר הגענו לאותה המדרגה שאנחנו יכולים בכלל להפסיק לבקש לעצמנו, ולבקש רק עבור הזולת?

אתה תגלה זאת בעצמך. תגלה את זה בעצמך.

שאלה: אחרי שכבר שכנענו את הבורא שייתן לכל אחת בעשירייה את תכונת ההשפעה, אנחנו מתחברות, ואז אנחנו רוצות את הפעולה הזאת לעשות על מנת להשפיע, כדי לעשות לבורא נחת רוח. איך זה נראה? איך זה אמור להיראות?

אתן תבינו בעצמכן איך זה קורה. על זה כתוב "נשמת אדם תלמדנו". כך שאתן תגלו הכול על זה.

שאלה: אף פעם לא פחדתי מירידות, אבל בפעם האחרונה זו הייתה ירידה כל כך עמוקה, חזקה וממושכת, שהופיע הפחד הזה. לנשים אין מערכת ערבות כמו לגברים, אין לנו מחויבות נוקשה. לכל אחת יש מחויבות משלה לבית, למשפחה. מה יכול לעזור לאישה בעבודה הפרטית לצאת מירידה במהירות?

קשר עם החברות.

תלמידה: אבל יוצא שהקשר הזה הוא לא קשר של ברזל. אם אני לא יכולה, אני פשוט כותבת, "אני לא יכולה היום". אף אחד לא יחייב אותי, אף אחד לא ילחץ עלי.

את בעצמך צריכה לחייב את עצמך.

תלמידה: אבל איך מתוך הירידה, מתוך ניתוקים כאלה אני יכולה ללחוץ על עצמי?

לשמוע את השיעור של אותו היום, לשמוע שיחות מאותו היום, לדבר עם החברות, לעשות את כל זה בצורה מאוד רצינית. לא לשמוע רק את השיעורים שלכן, אלא גם את השיעורים של הגברים.

תלמידה: גם במצב הזה המשכתי להקשיב, אבל זה היה כל כך דוחה, פשוט בלתי נסבל. צריך עוד משהו, אבל אני לא מבינה מהו.

לא צריך שום דבר אחר חוץ מבקשה ונחישות בבקשה לבורא, בפניה לבורא, עקביות.

שאלה: האם המאמר אומר שאנחנו צריכים לנסות להשקיט את הרצונות לקבל שלנו שהם לא יישמעו בקול?

לא, זה ממש לא נדרש. את יכולה אפילו לצעוק, להגיד משהו על עצמך. הבורא בכל זאת יבין את כל זה, ישמע את כל זה ויקבל את זה, יביא את זה בחשבון.

תלמידה: אז איך להבין שנאמר כאן ש"המלכות לא יישמע קולה"? אני לא מתכוונת לצעוק פיזית או לדבר בלחש, ברור לי שזה לא העניין, אלא לפנות מהלב.

את רוצה שהבורא ישמע את הפנייה שלך אליו שבאה מתוך הלב שלך, כן?

תלמידה: כן. אז אם הרצון לקבל שלי פשוט צועק ומשתיק את כל השאר, וכל השאר נעשה לא חשוב?

בסדר, גם לא צריך יותר מזה. בצורה כזאת תמשיכי לפעול.

תלמידה: כלומר, העיקר להיות בפנייה לבורא?

כן.

שאלה: מה ההבדל בין תפילה בקול לבין תפילה בלחש בקבוצה?

יכול להיות שתפילה בלחש משפיעה יותר, כיוון שהאדם בונה את כל זה בתוכו ומתוך הנקודה הזאת מנסה להתחבר לבורא.

שאלה: כשאני מבקשת עזרה מהבורא, התפילה יוצאת מתוך קטנות אמונה. כלומר, חסרה לי אמונה ואני מבקשת מהבורא לעזור לי. אבל כשאני מבקשת השפעה, השפעה זה גם תענוג. מה התפילה שלי אז?

כשאת מבקשת השפעה, אז את פונה לבורא ומבקשת שהוא ייתן לך את האפשרות להשפיע. זוהי תכונתו, השפעה. ובצורה כזאת, את מנסה להתקרב אליו, להפוך להיות כמוהו.

שאלה: בעשירייה יש כוחות חיבור חזקים, איך נוכל להשפיע או לחזק את כוח ההשפעה חוץ מעל ידי תפילה?

בעשירייה אנחנו מחזיקים זה את זה ומתפללים יחד, ואפילו כל אחד מתפלל עבור חברו ולא עבור עצמו. זה אולי לא לעכשיו, אבל עוד מעט נעשה תרגילים שהעיקר בשבילי זה להתפלל עבור החברים וכך כל חבר וחבר צריך להתפלל עבור החברים. זו כבר תפילה אמתית נכונה שתמורתה אני אקבל את התשובה.

תלמידה: פעם בשבוע אנחנו עושות חיזוק, תפילה, קוראות תהילים בעשירייה. האם זה מחזק עוד יותר את כוח ההשפעה בעשירייה?

כן.

