26-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס באיטליה 2017

docx: spa rus heb eng

בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות ג

"בעל הסולם, "ששים ריבוא נשמות

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "ישראל", כותרת משנה ״ישראל - עם אחד בייחוד קדוש״

25-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס איטליה

doc: heb
zip: heb

"בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה

doc: heb

בעל הסולם, "עת לעשות"

doc: heb

23-06-2017

הכנה לשיעור

(רב"ש - א'. מאמר 1, חלק ב' "מטרת החברה - ב" (1984

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה", אות י

doc: heb

"בעל הסולם, שמעתי ס"ח "קשר האדם אל הספירות

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, כותרת משנה "מישראל תתפשט הקדושה לכל העולם

doc: heb

הכנה לשיעור

הכנה לשיעור

"בעה"ס, "הקדמה לפי חכם

"בעה"ס, "בית שער הכוונות

(רב"ש - א'. מאמר 1, חלק ב' "מטרת החברה - ב" (1984

(רב"ש - א'. מאמר 18 "מי הוא הגורם לתפילה" (1986

זוהר לעם, פרשת "ויקהל"

בעל הסולם, "הקדמה לפי חכם"

22-06-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 1, חלק א' "מטרת החברה - א" (1984)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה", אות ח

doc: heb

"בעל הסולם, שמעתי ג' "ענין ההשגה הרוחנית

doc: heb
zip: eng heb

21-06-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים", כותרת משנה ״חכמינו ז"ל לא גילו התפתחות מחכמת האמת״

doc: heb
zip: eng heb

"בעל הסולם, "הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה

zip: eng heb

"בעל הסולם, שמעתי ג' "ענין ההשגה הרוחנית

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "ישראל", כותרת משנה ״אתם קרויים אדם״

doc: heb
zip: heb

כתבי בעה"ס, "פתיחה לחכמת הקבלה"

doc: heb

20-06-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים", כותרת משנה ״וחיי צער תחיה״

doc: heb

"בעל הסולם, שמעתי ג' "ענין ההשגה הרוחנית

doc: heb

19-06-2017

הכנה לשיעור

"בעל הסולם, שמעתי ס"ח "קשר האדם אל הספירות

doc: heb

"בעל הסולם, "חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כח

doc: heb

הכנה לשיעור

"זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "ישראל

doc: heb

18-06-2017

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", ישיבת הכנה חברים

mp3: rus heb eng
mp4: rus heb eng

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", ישיבת חברים מס' 1

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", שיעור מס' 1 "נשמה אחת"

doc: heb
docx: spa rus heb ger eng
zip: rus

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", ישיבת חברים מס' 2

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", שיעור מס' 2 "ברית וערבות"

doc: heb
docx: spa rus heb ger eng

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", ישיבת חברים מס' 3

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", ישיבת חברים מס' 4

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", שיעור מס' 3 "אין עוד מלבדו"

doc: heb
docx: spa rus heb ger eng

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", ישיבת חברים מס' 5

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", שיעור מס' 4 "המאור המחזיר למוטב"

doc: heb
docx: spa rus heb ger eng
zip: rus

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", ישיבת חברים מס' 6

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", שיעור מס' 5 "תפילת רבים"

doc: heb
docx: spa rus heb ger eng
zip: rus

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", ישיבת חברים 7

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", ישיבת חברים 8

כנס באלמאטי "כולנו כאחד", שיעור מס' 6 "התקפה על החיבור"

doc: heb
docx: spa rus heb ger eng

15-06-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי ה' ״לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?״

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות כ"ה

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כה

doc: heb

14-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקזחסטן 2017, שיעור בנושא ״התקפה על החיבור״

