18-06-2018

שיעור בנושא "ממיסים את הלבבות ללב אחד" (הכנה לכנס באיטליה 2018)

בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות ג'

zip: heb

בעל הסולם, "החרות"

זוהר לעם, פרשת "ויקרא"

17-06-2018

שיעור בנושא "ממיסים את הלבבות ללב אחד" (הכנה לכנס באיטליה 2018)

doc: heb

בעל הסולם, "החרות"

doc: heb

16-06-2018

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "התקפה על החיבור"

בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות א'

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "איילת השחר", פרק 367

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "התקפה על החיבור"

בעל הסולם, "החרות"

15-06-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות א'

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, "החרות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "תקיעת שופר", פרק 302

doc: heb

14-06-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "התקפה על החיבור"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות א'

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, שמעתי ג' "ענין ההשגה הרוחנית"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "מצד אמא יוצאות קליפות חוקרי דין וחוק", פרק 250

doc: heb

2018-06-14_rav_lesson_malhut-ve-zeir-anpin

mp4: rus heb eng

13-06-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "התקפה על החיבור"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', הסתכלות פנימית, פרק ה', אות פ"ד

doc: heb

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "הנה בָּרכו את ה' כל עבדי ה'", פרק 200

doc: heb

12-06-2018

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', הסתכלות פנימית, פרק ד', אות ס"ו

doc: heb

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "שבעה רקיעים ושבע ארצות", פרק 139

11-06-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', הסתכלות פנימית, פרק ד', אות ס"א

doc: heb

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה"

doc: heb

שיעור בנושא "התקפה על החיבור"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "ובת כוהן כי תהיה לאיש זר", פרק 92

doc: heb

10-06-2018

הכנה לכנס באיטליה 2018

doc: heb

בעל הסולם, "מהותה של חכמת הקבלה"

doc: heb

09-06-2018

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "התקפה על החיבור"

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', הסתכלות פנימית, פרק ג', אות מ"ו

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "התקפה על החיבור"

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי י"ט "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "ובת כוהן כי תהיה לאיש זר", פרק 92

08-06-2018

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "התקפה על החיבור"

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "ויקרא אל משה", פרק 10

doc: heb

07-06-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', הסתכלות פנימית, פרק ב', אות ל"ה

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "היכל חמישי דס"א שְאוֹל כנגד השֵם ערל", פרק 904

doc: heb

06-06-2018

שיעור בנושא "התקפה על החיבור"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', הסתכלות פנימית, פרק ב', אות כ"ג

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "שבעה היכלות דס"א", פרק 836

doc: heb

05-06-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חיבור בעשיריה"

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "היכל קודש קודשים", פרק 777

doc: heb

04-06-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', הסתכלות פנימית, פרק א', אות ו'

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "היכל הרצון ת"ת", פרק 715

doc: heb

03-06-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ו', אות י"ח

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb
zip: heb

02-06-2018

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד'

doc: heb

2018-06-02_rav_lesson_emuna-lemala-mehadaat_n3_p1

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי"

doc: heb

בעל הסולם, "הסתר וגילוי פנים של השי"ת - א"

doc: heb

2018-06-02_rav_lesson_emuna-lemala-mehadaat_n4_p1

doc: heb

01-06-2018

שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb
zip: eng heb heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "היכל נוגה נצח", פרק 546

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

שיעור 2 בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "הסתר וגילוי פנים של השי"ת - א"

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ו', אות ד'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ו', אות י'

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "היכל האהבה חסד", פרק 632

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "היכל הרצון ת"ת", פרק 674

31-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ו', אות ב'

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "היכל לִבְנת הספיר יסוד", פרק 483

doc: heb

30-05-2018

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ה', אות ד'

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "משכן וביהמ"ק", פרק 414

doc: heb

29-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ה', אות א'

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "ותיפול מעל הגמל", פרק 352

doc: heb

28-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ד', אות ה'

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "ותיפול מעל הגמל", פרק 301

doc: heb

27-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות י"א

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

25-05-2018

בעל הסולם, שמעתי מ' "אמונת רבו, מהו השיעור"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות י'

doc: heb

בעל הסולם, "מצוה אחת"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים", פרק 217

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן", חלק א'

doc: heb

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן, חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "ויביאו המשכן אל משה", פרק 281

doc: heb

24-05-2018

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "חושן ואפוד", פרק 197

doc: heb