שאלה: הבורא רוצה מאתנו קשר אמתי עמוק, פנימי אתו ואנחנו מאוד רוצים את הקשר הזה, במיוחד לפני הכנס, אבל למה הבורא לא נותן לנו לעשות את זה?

הוא נותן לכם לעשות, רק שהוא מגביר כל מיני הפרעות כדי שתתקשרו אליו עוד יותר חזק.

שאלה: ברצון, ברגש כל העולם מתפלל, אפילו חיות וצורות חיים נמוכות יותר. האדם לא סתם נקרא "מדבר", זה מה שמראה את הקרבה הפוטנציאלית שלו לבורא. מה מיוחד במילים, למה אנחנו צריכים לעטוף את השכל והרגש בתפילה במילים?

באמת זה לא כל כך חשוב, אבל כשאנחנו מחפשים איך לדבר בלשון בני אדם לבורא, אז אנחנו יותר ויותר בודקים על סמך מה אנחנו מחברים את התפילה.

תלמיד: מה זה אומר לדבר בשני היצרים, ואיך להגיע לזה?

איפה מדובר על זה?

תלמידה: אתה אמרת את זה.

לא התכוונתי לשני פיות.

תלמיד: איך אנחנו יכולים להגדיר מהו הקול ומהו הלחש?

גם זה לא חשוב, אני לא מבין בדיוק למה את חותרת עם הפילוסופיות שלך.

שאלה: אם הקול הולך בעקבות המילים של הלב, האם זה קובע את הכוונה הנכונה בתפילה?

כן, זה נכון.

שאלה: האם יהיה נכון לומר שלחש זה רוח, כלומר תכונת ההשפעה, כלי השפעה, וקול זה כלי הקבלה?

לא. הכוונה, המשמעות היא במובן הרוחני, ולא שאנחנו נדבר בלחש או איכשהו נדבר אחרת.

תלמידה: המחשבות שלנו זו הרי גם תפילה, אז למה עדיף להגיד את המחשבות האלה בלחש?

כי אז האדם שומע את עצמו.

שאלה: האם התפילה היא כשבכל הלב ובכל הנשמה מאמינים בכוח של העשירייה? אני מנסה להבין אם המאמצים האלו הם כמו תפילה?

כן, אפשר להגיד.

שאלה: מה ההבדל בין תשובת הבורא לאדם שמבקש מתוך הכרת הרע לבין תשובתו לאדם שמבקש מתוך מצב של חוסר מודעות?

כשהאדם מבקש ממצב של חוסר הכרה הבורא כמעט ולא עונה על כלום, או שהוא עונה בכל מיני מצבים מרומזים כאלה כדי שהאדם בסופו של דבר יברר מה בדיוק הוא רוצה.

שאלה: קראתי את המאמר כמה פעמים ולא הבנתי אותו. מה המסר העיקרי שאני צריכה להוציא ממנו?

אם תקראי עוד פעם, אז תוכלי להבין.

שאלה: אם אני רואה ומרגישה שאצלנו בעשירייה אנחנו עושות את כל מה שהרב אומר בשיעור, האם אני רואה את זה אגואיסטית כי זאת העשירייה שלי, או שזו האמת?

ייתכן מאוד שזה קרוב לאמת.

שאלה: הסיפור על חנה הוא שהיא מבקשת ילד, הרבה זמן היא רוצה ילד ולא מצליחה. כל הזהות שלה כל המהות שלה, כל הרצון שלה, הם עבור הילד הזה. האם אנחנו צריכים להגיע לרצון כל כך ברור, שגם אם נעביר אותו למילים הן יהיו בדיוק כמו הרצון?

אפשר להגיד שכן.

שאלה: האם המאמר מתייחס לזה שמתפללים לבד או יחד עם החברות? מה משפיע על הבורא יותר, משהו שבא מתוך לחץ או בשקט או בבכי?

ככל שמתחברים יותר אנשים, כך הבורא שומע יותר, ותפילת יחיד הוא כמעט ולא שומע.

שאלה: שמעתי בשיעור קודם שהתפילה היא מתוך חסדים. האם התפילה עוברת דרך בכדי לגדול, להעמיק בלב ואחר כך בנשמה, על מנת שהבורא ישמע אותה?

כן, יכול להיות.

שאלה: האם תפילה בלחש נבדלת מהתפילה בקול בכך שבתפילה בלחש יש ביטחון שהבורא יענה לתפילה הזאת?

זה לא חשוב, גם בזה וגם בזה צריך להיות ביטחון.

שאלה: מהי האינדיקציה לכך שהתפילה מגיעה מתוך הקשר שבנינו קודם לכן, ובאמת הצלחנו לעשות את הקשר בינינו, ואיך ליצור תפילה יותר אמיתית, משותפת?

איך ליצור בקשה משותפת ואמיתית יותר? אתן צריכות לעבוד על זה, לדבר ביניכן, שתדעו בדיוק מה אתן, מי אתן, לאן אתן מכוונות, מי מחזיק אתכן וכן הלאה. זה יצליח לכן.

שאלה: מה ההבדל בין תפילה לפני שהאדם משיג אמונה מעל הדעת, לבין תפילה כשהאדם כבר השיג אמונה למעלה מהדעת?

