/

כנס המדבר 2020 ״מתחברים בנקודה המרכזית״
21 - 22 פברואר 2020