Publication

5/30/2018

הפסקת אש: זמן קצוב להתחבר עד לאש האהבה

עוד לא הספקנו למצמץ מאיומי ההסלמה ומזרעי הדאגה שהחלו לנבוט וכבר אנחנו בהפסקת אש, נושמים לרווחה. אל תיטעו לחשוב שהבעיה נפתרה. הפסקת האש היא זמנית מהאש הבאה שבדרך. עולם כמנהגו נוהג. לכן, לאחר 48 שעות של בהלה לאומית, מתבקש לנצל את השקט הזמני כדי להתעורר ולשאול שאלות; להפיק לקחים ולהיערך לקראת הבאות. הרי ההיסטוריה לימדה אותנו היטב: אירועים מסוג זה אינם פועלים לטובת ישראל.

ולא רק מההיסטוריה ניתן ללמוד על העתיד. לפי חכמת הקבלה, כל אירועי העולם, האזוריים או הבינלאומיים, מטרתם לכוון אותנו להשגת תכלית אחת: לאנושות הפועלת באחדות נפלאה, ובתוכה פועם הכוח האחד, חוק הטבע העליון המנצח על הכול, הבורא. איך קשור חמאס לסיפור הבריאה? הרב קוק הגדיר זאת בחדות: "אם אי אפשר לתקוע בשופר לגאולה", כלומר להתאחד ולהפיץ את אחדות ישראל בקול תרועה לעולם, "באים אויבי ישראל, עמלק, היטלר וכו', ותוקעים באוזנינו לגאולה. הם מתריעים ומרעישים באוזנינו ואינם נותנים לנו מנוח". חמאס הוא האויב התורן.

לצד הרב קוק, כל גדולי ישראל, "אנשי מערכת הביטחון" לדורותיהם, כתבו שהפתרון לכל איום הוא האחדות: "כאשר יש בישראל אהבה, אחדות ורעות, אין מקום לשום פורענות לחול עליהם, וכל הקללות והייסורים מתרחקים" (ספר "מאור ושמש"). כדי להבין לעומק את דברי המקובלים צריך להבין את מערכת הכוחות בטבע והקשרים ביניהם. 

לפי ספר הזוהר, העולם כולו מחובר ברשת קשרים הרמונית. עם ישראל מהווה צומת מרכזי על מפת הכוחות, ויש לו תפקיד מכריע וייחודי במערכת: להתחבר "כאיש אחד בלב אחד" ואף לתת דוגמה חיובית לחיבור האנושות כולה – להיות "אור לגויים". כאשר אנחנו משתדלים להתחבר בינינו ולא רק בשעת מצוקה, כוח החיבור החיובי מוזרם דרכנו ברשת האנושית כולה, ומחלחל עד לאחרון האדם. לעומת זאת, כאשר איננו ממלאים את תפקידנו, אנחנו מזמינים את הכוח השלילי החודר לתת-ההכרה של אומות העולם ומעורר בהן שנאה כלפינו. מכאן, שגם בקרב מול החמאס, זה רק עניין של זמן עד שעם ישראל יעמוד אשם על קדמת הבמה.

48 השעות האחרונות שבהן אויבינו לחצו עלינו בדרכן להתחבר, והחוסן הלאומי הרים את ראשו לרגע מן המסתור, אינם אלא דוגמה עבורנו כיצד עלינו לנהוג איש ברעהו בחיי היומיום. כלומר, ממש עכשיו, ממש ביחסים בינינו, העולם ממתין שנבצע את משימתנו הגורלית: נתחבר בינינו ונביא את כלל האנושות לחיבור ולמגע עם הבורא. ומיהו הבורא לפי חכמת הקבלה? הכוח החיובי שמתגלה בין בני האדם שמתחברים זה עם זה; אש האהבה ביניהם היא זו שתביא לבסוף להפסקת אש תמידית.

Media Downloads

Article TextDOCX