26-05-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

“שיעור בנושא "הכנה לקבלת התורה

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ה'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "ביאור כללי לכל י"ד (14) מצוות, ואיך מתחלקות לשבעה ימי בראשית", פסקה 1

doc: heb

הכנה לשיעור

“שיעור 1 בנושא "הכנה לקבלת התורה, חלק א'

doc: heb
docx: rus spa heb eng

“שיעור 1 בנושא "הכנה לקבלת התורה, חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

“שיעור 2 בנושא "הכנה לקבלת התורה, חלק א'

doc: heb
docx: spa rus heb eng

“שיעור 2 בנושא "הכנה לקבלת התורה, חלק ב'

doc: heb

25-05-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

“שיעור בנושא "הכנה לקבלת התורה

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות כ'

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ג'

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תורה", כותרת משנה "בשעת מתן תורה לישראל"

doc: heb

24-05-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי ס"ו "עניין מתן תורה - א"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות י"ט

doc: heb

קטעים נבחרים מן המקורות לרגל יום ירושלים

doc: heb
docx: rus spa heb eng

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תורה" כותרת משנה "קוראת בכל יום באהבה אליה"

doc: heb

23-05-2017

הכנה לשיעור

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות י"ז

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ב'

doc: heb

22-05-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות י"ד

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות א'

doc: heb

הכנה לשיעור

"זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תורה, כותרת משנה "המתעסק בתורה "צריך חיזוק ובניין חזק

doc: heb
zip: heb

21-05-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת 'ה׳, חלק א

doc: heb
docx: eng spa rus heb

“שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳, חלק ב'

doc: heb
docx: heb eng spa rus

19-05-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה", כותרת משנה "כינויים הזרים לרוח אנושי"

doc: heb

הכנה לשיעור

mp3: hun rus heb eng
mp4: hun rus heb eng

"זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תורה

doc: heb

הכנה לשיעור

“שיעור 1 בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳, חלק א'

doc: heb
docx: eng spa rus heb

“שיעור 1 בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳, חלק ב'

doc: heb
docx: eng spa rus heb

הכנה לשיעור

doc: heb

“שיעור 2 בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳, חלק א'

doc: heb
docx: eng spa rus heb

“שיעור 2 בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳, חלק ב'

doc: heb
docx: spa rus heb eng

18-05-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות י"א

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה", כותרת משנה "מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו"

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

"זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תורה

doc: heb

17-05-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות ז'

doc: heb

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה", כותרת משנה "שפת המקובלים היא שפה של ענפים"

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

שיחה עם נשים

doc: heb

16-05-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות ו'

doc: heb
zip: eng heb

כבעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה", כותרת משנה "חוק שורש "וענף ביחס העולמות

doc: heb
zip: eng heb

15-05-2017

“שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות ו'

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה", כותרת משנה "הערכים הגשמיים והשמות הגופניים שבספרי הקבלה"

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

"זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תורה

doc: heb
zip: eng heb

14-05-2017

הכנה לשיעור

קטעים נבחרים מן המקורות לרגל ל"ג 'בעומר, חלק א

doc: heb
docx: heb eng spa rus
zip: eng heb heb

קטעים נבחרים מן המקורות לרגל ל"ג 'בעומר, חלק ב

doc: heb
docx: eng spa rus heb
zip: heb

12-05-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳

doc: heb
docx: spa heb rus eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות ו'

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה", כותרת משנה "הממשיות שבחכמת הקבלה"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "השכינה", כותרת משנה "יהמחוברים עם השכינה, מוגנים"

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

“שיעור 1 בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳, חלק א'

doc: heb
docx: spa rus heb eng

“שיעור 1 בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳, חלק ב'

doc: heb
docx: spa rus heb eng

הכנה לשיעור

“שיעור 2 בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים"

doc: heb

11-05-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

“שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות ג'

doc: heb

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה", כותרת משנה "ריבוי הפרצופין וספירות ועולמות"

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "השכינה", כותרת משנה "ייחוד הקב"ה ושכינתו"

doc: heb
zip: heb

10-05-2017

הכנה לשיעור

zip: heb

“שיעור בנושא "מעוררים חיסרון לעזרת ה׳

doc: heb
docx: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות א' 

doc: heb

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "השכינה"

doc: heb
zip: eng heb

09-05-2017

הכנה לשיעור

zip: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי כ' "ענין לשמה"

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי כ"ה "דברים היוצאים מהלב"

doc: heb

07-05-2017

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 16 שהתקיימה בניו-ג'רזי

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 16 "כוונה" שהתקיים בניו-ג'רזי

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 17 שהתקיימה בניו-ג'רזי

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 17 "אין עוד מלבד החברים" שהתקיים בניו-ג'רזי

