20-07-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס ברומא 2017, שיעור 3 ״על כל פשעים תכסה אהב״

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות לח

doc: heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "ימי בין המצרים"

doc: heb
docx: rus heb eng

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "חקק חקיקה באור עליון", פסקה 15

doc: heb
zip: eng heb

19-07-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס ברומא 2017, שיעור 2 ״בניית הפרצוף הרוחני״

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות לו

doc: heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "ימי בין המצרים"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "חקק חקיקה באור עליון", פסקה 8

doc: heb

18-07-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס ברומא 2017, שיעור 2 ״בניית הפרצוף הרוחני״

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות לב

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, שמעתי ב' "ענין שכינתא בגלותא"

doc: heb

17-07-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס באיטליה 2017, שיעור 1 "אין עוד מלבד החברים"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות כט

doc: heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "ימי בין המצרים"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb

הכנה לשיעור

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "חקק חקיקה באור עליון"

doc: heb

16-07-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס ברומא 2017, שיעור 1 "אין עוד מלבד החברים"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb

שיעור בנושא "ימי בין המצרים"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb

14-07-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "ימי בין המצרים"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "הגלות והגאולה", כותרת משנה "הבחן בין אידאל חילוני לאידאל דתי"

doc: heb

בעל הסולם, "מצוה אחת", כותרת משנה "חלק התורה שבין אדם לחבירו"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "גלות וגאולה", כותרת משנה "משך הגלות"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "העבודה בעשיריה על פני ההפרעות", חלק א

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 1 בנושא "העבודה בעשיריה על פני ההפרעות", חלק ב

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "בית שער הכוונות", אות כ"ז

doc: heb

שיעור 2 בנושא "העבודה בעשיריה על פני ההפרעות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "בית שער הכוונות", אות כ"ז

doc: heb

הכנה לשיעור

13-07-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "ימי בין המצרים"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

רב"ש - ג'. מאמר 566 "להפיל זרעם בגוים"

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מצוה אחת", כותרת משנה "חלק התורה שבין אדם לחבירו"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "גלות וגאולה", כותרת משנה "אם זכו - "אחישֶׁנה, אם לא זכו - בעִיתָהּ"

doc: heb

12-07-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "ימי בין המצרים"

doc: heb
docx: eng spa rus heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "הגלות והגאולה", כותרת משנה "הבחן בין אידאל חילוני לאידאל דתי"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "גלות וגאולה", כותרת משנה "תיקוני הכלה"

doc: heb

11-07-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "ימי בין המצרים"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "הגלות והגאולה"

doc: heb

בעל הסולם, "מצוה אחת"

doc: heb

10-07-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "התכללות"

doc: heb
docx: heb eng spa rus

בעל הסולם, "מצוה אחת"

doc: heb

הכנה לשיעור

mp3: ita chn rus heb eng
mp4: ita chn rus heb eng

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "יצר הרע ויצר הטוב" כותרת משנה "שלוש הנהגות באדם"

doc: heb

09-07-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "התכללות"

doc: heb
docx: heb eng spa rus
zip: heb

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות כז

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "אהבת ה' ואהבת הבריות", כותרת משנה "כל ישראל ערבים זה לזה"

doc: heb

07-07-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" (1988)

doc: heb

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות כה

doc: heb

בעל הסולם, "אהבת ה' ואהבת הבריות"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תפילה", כותרת משנה "לקרוא למלך כראוי"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "התכללות"

doc: heb
docx: rus heb eng spa

שיעור 1 בנושא בעל הסולם, "בית שער הכוונות"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "התכללות"

doc: heb
docx: heb eng spa rus

שיעור 2 בנושא בעל הסולם, "בית שער הכוונות"

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

06-07-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 17, חלק א', "בענין חשיבות החברים" (1984)

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות כד

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "אהבת ה' ואהבת הבריות", כותרת משנה "מצוה אחת"

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תפילה", כותרת משנה "תשובה כראוי"

doc: heb

05-07-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "אהבת ה' ואהבת הבריות"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תפילה", כותרת משנה "לסדר תפילה כראי"

doc: heb

04-07-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 12 "ענין חשיבות החברה" (1984)

doc: heb

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות כ

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מהות הדת ומטרתה", כותרת משנה "הדת איננה לתועלת הבריות אלא לתועלת העובד"

doc: heb

03-07-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 9 "לעולם ימכור אדם קורות ביתו" (1948)

doc: heb

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות יז

doc: heb

בעל הסולם, "מהות הדת ומטרתה", כותרת משנה "התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תפילה", כותרת משנה "אנחה צעקה ושוועה"

doc: heb

02-07-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 7 "לפי מה שמבואר בענין ואהבת לרעך" (1984)

doc: heb

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות יד

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מהות הדת ומטרתה", כותרת משנה "מהות הדת היא לפתח בנו את חוש הכרת הרע"

doc: heb

30-06-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 6 "אהבת חברים - ב" (1984)

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות יב

doc: heb

בעל הסולם, "מהות הדת ומטרתה", כותרת משנה "ב' דרכים: דרך יסורין ודרך התורה"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תפילה", כותרת משנה "התפילה היא למען הכלל"

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "אין עוד מלבד החברים"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקהל"

doc: heb

שיעור 1 בנושא בעל הסולם, "בית שער הכוונות"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "התקפה על החיבור"

doc: heb

כתבי רב"ש, מאמרי "דרגות הסולם", מאמר 763 "ערך הפוך אורות וכלים"

doc: heb

שיעור 2 בנושא בעל הסולם, "בית שער הכוונות"

doc: heb

29-06-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות ו

doc: heb

בעל הסולם, "מהות הדת ומטרתה", כותרת משנה "הטוב המוחלט"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "ישראל והעמים", כותרת משנה "ישראל - הקו האמצעי"

doc: heb

28-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס ברומא 2017

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות ה

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מהות הדת ומטרתה"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "ישראל והעמים"

doc: heb

27-06-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

הכנה לכנס ברומא 2017

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות ד

doc: heb

בעל הסולם, "ששים ריבוא נשמות"

doc: heb

26-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס ברומא 2017

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות ג

doc: heb

בעל הסולם, "ששים ריבוא נשמות"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "ישראל", כותרת משנה "ישראל - עם אחד בייחוד קדוש"

doc: heb

25-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס באיטליה 2017

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה"

doc: heb

בעל הסולם, "עת לעשות"

doc: heb

23-06-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 1, חלק ב' "מטרת החברה - ב" (1984)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה", אות י

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי ס"ח "קשר האדם אל הספירות"

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, כותרת משנה "מישראל תתפשט הקדושה לכל העולם"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "ויקהל"

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 1, חלק ב' "מטרת החברה - ב" (1984)

doc: heb

בעה"ס, "בית שער הכוונות"

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 18 "מי הוא הגורם לתפילה" (1986)

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

בעה"ס, "הקדמה לפי חכם"

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לפי חכם"

doc: heb

22-06-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 1, חלק א' "מטרת החברה - א" (1984)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה", אות ח

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי ג' "ענין ההשגה הרוחנית"

doc: heb
zip: eng heb