/

כנס "קבלה לעם" אמריקה הלטינית 2019 "בונים חברה עתידית"
17 - 19 מאי 2019