/

כנס "קבלה לעם" העולמי 2010 נובמבר
09 - 11 נובמבר 2010