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כג

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק ״יצר הרע ויצר הטוב״, כותרת משנה ״הר גבוה או חוט השערה״

doc: heb

13-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקזחסטן 2017, שיעור בנושא ״תפילת רבים״

doc: heb
docx: eng rus spa heb

'בעל הסולם, ״הערבות״, אות כא

doc: heb
zip: eng heb

12-06-2017

הכנה לשיעור

'בעל הסולם, ״הערבות״, אות כ

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק ״יצר הרע ויצר הטוב״, כותרת משנה ״רוח הטומאה - מתוך הקדושה יוצאת שליטתו״

doc: heb

11-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקזחסטן 2017, שיעור בנושא ״המאור המחזיר למוטב״

doc: heb
docx: heb rus eng spa

בעל הסולם, ״הערבות״, אות יח

doc: heb

ערב איחוד "מאיחוד להפצה", שיעור

doc: heb
zip: eng heb

09-06-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מאיחוד להפצה"

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, "הערבות"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "יצר הרע ויצר הטוב" כותרת משנה "טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל

doc: heb

הכנה לשיעור

הכנה לשיעור

'שיעור 1 בנושא "חשיבות הלימוד בחכמת הקבלה", חלק א

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "חשיבות הלימוד בחכמת הקבלה", חלק ב

doc: heb

'שיעור 2 בנושא "חשיבות הלימוד בחכמת הקבלה", חלק א

doc: heb

'שיעור 2 בנושא "חשיבות הלימוד בחכמת הקבלה", חלק ב

doc: heb

08-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקזחסטן 2017, שיעור בנושא ״אין עוד מלבדו״

doc: heb
docx: eng rus spa heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות טז

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "טוב ורע", כותרת משנה "המלכות נקראת עץ הדעת טוב ורע"

doc: heb
zip: heb

07-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקזחסטן 2017, שיעור בנושא ״ברית וערבות״

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות טו

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "טוב ורע", כותרת משנה "ביטול גזרות קשות"

doc: heb

06-06-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקזחסטן 2017, שיעור בנושא ״נשמה אחת״

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "מתן תורה", אות יג

doc: heb

05-06-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״ירידה לצורך עליה״

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כבעל הסולם, "מתן תורה", אות יא

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "טוב "ורע", כותרת משנה "לצפות לאור

doc: heb

04-06-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״ירידה לצורך עליה״

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות כ'

doc: heb

כבעל הסולם, "מתן תורה", אות י'

doc: heb

ישיבת החברים העולמית

02-06-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "איך השקר עוזר לאמת להתפשט בעולם הזה"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

כבעל הסולם, "מתן תורה", אות ז'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "ביאור כללי לכל י"ד (14) מצוות, ואיך מתחלקות לשבעה ימי בראשית", פסקה 15

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא ״ירידה לצורך עליה״

doc: heb
docx: heb eng spa rus

בעל הסולם, אגרת י"ט

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא ״ירידה לצורך עליה״, חלק א

doc: heb
docx: heb eng spa rus

שיעור 2 בנושא ״ירידה לצורך עליה״, חלק ב

doc: heb

01-06-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "ברית

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ח', אות כ'

doc: heb

כבעל הסולם, "מתן תורה", אות ו'

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "ביאור כללי לכל י"ד (14) מצוות, ואיך מתחלקות לשבעה ימי בראשית", פסקה 8

doc: heb
zip: heb

30-05-2017

ישיבת החברים העולמית

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "הכנה לקבלת התורה

doc: heb
docx: eng spa rus heb

הכנה לשיעור

“שיעור 2 בנושא "הכנה לקבלת התורה, חלק א'

doc: heb
docx: heb

“שיעור 2 בנושא "הכנה לקבלת התורה, חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "שבועות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "שבועות"

doc: heb
docx: heb

29-05-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "הכנה לקבלת התורה

doc: heb
docx: spa rus heb eng

28-05-2017

ישיבת החברים העולמית

26-05-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

“שיעור בנושא "הכנה לקבלת התורה

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ה'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "ביאור כללי לכל י"ד (14) מצוות, ואיך מתחלקות לשבעה ימי בראשית", פסקה 1

doc: heb

הכנה לשיעור

“שיעור 1 בנושא "הכנה לקבלת התורה, חלק א'

doc: heb
docx: rus spa heb eng

“שיעור 1 בנושא "הכנה לקבלת התורה, חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

“שיעור 2 בנושא "הכנה לקבלת התורה, חלק א'

doc: heb
docx: spa rus heb eng

“שיעור 2 בנושא "הכנה לקבלת התורה, חלק ב'

doc: heb