/

24 יוני 2020
Baal HaSulam. Matán Torá – La entrega de la Torá, punto 12