25-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מגלים צורך לעזרת הבורא, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות '

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "עליית התפילה", פרק 131

doc: heb

24-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חותמים על ערבות, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ט"ו, אות ג'

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ז'

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "כל נדיב ליבו יביאֶהָ", פרק 72

doc: heb

23-04-2018

שיעור בנושא "חותמים על ערבות, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"ד, אות א'

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ה'

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "משה אהרון ומרים", פרק 14

doc: heb

22-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חותמים על ערבות, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"ג, אות א'

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות א'

doc: heb

20-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מגלים את כוח הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י', אות ב'

doc: heb

בעל הסולם, מאמר "הגלות והגאולה"

doc: heb
zip: heb

זוהר לעם, פרשת "כי תשא", מאמר "משה אהרון ומרים", פרק 47

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"א, אות ד'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"ב, אות ב'

doc: heb

19-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "יום הזכרון ויום העצמאות", חלק א׳

doc: heb

שיעור בנושא "יום הזכרון ויום העצמאות", חלק ב׳

doc: heb

18-04-2018

שיעור בנושא "יום הזיכרון ויום העצמאות"

doc: heb

בעל הסולם, מאמר "הגלות והגאולה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תצווה", מאמר "ובעשור לחודש השביעי", פרק 128

doc: heb

17-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מגלים את כוח הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ט', אות ג'

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, מאמר "הגלות והגאולה"

doc: heb
zip: heb

זוהר לעם, פרשת "תצווה", מאמר "תִקעו בחודש שופר", פרק 92

doc: heb

16-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מגלים את כוח הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ט', אות א'

doc: heb

בעל הסולם, "שופר של משיח", כותרת כותרת משנה "טובה א"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תצווה", מאמר "ואתה הַקרֵב אליך", פרק 38

doc: heb

15-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מתמוססים לתוך העשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, מאמר "שופר של משיח"

doc: heb

13-04-2018

שיעור בנושא "מגלים את הצורך בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ז', אות א'

doc: heb

בעל הסולם, "שפחה כי תירש גבירתה", כותרת משנה "שתי רעות בגילוי חכמת ישראל לאוה"ע"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תצווה", מאמר "ואתה תצווה", פרק 1

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מגלים את הצורך בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ז', אות ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מתמוססים לתוך העשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ח', אות א'

doc: heb

שיעור בנושא "גדלות הבורא וחשיבות המטרה"

doc: heb

12-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "יום הזיכרון לשואה ולגבורה"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ו', אות א'

doc: heb

בעל הסולם, "שפחה כי תירש גבירתה", כותרת משנה "שליטת החיצוניות בזה שישראל לא דורשים עמקות בעבודתם"

doc: heb

זוהר לעם. שמות. ספרא דצניעותא, פסקה 36

doc: heb
zip: heb

11-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "יום הזיכרון לשואה ולגבורה"

doc: heb

בעל הסולם, "שפחה כי תירש גבירתה", כותרת משנה "פנימיות המה עם ישראל"

doc: heb
undefined: eng
zip: heb

זוהר לעם. שמות. ספרא דצניעותא, פסקה 16

doc: heb

10-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מתעוררים להזמנת הבורא" (הכנה לכנס כולנו כאחד, ניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ה', אות ה'

doc: heb

בעל הסולם, "שפחה כי תירש גבירתה"

doc: heb

זוהר לעם. שמות. ספרא דצניעותא, פסקה 4

doc: heb

09-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מתעוררים להזמנת הבורא" (הכנה לכנס כולנו כאחד, ניו ג'רזי 2018)

doc: heb
docx: rus spa heb eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ה', אות א'

doc: heb

שיעור בנושא "יום הזיכרון לשואה ולגבורה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "ג' אשמורות הליל", פרק 873

doc: heb

08-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מתעוררים להזמנת הבורא" (הכנה לכנס כולנו כאחד, ניו ג'רזי 2018)

doc: heb
docx: spa heb rus eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ג', אות ה'

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי ק"צ "כל פעולה עושה רושם"

doc: heb

05-04-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 13 "מדוע חג המצות נקרא "פסח" (1987)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ג', אות א'

doc: heb
zip: heb

רב"ש - א'. מאמר 6 "ענין בטחון" (1986)

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "פסח"

doc: heb

הכנה לשיעור

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "פסח"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "פסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 2 בנושא "פסח", חלק ב'

doc: heb

04-04-2018

הכנה לשיעור

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 15 "מהו, שמטרם שנפל השר המצרי, לא נענו בצעקתם, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ב', אות א'

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 924 "וידבר אלקים אל משה"

doc: heb

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי נ"ט "ענין מטה ונחש"

doc: heb

03-04-2018

שיעור בנושא "פסח"

doc: heb

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. אגרת ס"ו

doc: heb

02-04-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 41 "מהו המצות קלות שאדם דש בעקביו, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק א', אות ג'

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 380 "כל מקדש שביעי - ב"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "פסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "פסח", חלק ב'

doc: heb

01-04-2018

הכנה לשיעור

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק י', אות קכ"ח

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "שמות", מאמר "ותיתצב אחותי מרחוק", פרק 199

30-03-2018

רב"ש - ב'. מאמר 22 "מהו שדוקא בליל פסח, שואלים ד' קשיות" (1989)

doc: heb

בעל הסולם, "וזאת ליהודה"

doc: heb

שיעור בנושא "פסח"

doc: heb

שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב'

רב"ש - ג'. מאמר 584 "פני ה' בעושי רע"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "פסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 2 בנושא "פסח", חלק ב'

doc: heb

29-03-2018

שיעור בנושא "פסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "פסח", חלק ב'

doc: heb

שיעור בנושא "פסח", חלק ג'

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "שמות", מאמר "ואלה שמות ", פרק 1

doc: heb

28-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 8 "ההבדל בין חסד ואמת, לחסד שאינו אמת" (1987)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ט', אות קי"א

doc: heb

רב"ש - ב'. אגרת ג׳

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "הכוכבים", פרק 831

doc: heb

27-03-2018

רב"ש - ב'. מאמר 13 "מהו "מסרת גבורים ביד חלשים" בעבודה" (1991)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ט', אות צ"ו

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 6 "ענין בטחון" (1986)

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "קין הבל שֵׁת אנוש מַהֲלַלאל", פרק 760

doc: heb