Publication
The content is based on talks given by Dr. Michael Laitman and is written and edited by his students.

Aug 19, 2018

איך קריסת ונצואלה עלולה להגביר את השנאה לישראל?

מה קורה כשמדינה קורסת בעולם גלובלי? ואיך גם מהלך כזה מגביר את השנאה לישראל?

יותר משני מיליון בני אדם נמלטו חסרי כל מוונצואלה, כמחצית מהם אף סובלים מתת-תזונה. הסיבה העיקרית לעזיבתם היא מחסור חמור במזון במדינה, שהמשבר הכלכלי בה הולך ומחריף.

למרבה הצער, אין דרך ישירה לעזור למיליוני הסובלים. האבסורד הוא שבעולם שלנו יש מספיק אוכל, בגדים ותרופות כדי לספק את צורכי כל יושבי כדור הארץ. אולם במקום זה אנחנו זורקים עד חמישים אחוזים מתוצרת המזון הגלובלי, בעוד שטריליוני דולרים נשפכים על יצירת כלי נשק.

העתיד הקרוב צופן בחובו התעצמות של שתי מגמות הפוכות: מצד אחד, עוד ועוד משברים כלכליים, קריסות משטרים, מהפכות חברתיות, רעב, חולי וסבל אנושי – ונצואלה היא הסנונית הראשונה שמבשרת על בואה של סדרת משברים שעתידה לפקוד את דרום אמריקה – ומצד שני, אנחנו נתקדם לעולם טכנולוגי משוכלל ומקושר עם פיתוחים רובוטים, מכוניות אוטונומיות ובינה מלאכותית. כלום לא יהיה חסר. היכולת לייצר שפע של מזון, לבוש ורפואה בהדפסת תלת-ממד תהיה נגישה בלחיצת כפתור.

בין שתי המגמות האלה יתבהר לנו יותר כי לעולם לא חסר כלום פרט ליחס של התחשבות, דאגה וחיבור בין כל תושבי כדור הארץ. זו תהיה הדרך היחידה לסייע למיליארדי בני האדם שעתידים עוד לסבול.

אבל כיצד ילמדו בני האדם להתחבר ביניהם? הרי ההיסטוריה האנושית מראה שכוח השליטה והשררה, האגואיזם האכזר, תמיד מנצח. נראה שבני האדם מעדיפים להילחם זה בזה מאשר להתחבק זה עם זה. זה הטבע המר שלנו, וכל ציור אחר נתפס בעינינו כאוטופי.

כדי להגיע לחיבור יציב בין בני האדם שיאפשר יכולת ארגון מחדש וסיפוק צרכים בכל רמות החיים נדרשת שיטה ייחודית. עם אחד בלבד נוסד על בסיס שיטת חיבור אוניברסלית בין בני האדם. השיטה הזאת היא שהפכה אותו לעם, והוא חי לפיה במשך תקופה, אך כשנטש את השיטה, החל לנדוד בעולם ויסודו נשכח.

"ישראל בין שאר האומות, כמו לב בין האיברים. וכמו שאיברי הגוף לא יוכלו להתקיים בעולם אפילו רגע אחד בלי הלב, כך כל העמים אינם יכולים להתקיים בעולם בלא ישראל", כותב ספר הזוהר עוד לפני אלפיים שנה. הספר חושף את רשת הקשר האוניברסלית בין כל בני האדם והעמים. ישראל לפיו היא צומת מרכזי ברשת. אולם היא שכחה את תפקידה שהוטבע בה מיום שנוסדה כאומה.

ככל שהמשבר ימשיך לפקוד את תושבי ונצואלה ואת כלל תושבי כדור הארץ, הכאב והתסכול יצטברו ויומרו לשנאה כלפי ישראל. מתחת לפני השטח, בתת-המודע המקושר של העולם, יצטבר, יתלהט ויבעבע יחס שלילי כלפי העם היהודי כולו. מתי ואיפה תפרוץ האנטישמיות על פני השטח? איש לא יכול לחזות זאת מבלי להכיר את הרשת שקושרת את האנושות.

אם היינו מביטים על מפת הקשרים הפנימית, היינו נבהלים. הכוח השלילי שמאיים להתפרץ כלפינו היה מחייב אותנו להתחבר בינינו במהרה כדי ליישם את תפקידנו כלפי אומות העולם, להיות "אור לגויים". ונצואלה היא כרוז נוסף להקדים ולהתחבר, לממש את תפקידנו בעולם המקושר.

Media Downloads

Article TextDOCX