09-03-2000

שמעתי, מאמר קכא'

mp3: heb

08-03-2000

שמעתי, מאמר קיז'

mp3: heb

שמעתי, מאמר קיח'

mp3: heb

08-03-2000

שמעתי, מאמר קיט'

mp3: heb

07-03-2000

שמעתי, מאמר קט"ו

mp3: heb

06-03-2000

שמעתי, מאמר קיג'

mp3: heb

שמעתי, מאמר קעא'

mp3: heb

05-03-2000

שמעתי, מאמר קמו'

mp3: heb

03-03-2000

שמעתי, מאמר קסו'

mp3: heb

01-03-2000

שמעתי, מאמר קא'

mp3: heb

שמעתי, מאמר קצב'

mp3: heb

28-02-2000

שמעתי, מאמר רכב'

mp3: heb

25-02-2000

שמעתי, מאמר רל'

mp3: heb

שמעתי, מאמר רלב'

mp3: heb

23-02-2000

שמעתי, מאמר פו'

mp3: heb

17-02-2000

שמעתי, מאמר עב'

mp3: heb

13-02-2000

שמעתי, מאמר סד'

mp3: heb

11-02-2000

שמעתי, מאמר נט'

mp3: heb

שמעתי, מאמר נז'

mp3: heb

04-02-2000

שמעתי, מאמר מב'

mp3: heb

03-02-2000

שמעתי, מאמר לח'

mp3: heb

שמעתי, מאמר מ'

mp3: heb

01-02-2000

שמעתי, מאמר לו'

mp3: heb

שמעתי, מאמר עז'

mp3: heb

01-02-2000

שמעתי, מאמר עח'

mp3: heb

30-01-2000

שמעתי, מאמר לה'

mp3: heb

28-01-2000

שמעתי, מאמר כט'

mp3: heb

שמעתי, מאמר ל'

mp3: heb

26-01-2000

שמעתי, מאמר כד'

mp3: heb

שמעתי, מאמר כה'

mp3: heb

25-01-2000

שמעתי, מאמר כג'

mp3: heb

21-01-2000

שמעתי, מאמר יט'

mp3: heb

20-01-2000

שמעתי, מאמר יח'

mp3: heb

17-01-2000

שמעתי, מאמר יג'

mp3: heb