/

30 מרץ 2018
שיעור בנושא "פסח", חלק ג'

נושאים: פסח
מקורות: בעל הסולם > שמעתי > מהו קטנות וגדלות באמונה, הרב"ש > רשומות > ענין גלות, הרב"ש > רשומות > ענין ראש החודש, הרב"ש > רשומות > ענין יציאת מצרים

קבצים להורדה

וידאו של השיעור [360p]MP4
וידאו של השיעור [720p]MP4
אודיו של השיעורMP3
תמליל מלאDOC
ערוך - ללא קבוצת מיקוד - אודיוMP3