19-04-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים '6-9 , חלק א

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "שמחה והודיה", חלק ב

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "הטבע"

doc: heb

18-04-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים 1-4 , חלק א'

doc: heb
docx: eng rus heb spa

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "ברית", חלק ב

doc: heb
docx: spa heb rus eng

16-04-2017

הכנה לשיעור

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

'שיעור 2 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

הכנה לשיעור

הכנה לשיעור

'שיעור 2 בנושא "פסח", חלק ב

doc: heb

שיעור 1 בנושא "פסח"

doc: heb

שיעור 2 בנושא "פסח"

doc: heb

14-04-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

שיעור 2 בנושא "פסח"

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

הכנה לשיעור

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

'שיעור 2 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

13-04-2017

הכנה לשיעור

'שיעור בנושא "פסח", חלק א

doc: heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "פסח", חלק ב׳

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

שיעור בנושא "פסח"

doc: heb
zip: eng heb

12-04-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "פסח", חלק א׳

doc: heb

שיעור בנושא "פסח", חלק ב׳

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

שיחה עם נשים

doc: heb
zip: eng heb

10-04-2017

הכנה לשיעור

'שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א

doc: heb

'שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "פסח"

doc: heb

09-04-2017

הכנה לשיעור

'שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א

doc: heb

'שיעור בנושא "הכנה לפסח"חלק ב

doc: heb

07-04-2017

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור בנושא "תפילה"

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח"

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

06-04-2017

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

05-04-2017

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים "מאמרים לפסח",

doc: heb

04-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

כתבי רב"ש, מאמרי "דרגות הסולם", מאמר 572 "שני יגיעות"

zip: eng

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ג'

doc: heb
zip: heb

03-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות מ"ב

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

02-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות כ"ג

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

31-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח",חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח"

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

30-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות ט'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ג'

doc: heb

29-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות א'

doc: heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים בנושא "מאמרים לפסח"

doc: heb

28-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

27-03-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "ברית

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "ירושת הארץ"

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "גלות וגאולה", כותרת "במה תלויות הגלות והגאולה"

doc: heb

26-03-2017

ישיבת החברים העולמית

24-03-2017

כנס בקייב, יום א', אירוע 1, ישיבת חברים מס' 1

כנס בקייב, יום א', אירוע 2, שיעור מס' 1 "אנחנו נתאספנו כאן" – בירור הכוונה"

doc: heb
docx: heb rus
zip: rus

כנס בקייב, יום א', אירוע 3, ישיבת חברים מס' 2

כנס בקייב, יום א', אירוע 4, שיעור מס' 2 "סבלנות ואמונה למעלה מהדעת"

doc: heb
docx: heb rus

כנס בקייב, יום א', אירוע 5, ישיבת חברים מס' 3

כנס בקייב, יום א', אירוע 6, שיעור מס' 3 "אין עוד מלבד החברים"

doc: heb
docx: heb rus

כנס בקייב, יום ב', אירוע 7, ישיבת חברים מס' 4

כנס בקייב, יום ב', אירוע 8, שיעור מס' 4 "אין עוד מלבדו"

doc: heb
docx: heb rus

כנס בקייב, יום ב', אירוע 9, ישיבת חברים מס' 5

כנס בקייב, יום ב', אירוע 10, שיעור מס' 5 "ערבות"

doc: heb
docx: heb rus

כנס בקייב, יום ב', אירוע 12, ישיבת חברים מס' 6

כנס בקייב, יום ב', אירוע 11, שיעור מס' 6 "מרכז העשירייה"

doc: heb
docx: heb rus

כנס בקייב, יום ג', אירוע 13 ישיבת חברים מס' 7

כנס בקייב, יום ג', אירוע 14, שיעור מס' 7

doc: heb
docx: heb rus

כנס בקייב, יום ג', אירוע 15, ישיבת חברים מסכמת בהשתתפות הרב ד״ר מיכאל לייטמן מס' 8

doc: heb

23-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "ברית"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות ס"ב

doc: heb

בעל הסולם, "ירושת הארץ"

doc: heb

22-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017 שיעור בנושא "ברית"

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות נ"ה

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "ירושת הארץ"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "גלות וגאולה", כותרת משנה "תיקוני הכלה"

doc: heb

21-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "ברית", חלק א'

doc: heb
zip: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "ברית", חלק ב'

doc: heb
zip: heb

20-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "תפילה", חלק א'

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "תפילה", חלק ב'

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אור", כותרת משנה "האור של התנוצצות ספר העליון"

doc: heb