20-09-2017

בעל הסולם, שמעתי מ"ב "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"

רב"ש - ג'. מאמר 882 "ראש השנה"

19-09-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קיב

בעל הסולם, שמעתי כ"ו "העתיד של האדם תלוי וקשור בהודאה על העבר"

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "מאמרים לראש השנה"

18-09-2017

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיחה עם רב

17-09-2017

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, ישיבת חברים מס' 1

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור הכנה בנושא "כוונה"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 1

doc: heb

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 1 בנושא "ניצוצות של נשמה אחת"

doc: heb
docx: heb rus
zip: rus

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 2

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 2 בנושא "ערבות"

doc: heb
docx: rus heb

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, ישיבת חברים מס' 2

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 3

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 3 בנושא "יחוד ה'"

doc: heb
docx: rus heb
zip: rus

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 4

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 4 בנושא "תפילה"

doc: heb
docx: rus heb

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 5

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 5 בנושא "עיבור"

docx: heb rus heb
zip: rus rus

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, ישיבת חברים מס' 3

כנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, הכנה לשיעור 6

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור מס' 6 בנושא "עיבור"

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, ישיבת חברים מס' 4

14-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״עיבור״, חלק א

doc: heb
docx: rus eng heb

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״עיבור״, חלק ב

doc: heb
docx: rus heb eng

זוהר לעם, פרשת "נח", מאמר "נוח ותיבה"

doc: heb

13-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״עיבור״

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "היסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית"

doc: heb
zip: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "זכר ונקבה בְּרָאָם", פסקה 366

doc: heb

12-09-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״דור האחרון״

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קיב

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "צורת השימוש בטבע היחידיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "ויתנצלו בני ישראל את עֶדְיָם מהר חורב", פסקה 294

doc: heb

11-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״דור האחרון״

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "בחיי המעשה סותרות ארבעת המדות זו לזו"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שלהבת העולה", פסקה 261

doc: heb

10-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״דור האחרון״

doc: heb
docx: spa rus heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "שלום ציבור מסויים, ושלום העולם כולו"

doc: heb

08-09-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא "יחוד ה'"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "בהעדר יכולת להנהיג מדת האמת ניסו להשתית את המדות התרומיות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "ויְכַל אלקים ביום השביעי", פסקה 180

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא "יחוד ה׳"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 1 הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״תפילה״

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 1 זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "ויִיצֶר ה' אלקים את האדם", פסקה 207

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״עיבור״

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 2 זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "קול ודיבור", פסקה 236

doc: heb

07-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא "יחוד ה'"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קי

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "ארבע המדות: חסד, אמת, צדק ושלום בנושאי הפרט והחברה"

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "תַדְשֵׁא הארץ", פסקה 158

doc: heb

06-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״ערבות״

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קח

doc: heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שבעה היכלות של או"א דבריאה. היכל חמישי, חסד", פסקה 118

doc: heb

05-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״ערבות״

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קג

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "זכו - אחישנה. לא זכו - בעיתה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שבעה היכלות של או"א דבריאה. היכל שלישי, נצח", פסקה 84

doc: heb

04-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור בנושא ״ערבות״

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קג

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "זכו - אחישנה. לא זכו - בעיתה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שבעה היכלות של או"א דבריאה. היכל ראשון לִבְנת הספיר, יסוד". פסקה 63

doc: heb

03-09-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "כולנו כאחד" בגאורגיה, שיעור "ניצוצות של נשמה אחת"

doc: heb
docx: eng spa rus heb

01-09-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 23 "מהו, שנתקשה משה על מולד הלבנה, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, "השלום בעולם""

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שבעה היכלות שבגן עדן. היכל שביעי, בינה", פסקה 28

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "יחוד ה'"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

בעל הסולם, "בית שער הכוונות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "שבעה מדורים של ארץ עליונה. מדור שישי, חסד", פסקה 50

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "יחוד ה'"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

זוהר לעם, פרשת "בראשית-ב", מאמר "פתיחה לשבעה היכלות", פסקה 7

doc: heb

31-08-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 4 "מהו שהמחבל היה נמצא בהמבול, והוא היה ממית, בעבודה" (1991)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות ק

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית - ב", מאמר "שבעה היכלות שבגן עדן",

doc: heb

30-08-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי ל"ד "יתרון ארץ בכל הוא"

doc: heb

התרשמויות מכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "והנחש היה ערום", פסקה 437

doc: heb

29-08-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי כ' "ענין לשמה"

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות צה

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, שמעתי כ"ה "דברים היוצאים מהלב"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "יהי מאורות", פסקה 399

doc: heb

27-08-2017

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, ישיבת הכנה חברים

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור הכנה בנושא "בירור הכוונה"

doc: heb
docx: eng spa rus por heb ger

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה 2017, ישיבת חברים מס' 1

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור מס' 1 בנושא "חוקי הנהגת העולם"

doc: heb
docx: spa rus por heb ger eng

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, ישיבת חברים מס' 2

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור מס' 2, "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: spa rus por heb ger eng
zip: heb

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, ישיבת חברים מס' 3

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור מס' 3 בנושא "תהליך התיקון"

doc: heb
docx: spa rus por heb ger eng

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, ישיבת חברים מס' 4

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, ישיבת חברים מס' 5

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור מס' 4 בנושא "ערבות"

doc: heb
docx: ger spa rus por heb eng
zip: heb

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, ישיבת חברים מס' 6

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור מס' 5 בנושא "אירופה בפרשת דרכים"

doc: heb
docx: spa rus por heb ger eng
zip: heb

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, ישיבת חברים מס' 7

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור מס' 6 "ברית"

doc: heb
docx: spa rus por heb ger
zip: heb

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, ישיבת חברים מס' 8

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור מס' 7 בנושא "שותפים עם הבורא"

doc: heb
docx: spa rus por heb ger eng

כנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, סיום הכנס

doc: heb

24-08-2017

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה

doc: heb

23-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור 4 "חוק הערבות ההדדית", חלק א

doc: heb

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור 4 "חוק הערבות ההדדית", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "מים אלו הָרוּ וילדו אפלה", פסקה 369/2

doc: heb

22-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור בנושא "אירופה בפרשת דרכים״

doc: heb

בעל הסולם, "שופר של משיח"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "ב' ראשית", פסקה 338

doc: heb
zip: heb

21-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור בנושא "אירופה בפרשת דרכים״

doc: rus heb
docx: rus spa heb eng

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות סא

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "והארץ הייתה תוהו", פסקה 318

doc: heb

20-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור 2 "תפיסת המציאות", חלק א

doc: heb
docx: spa rus heb eng

הכנה לכנס "העתיד מתחיל כאן" באירופה, שיעור 2 "תפיסת המציאות", חלק ב

doc: heb
docx: spa rus heb eng