18-01-2018

שיעור בנושא "מהפרעות לעליות"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות קכ"ח

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות כ"ו

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בא", מאמר "ויהי בחצי הלילה", פסקה 116

doc: heb

17-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות כ"ה

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בא", מאמר "התנינים", פסקה 57

doc: heb
zip: heb

16-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפילת רבים" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות כ

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, פרשת "בא", מאמר "אם יש עליו מלאך מליץ", פסקה 1

doc: heb

15-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "נכנסים ל"עיבור" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות יז

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וארא", מאמר "ויהיו דם", פסקה 137

doc: heb

14-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הבורא רוצה להתגלות" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות יג

doc: heb

12-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "בונים את הבורא בעשירייה"

doc: heb
docx: spa eng rus heb

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות ק"כ

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות ד

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מחזיקים ב"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק א׳

doc: heb

שיעור בנושא "מחזיקים ב"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק ב׳

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות ט

doc: heb

הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "נכנסים ל"עיבור" בעזרת ה'"

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות יב

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וארא", מאמר "תנין רובץ בין יאורים", פסקה 110

doc: heb

כנס מכללה 2018, הכנה לשיעור

mp3: spa ger rus heb eng
mp4: spa ger rus heb eng

כנס מכללה 2018, שיעור

doc: heb

11-01-2018

שיעור בנושא "בונים את הבורא בעשירייה"

doc: heb
docx: eng rus spa heb

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות קי"א

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וארא", מאמר "כלל ופרט", פסקה 59

doc: heb

10-01-2018

שיעור בנושא "בונים את הבורא בעשירייה"

doc: heb
docx: eng heb spa rus

בעל הסולם, "שופר של משיח", כותרת משנה "טובה א'"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וארא", מאמר "ד' יסודות אש רוח מים עפר", פסקה 32

doc: heb

09-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חיים במציאות של "אין עוד מלבדו"

doc: heb
docx: heb rus spa

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות ק"ז

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "שופר של משיח"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "שמות", מאמר "שיר השירים אשר לשלמה", פסקה 332

doc: heb

08-01-2018

שיעור בנושא "חיים במציאות של "אין עוד מלבדו"

doc: heb
docx: rus heb spa eng

בעל הסולם, "שפחה כי תירש גבירתה", כותרת משנה "ווי אי אימא"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "שמות", מאמר "י"ח (18) הרי אפרסמון", פסקה 257

doc: heb

07-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה בשלימות ב"כניסה לעיבור", חלק א

doc: heb

שיעור בנושא "העבודה בשלימות ב"כניסה לעיבור", חלק ב

doc: heb

05-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה בשלימות ב"כניסה לעיבור" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb

שיעור בנושא "שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, הכנה לשיעור 1

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, שיעור מס' 1 בנושא "חיים במציאות של "אין עוד מלבדו"", חלק א'

doc: heb

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, שיעור מס' 1 בנושא "חיים במציאות של "אין עוד מלבדו"", חלק ב'

doc: heb

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, סעודה מס' 1

doc: heb
mp3: ukr spa rus heb eng
mp4: ukr spa rus heb eng

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, סעודה מס' 2 (טיש)

doc: heb

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, הכנה לשיעור 2

doc: heb

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, שיעור מס' 2 בנושא "בונים את הבורא בעשירייה"

doc: heb

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, סעודה מס' 3

doc: heb

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, הכנה לשיעור 3

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, שיעור מס' 3 "מחזיקים ב"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, שיעור מס' 4 "נכנסים ל"עיבור" בעזרת ה'"

doc: heb

כנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018, סעודה מס' 4

doc: heb
mp3: spa jpn rus heb eng
mp4: spa jpn rus heb eng

04-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה בשלימות ב"כניסה לעיבור" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות ק'

doc: heb

בעל הסולם, "שפחה כי תירש גבירתה", כותרת משנה "סיבה גניזת הקבלה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "שמות", מאמר "בְּרח דודי", פסקה 239

doc: heb

03-01-2018

שיעור בנושא "נכנסים ל"עיבור" בעזרת ה'" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: heb eng spa rus

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות פ"ח

doc: heb

בעל הסולם, "שפחה כי תירש גבירתה", כותרת משנה "עבד ושפחה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "שמות", מאמר "וילך איש מבית לוי", פסקה 178

doc: heb

02-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "נכנסים ל"עיבור" בעזרת ה'" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: spa heb rus eng

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות ק"ד

doc: heb

בעל הסולם, "שפחה כי תירש גבירתה", כותרת משנה "פנימיות המה עם ישראל"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "שמות", מאמר "ביאת המשיח", פסקה 96

doc: heb

01-01-2018

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "נכנסים ל"עיבור" בעזרת ה'" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: spa eng heb rus

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות צ'

doc: heb

בעל הסולם, "שפחה כי תירש גבירתה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "שמות", מאמר "גלגלי מרכבה הקדושה", פסקה 41

doc: heb

31-12-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "מחזיקים ב"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb

כתבי בעה"ס, "הסתר וגילוי פנים של השי"ת – א"

doc: heb

29-12-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 31 "מהו כריתת ברית בעבודה" (1987)

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, שמעתי כ"ה "דברים היוצאים מהלב"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויחי", מאמר "שלוש נשמות", פסקה 742

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "מחזיקים ב"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018), חלק א

doc: heb
docx: eng rus spa heb

שיעור 1 בנושא "מחזיקים ב"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018), חלק ב

doc: heb
docx: rus eng heb spa

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות ס"ז

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויחי", מאמר "אָבֵל מצרים", פסקה 815

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "מחזיקים ב"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: heb rus spa eng

זוהר לעם, פרשת "שמות", מאמר "ואלה שמות", פסקה 1

doc: heb

28-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "בונים את הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: heb rus eng spa

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות מ"ד

doc: heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "חרות ממלאך המות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויחי", מאמר "זבולון לחוף ימים ישכון", פסקה 663

doc: heb

27-12-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "בונים את הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: spa eng rus heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "שתי יצירות: א' האדם. ב' נפש חיה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויחי", מאמר "יהודה, אתה יוֹדוּךָ אחֶיך", פסקה 578

doc: heb

26-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "בונים את הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: heb spa eng rus

שיעור בנושא "הפצה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויחי", מאמר "ג' אשמורות", פסקה 504

doc: heb
zip: heb

25-12-2017

שיעור בנושא "בונים את הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות מ"ד

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "ב' בחינות: א' ב"כח" ב' ב"פועל"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויחי", מאמר "ג' אשמורות", פסקה 438

doc: heb

24-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "בונים את הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: heb spa rus eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות מ"ג

doc: heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "הבקורת כגורם הצלחה - אי הבקורת כגורם להתנוונות"

doc: heb

22-12-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

שיעור בנושא "חיים במציאות של "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: heb spa rus

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "בחיים הרוחניים החוק: אחרי היחיד להטות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויחי", מאמר "ויקרא לבנו ליוסף", פסקה 251

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "חיים במציאות של "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018), חלק א'

doc: heb
docx: rus heb eng spa

שיעור 1 בנושא "חיים במציאות של "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018), חלק ב'

doc: heb
docx: rus heb spa eng

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "חיים במציאות של "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות ל"ז

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויחי", מאמר "ויברך את יוסף", פסקה 371

doc: heb

21-12-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "חיים במציאות של "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "נקלטים בעליון" ינואר 2018)

doc: heb
docx: spa eng heb rus

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "דרך תורה ודרך יסורים"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויחי", מאמר "ר' יצחק יושב ועצוב", פסקה 144

doc: heb