/

כנס "קבלה לעם" העולמי 2004
30 ספטמבר - 08 אוקטובר 2004