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 18 שהתקיימה בניו-ג'רזי

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 18 "מרכז הקבוצה/העשיריה" שהתקיים בניו-ג'רזי

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 19 "תפילה" שהתקיים בניו-ג'רזי

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים לסיכום יום 1 שהתקיימה בניו-ג'רזי

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 19 שהתקיימה בניו-ג'רזי

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 20 "על כל פשעים תכסה אהבה" שהתקיים בניו-ג'רזי

doc: heb
docx: spa rus eng heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 20 שהתקיימה בניו-ג'רזי

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה , שיעור 21 "אחד מגלה אחד" שהתקיים בניו-ג'רזי

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה , שיעור 22 "אין עוד מלבדו" שהתקיים בניו-ג'רזי

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים לסיכום יום 2 שהתקיימה בניו-ג'רזי

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 21 שהתקיימה בניו-ג'רזי

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 23 "שותפים עם הבורא. מה הצעד הבא?" שהתקיים בניו-ג'רזי

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מסכמת בהשתתפות הרב ד״ר לייטמן שהתקיימה בניו-ג'רזי

doc: heb

03-05-2017

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 11 "איש את רעהו יעזורו" שהתקיים במקסיקו

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 12 שהתקיימה במקסיקו

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 12 "ביטול" שהתקיים במקסיקו

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 13 שהתקיימה במקסיקו

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 13 "גדלות החברים" שהתקיים במקסיקו

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 14 שהתקיימה במקסיקו

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 14 "ערבות ומתן תורה" שהתקיים במקסיקו

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 15 שהתקיימה במקסיקו

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 15 "ירידה לצורך עליה" שהתקיים במקסיקו

doc: heb
docx: spa rus heb eng

30-04-2017

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור הכנה שהתקיים בברזיל

doc: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 6 שהתקיימה בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 6 "אם אין אני לי, מי לי" שהתקיים בברזיל

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 7 שהתקיימה בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 7 "מ- אני ל- אנחנו" שהתקיים בברזיל

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 8 שהתקיימה בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 8 "תפילת רבים" שהתקיים בברזיל

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 9 שהתקיימה בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 9 " מ- אנחנו ל- אחד" שהתקיים בברזיל

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 10 שהתקיימה בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 10 "שמחה והודיה" שהתקיים בברזיל

doc: heb
docx: spa rus heb eng

28-04-2017

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 1 שהתקיימה בצ'ילה

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 1 "התעוררות הנקודה שבלב" שהתקיים בצ'ילה

doc: heb
docx: eng rus spa heb
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 2 שהתקיימה בצ'ילה

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 2 "מטרת החברה" שהתקיים בצ'ילה

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 3 שהתקיימה בצ'ילה

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 3 "אין עוד מלבדו" שהתקיים בצ'ילה

doc: heb
docx: rus heb eng spa
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 4 שהתקיימה בצ'ילה

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 4 "הסתר וגילוי" שהתקיים בצ'ילה

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 5 שהתקיימה בצ'ילה

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 5 "ברית" שהתקיים בצ'ילה

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, סעודה וסיכום עם רב שהתקיים בצ'ילה

doc: heb
mp3: eng heb rus spa
mp4: eng heb rus spa

25-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "יום הזכרון ויום העצמאות", חלק א׳

doc: heb
docx: heb

שיעור בנושא "יום הזכרון ויום העצמאות", חלק ב׳

doc: heb
docx: spa

24-04-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור "בנושא "על כל פשעים תכסה אהב

doc: heb
zip: heb

“שיעור בנושא "יום הזיכרון לשואה ולגבורה

doc: heb
docx: rus heb spa eng
zip: eng heb heb

הכנה לשיעור

zip: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים בנושא ישראל והעמים, מאמר ישראל נקראים גוי אחד, כי הם בייחוד ובקשר אחד

doc: heb

23-04-2017

הכנה לשיעור

'הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "אין עוד מלבד החברים", חלק א

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "תפילה", חלק ב

doc: heb

21-04-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים '16, 18, 20 , חלק א

doc: heb
zip: eng heb heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "ירידה לצורך עליה", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים. פרק "השגה רוחנית", כותרת משנה "לרכוש מעשים טובים

doc: heb

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "ביטול", חלק א

doc: heb

שיעור 1 ,הכנה לכנסים באמריקה '2017, חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 ,הכנה לכנסים באמריקה 2017, חלק א'

doc: heb

שיעור 2 ,הכנה לכנסים באמריקה '2017, חלק ב

doc: heb

20-04-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים '11-14 , חלק א

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "ירידה לצורך עליה", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים. פרק "השגה רוחנית", כותרת משנה "החלום הוא "אחד משישים מנבואה

doc: heb
zip: eng heb