ההבדל בין התפילות הוא שאם האדם רק רוצה להשיג אז אין לו עדיין כלי, מה שאין כן כשמשיג את הכלי ומתפלל מתוך הכלי, אז הוא כבר מצפה לתשובה אמיתית, שהוא כבר יוכל להבין אותה, לקבל אותה.

שאלה: איך אדם לא שוכח בכל תפילה את הכוונה לעשות נחת רוח לבורא? אילו תרגילים הוא יכול לעשות כדי שהכוונה הזאת לא תישכח?

צריך להיות כל הזמן בכוונה הזאת, שכל החיים שלו הם רק כדי לעשות נחת רוח לבורא.

שאלה: אנחנו לומדים שהמקובלים היו יכולים להכין את עצמם במשך שעה לתפילה משותפת. בעולם הדינמי שלנו שבו התפילה היא בין העיסוקים השונים, אי אפשר ממש לברר את כל הניואנסים של מה לבקש. האם יש איזו עצה לתקופה שלנו, שבה אי אפשר לשבת ולעשות כוונות במשך שעה שעתיים ובכל זאת להעמיק?

תנסו לעשות את זה יחד, תעזרו זה לזה וזה יהיה מהיר יותר.

תלמיד: אולי להקדיש את כל שלושים הדקות של הפגישה היומית שלנו, בלי לקרוא כלום, רק לבניית הכוונה להרגיש מה הוא כותב.

תנסו כך.

שאלה: המצב הוא שיש סבל ואני כבר מתרגל אליו. אם אני כבר מתרגל אליו, אז זה לא משפיע עליי כמו קודם, אני מתחיל להתווכח עם הבורא, להתמקח אתו במקום להתפלל אליו. אני כבר יודע מראש איפה זה יכאיב לי ואיך, אני כבר רגיל למצב הזה. ולמרות שאני יודע שיבוא סבל, אני יוצא נגד הבורא, אני מתווכח אתו ומוחה נגדו. איך אני יכול להפוך את ההרגל הזה, ובמקום להתווכח אתו אני אתחיל להתפלל אליו?

זה ייקח עוד זמן. חסר לך וותק. אתה צריך להגיע למצב שתפסיק להעניש את הבורא מכל וכל, ורק תרצה להודות לו, לשבח אותו ולהעלות אותו מעל עצמך.

שאלה: למה זה חשוב להאמין שהבורא שומע את התפילות שלנו, שהוא שומע תפילת כל פה?

כי אנחנו צריכים להתפלל אליו, לענות לו, ולאט לאט אנחנו מגיעים לתפילה אמיתית שלמה.

שאלה: מה זה להשפיע למטרת הבריאה?

להשפיע למטרת הבריאה משמעה להשפיע כדי להשיג את מטרת הבריאה.

תלמידה: האם יש לנו זכות לשנות משהו בעולם או רק להשפיע?

רק להשפיע.

שאלה: כשקבוצת אנשים פונה לבורא בתפילה לחיבור, האם נכון יותר לבקש שיחבר אותנו כאישה אחת בלב אחד, כמו האישה הרוחנית שמביעה קבלה, או לבקש שנהפוך להיות כאיש אחד, ככלי שלם?

כאיש אחד.

שאלה: כשאני מתפללת בתפילת רבים זה נשמע אגואיסטי, כי אני כלולה בתוך ה"אנחנו" הזה. האם נכון יותר להתפלל בשביל החברות ולא בשביל כולנו, שאני לא אהיה כלולה בזה?

זה תלוי בך. אם את רוצה להיות בפנים, או את רוצה לבקש מבחוץ בשביל החברות.

שאלה: המצב עם חנה הוא הרי מצב כזה, נכון?

כן.

תלמידה: האם כל העשירייה צריכה להשתדל להגיע למצב שבו אנחנו מבקשות מהבורא? כי אחרת לחיים אין משמעות. האם אנחנו צריכות להסכים להגיע למצב המשותף הזה, וביחד לבקש מהבורא את תכונת ההשפעה?

כן.

שאלה: האם לתפילה מספיק חיסרון גדול, או צריך גם לדמיין מה אני מבקש?

מספיק חיסרון.

שאלה: איזה קשר יש בין כוח התפילה לכוח האהבה?

בתפילה כלולים כל האופנים האלה, אהבה, שנאה, ריחוק, קירוב וכן הלאה. הכול נמצא בתפילה.

שאלה: יש לי ציפיות גדולות מכל כנס, ובסוף הכנס אני מאוד מאוכזבת כי אני מרגישה שהצפיות שלי לא נענו. האם מטרת הכנס יכולה להיות שהאכזבות האלה יהפכו לאמונה למעלה מהדעת?

כן, זה יכול להיות.

שאלה: האם אפשר לראות את ההסכמה והסבלנות כהשפעה?

כן.

שאלה: מה זו תפילת רבים?

תפילת רבים זו תפילה שכולם מתפללים עבור רצון אחד, מטרה אחת, לבורא אחד.

(סוף השיעור)