26-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 16 "בכדי לדעת שה' הוא אלקים, צריכים ל"השבות אל לבבך" (1991)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ח', אות פ"ו

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 32 "מהו דגלים בעבודה" (1991)

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה"זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר " סוֹלוּ לרוכב בערבוֹת", פרק 718

doc: heb

25-03-2018

הכנה לשיעור

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 13 "מדוע חג המצות נקרא "פסח" (1987)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ז', אות ע"ז

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" (1990)

doc: heb

23-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 40 "מהו כי אתם המעט מכל העמים, בעבודה" (1990)

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 21 "קידוש החודש"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ד', אות מ"ב

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "ואהיה אצלו אָמוֹן", פרק 635

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1, רב"ש - א'. מאמר 14 "מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים" (1986)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ה', אות נ"א

doc: heb

שיעור 1 בנושא "פסח"

doc: heb

שיעור 2, רב"ש - א'. מאמר 14 "מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים" (1986)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ו', אות ע'

doc: heb

שיעור 2 בנושא "פסח"

doc: heb

הכנה לשיעור

22-03-2018

רב"ש - ב'. מאמר 23 "מהו, אם בלעו את המרור לא יצא, בעבודה" (1989)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ג', אות כ"ח

doc: heb

רב"ש - ב'. אגרת ס"ו

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר " ג' שמות כלולים יחד", פרק 603

doc: heb

21-03-2018

רב"ש - ב'. מאמר 17 "מהו הסיוע, שהבא לטהר מקבל, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ב', אות י"ז

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 877 "ג' תפלות - ב"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "מזון הנשמות", פרק 555

doc: heb

20-03-2018

הכנה לשיעור

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 13 "בא אל פרעה - ב" (1986)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ב', אות ט'

doc: heb

רב"ש - ב'. אגרת ע"ב

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "בצלאל ידע לצרף אותיות ", פרק 476

doc: heb

19-03-2018

רב"ש - א'. מאמר 13 "בא אל פרעה - ב" (1986)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק ב', אות ו'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "זהב וכסף ונחושת", פרק 408

doc: heb

18-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 19 "בא אל פרעה - א" (1985)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק ב', אות ד'

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 815 "בא"

doc: heb

16-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר "מהו, כי אני הכבדתי את לבו, בעבודה" (1991)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות ד'

doc: heb
zip: eng heb

רב"ש - ג'. מאמר 926 "בא אל פרעה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "שיר השירים אשר לשלמה", פרק 353

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות ה'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 14 "הקשר בין פסח, למצה, מרור" (1987)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק ב', אות א'

doc: heb

בעל הסולם, אגרת י'

doc: heb

15-03-2018

רב"ש - א'. מאמר "מהו, מקוצר רוח ומעבודה קשה, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות א'

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 20 "מי שחיזק לבו" (1985)

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "נר"נ", פרק 284

doc: heb

14-03-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', לוח השאלות לפירוש המלות, אות ל"ג

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 924 "וידבר אלקים אל משה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "זהב וכסף ונחושת", פרק 227

doc: heb

13-03-2018

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', לוח השאלות לפירוש המלות, אות א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "וייקחו לי תרומה", פרק 156

doc: heb

12-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 15 "מהו, שמטרם שנפל השר המצרי, לא נענו בצעקתם, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ו', אות כ"ה

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי קנ"ט "ויהי בימים הרבים ההם"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "אמר שומר בא בוקר", פרק 101

doc: heb

11-03-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ה', אות כ"ב

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

09-03-2018

רב"ש - א'. מאמר 11 "מהו הב' הבחנות שלפני לשמה" (1988)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק א', אות ה'

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 36 "מהו שבני עשו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, בעבודה" (1990)

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "כשברא הקב"ה עולם", פרק 12

doc: heb

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי פ"ו "ויבן ערי מסכנות"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ג', אות ט"ו

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח"

doc: heb
docx: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ד', אות י"ט

doc: heb

שיעור בנושא "איש את רעהו יעזורו"

08-03-2018

רב"ש - ב'. מאמר 15 "מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה" (1991)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק א', אות א'

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 11 "מהו, שנר חנוכה מניחה בשמאל, בעבודה" (1990)

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "כל איש ישראל שנימול צריך להיראות", פרק 544

doc: heb

07-03-2018

רב"ש - א'. מאמר 11 "תפלה אמיתית היא על חסרון אמיתי" (1986)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', פרק ב', אות א'

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 380 "כל מקדש שביעי - ב"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "דינוּ לבוקר משפט", פרק 517

doc: heb

06-03-2018

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', פרק א', אות ב'

doc: heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "רוח שעולה ויורד בכל לילה", פרק 465

doc: heb

05-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 41 "מהו המצות קלות שאדם דש בעקביו, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', פרק א', אות ב'

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 932 "חידוש הראשון"

doc: heb
zip: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "נדר ושבועה", פרק 401

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 33 "מהו מצות שאדם דש בעקביו" (1986)

doc: heb

04-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 44 "מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ, בעבודה" (1991)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', פרק א', אות א'

doc: heb

בעל הסולם, "ירושת הארץ"

doc: heb

02-03-2018

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "חג פורים"

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 909 "גילוי הסתרה"

doc: heb

שיעור 2 בנושא "חג פורים"

doc: heb

שיעור בנושא "חג פורים"

doc: heb

בעל הסולם, אגרת נ"ח

doc: heb

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי ל"ג "ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות ר'

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "טוב ורע", מאמר "השגחת ה'"

doc: heb

01-03-2018

רב"ש - א'. מאמר 11 "פורים, שהמצוה עד דלא ידע" (1987)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות ר'

doc: heb

שיעור בנושא "מגילת אסתר"

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 19 "ענין שמחה" (1986)

doc: heb

28-02-2018

בעל הסולם, שמעתי ל"ז "מאמר לפורים"

doc: heb

שיעור בנושא "חג פורים"

doc: heb
zip: heb

27-02-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 21 "מהו שקוראים פרשת זכור לפני פורים, בעבודה" (1991)

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 913 "ובתורתו יהגה"

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים

doc: heb

26-02-2018

שיעור בנושא "ממשיכים את הכנס בעלייה", חלק א

doc: heb

שיעור בנושא "ממשיכים את הכנס בעלייה", חלק ב

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "מ''ט ומוֹט", פרק 385

doc: heb