לא נמצאו קבצים מתאימים לתצוגה

תכנון מטרות וניהול זמן. עם יצחק אורגד, יועץ ארגוני

פרק 54|29 יוני 2022
בשיעור: בירור מקיף על יכולת האדם לנהל את מצבו ועל המידה בה הוא מנוהל על ידי האירועים שמתרחשים עימו; הצגת הדרך והשלבים לקביעת מטרות, שעל פיהן ניתן לקבל החלטות מתוך מודעות ובחירה; הצגת סוגי המטרות וקביעת סדרי עדיפויות; השוואה בין מטרות מיידיות-הכרחיות למטרות חיים ארוכות-טווח; הצגת הקשר בין התפתחות הרצון באדם לבין חיפוש מטרות עם משמעות ותכלית; הסבר על הצורך בבחירת מטרות בכל תחום בחיים וקביעת מדדים להתקדמות בהשגתן; עמידה על ההבדלים בין חזון, מטרה ויעדים בדרך למימוש מטרות; הצגת דרכים לתכנון מטרות והקצאת זמן על פי 'מטריצת ניהול זמן' – גישה לשקלול החשיבות מול הדחיפות של המטרה; השוואת חופש הבחירה בהתנהלות ספונטנית לעומת התנהלות מאורגנת; דיון על ניהול זמן לשם השגת מטרות גבוהות בתרבות עתירת מידע ופעילות; סקירה רחבה על מקומם של חברה וסביבה כאמצעים לקידום מטרות וניהול זמן יעיל; בירור תפקידה של חברה ביצירת הרגשות שייכות ומחויבות לחזון ומטרות ובמתן אמצעים לבקרה על השגת המטרות. בהנחיית מיכאל סנילביץ', מרצה לחכמת הקבלה ומנכ"ל "קבלה לעם"