18-10-2017

שיעור בנושא ״עבודה מעשית בעשירייה״ (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כג

doc: heb

זוהר לעם, בראשית - א, פרשת "נוח", מאמר "הרימותי ידיי בתפילה", פסקה 126

doc: heb

17-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "אהבת חברים"

זוהר לעם, בראשית - א, פרשת "נוח", מאמר "קֵץ כל בשר", פסקה 75

doc: heb

16-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "גדלות הבורא", חלק א

doc: heb

שיעור בנושא "גדלות הבורא", חלק ב

15-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "גדלות הבורא“

הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה

13-10-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזהר"

doc: heb

שיעור בנושא "גדלות הבורא“

שיעור 1 בנושא "גדלות הבורא“

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "גדלות הבורא“

11-10-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 12 "החסרון העקרי שעליו להתפלל, מהו" (1986)

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק א

doc: heb

שיעור 1 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק א

doc: heb

שיעור 2 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק ב

doc: heb

10-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״עשירייה״, חלק א (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb
docx: heb rus eng

שיעור בנושא ״עשירייה״, חלק ב (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb
docx: heb rus eng

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק א

doc: heb

שיעור בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק ב

doc: heb

09-10-2017

שיעור בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה"

doc: heb

שיעור בנושא ״מכאוס להרמוניה״, חלק א (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb

2017-10-09_rav_lesson_holidays-sukkot_n1_p2

docx: rus heb eng

שיעור בנושא ״מכאוס להרמוניה״, חלק ב (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb

2017-10-09_rav_lesson_holidays-sukkot_n1_p1

docx: rus eng heb

08-10-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. אגרת ס"ב

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי י"ט "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 798 "מעלת הקטן"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיחה עם נשים

doc: heb

06-10-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי ל"ח "יראת ה' הוא אוצרו"

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 6 "אהבת חברים - ב" (1984)

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 638 "יצרו של אדם"

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, מאמרים לסוכות, פרשת "פינחס", פסק 814

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק א

doc: heb

שיעור 1 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק א

doc: heb

שיעור 2 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק ב

doc: heb

04-10-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 2 "בענין אהבת חברים" (1984)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קכב

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כא

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, מאמרים לסוכות, פסק 264

doc: heb

שיעור 1 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק א

doc: heb

שיעור 1 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק ב

doc: heb

שיעור 2 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק א

doc: heb

שיעור 2 בנושא "חג סוכות על פי חכמת הקבלה", חלק ב

doc: heb

03-10-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 1, חלק ב' "מטרת החברה - ב" (1984)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קכ

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "הערבות", אות יט

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, מאמרים לסוכות, פרשת ויקרא, פסק 412

doc: heb

02-10-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 1, חלק א' "מטרת החברה - א" (1984)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קיז

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, ״הערבות״

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, מאמרים ליום הכיפורים

doc: heb
zip: heb

29-09-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 2 "מהו ענין כשלון בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, אגרת נ"ט

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 2 "מהו, שובה ישראל עד ה' אלקיך, בעבודה" (1991)

doc: heb

28-09-2017

שיעור בנושא "ההתנגדות לקבלה"

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 1 "מהו השיעור של תשובה" (1989)

doc: heb

זוהר לעם, מאמרים ליום הכיפורים. פסקה 237

doc: heb

27-09-2017

שיעור בנושא "ההתנגדות לקבלה"

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 31 "אין אדם משים עצמו רשע" (1985)

doc: heb

זוהר לעם, מאמרים ליום הכיפורים, פרשת "אחרי מות", מאמר "ונתן אהרון על שני השעירים גורלות", פסקה 112

doc: heb
zip: heb

26-09-2017

שיעור בנושא "ההתנגדות לקבלה"

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 36 "הכנה לסליחות מהו" (1986)

doc: heb

זוהר לעם, מאמרים ליום הכיפורים, פרשת "תצוה", פסקה 116

doc: heb

25-09-2017

זוהר לעם, מאמרים לראש השנה, פרשת "שופטים", מאמר "על פי שני עדים, יקום דבר", פסקה 14

doc: heb

שיעור 1 בנושא ״יום כיפור״

doc: heb
mp3: eng heb
mp4: eng heb

שיעור 2 בנושא ״יום כיפור״

doc: heb
mp3: eng heb
mp4: eng heb

שיעור 3 בנושא ״יום כיפור״

doc: heb
mp3: eng heb
mp4: eng heb

24-09-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "ההתנגדות לקבלה"

doc: heb

שיעור בנושא "יום השנה להסתלקותו של הרב ברוך שלום הלוי אשלג - "הרב"ש"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

20-09-2017

בעל הסולם, שמעתי מ"ב "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 882 "ראש השנה"

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "מאמרים לראש השנה"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "ראש השנה"

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "מאמרים לראש השנה"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "ראש השנה", חלק א

doc: heb

שיעור 2 בנושא "ראש השנה", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 3 בנושא "ראש השנה", חלק א

doc: heb

שיעור 3 בנושא "ראש השנה", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "ישראל בחינת "מעבר", חלק א

doc: heb

שיעור בנושא "ישראל בחינת "מעבר", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "כשהאדם מרגיש שאינו ראוי לעבודת ה'", חלק א

doc: heb

שיעור בנושא "כשהאדם מרגיש שאינו ראוי לעבודת ה'", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 4 בנושא "ראש השנה", חלק א

doc: heb

שיעור 4 בנושא "ראש השנה", חלק ב

doc: heb

19-09-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "עיבור"

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קיב

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי כ"ו "העתיד של האדם תלוי וקשור בהודאה על העבר"

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "מאמרים לראש השנה"

doc: heb

18-09-2017

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיחה עם רב

doc: heb

17-09-2017

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, ישיבת חברים מס' 1

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור הכנה בנושא "כוונה"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 1

doc: heb

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 1 בנושא "ניצוצות של נשמה אחת"

doc: heb
docx: heb rus
zip: rus

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 2

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 2 בנושא "ערבות"

doc: heb
docx: rus heb

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, ישיבת חברים מס' 2

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 3

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 3 בנושא "יחוד ה'"

doc: heb
docx: rus heb
zip: rus

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 4

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 4 בנושא "תפילה"

doc: heb
docx: rus heb

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 5

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 5 בנושא "עיבור"

docx: heb rus heb
zip: rus rus

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, ישיבת חברים מס' 3

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 6

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 6 בנושא "עיבור"

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, ישיבת חברים מס' 4

14-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״עיבור״, חלק א

doc: heb
docx: rus eng heb

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״עיבור״, חלק ב

doc: heb
docx: rus heb eng

זוהר לעם, פרשת "נח", מאמר "נוח ותיבה"

doc: heb

13-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״עיבור״

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "היסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית"

doc: heb
zip: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "זכר ונקבה בְּרָאָם", פסקה 366

doc: heb