19-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לקונגרס "כולנו כאחד"

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג' , הסתכלות פנימית, פרק י', אות ט'

zip: heb

שיעור בנושא "מסמך ארוסה"

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר

mp3: rus heb eng
mp4: heb rus

18-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לקונגרס "כולנו כאחד"

doc: heb

שיעור בנושא "מסמך ארוסה"

doc: heb

הכנה לשיעור

mp3: hun ukr rus heb eng
mp4: hun ukr rus eng heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך", פסקה 166

17-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לקונגרס "כולנו כאחד"

doc: heb

שיעור בנושא "מסמך ארוסה"

doc: heb

16-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מסמך ארוסה"

doc: heb

הכנה לשיעור

mp3: spa hun rus heb eng
mp4: spa hun rus heb eng

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "שמיים וארץ", פסקה 161

15-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון"

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג' , הסתכלות פנימית, פרק י', אות ד'

doc: heb

שיעור בנושא "מתחברים לכנס"

doc: heb

ערב איחוד ארצי "מתחברים לכנס". ישיבת חברים

ערב איחוד ארצי "מתחברים לכנס". שיעור

doc: heb

13-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון", חלק א'

doc: heb

שיעור1 בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "שמיים וארץ", פסקה 154

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון"

doc: heb

שיעו 1 בנושא, "סעודת מקובלים"

doc: heb

שיעור בנושא "זוגיות רוחנית"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון"

doc: heb

שיעור 2 בנושא, "סעודת מקובלים"

doc: heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "תורה ותפילה", פסקה 180

doc: heb

12-01-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון"

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג' , הסתכלות פנימית, פרק ט', אות א'

doc: heb

שיעור בנושא "מסמך ארוסה"

doc: heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "ליל הכלה", פסקה 142

doc: heb

11-01-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון"

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג' , הסתכלות פנימית, פרק ז', אות ה'

doc: heb

שיעור בנושא "מסמך ארוסה"

doc: heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "ליל הכלה", פסקה 137

doc: heb

10-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון", חלק ב'

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג' , הסתכלות פנימית, פרק ו', אות ו'

doc: heb
zip: heb

שיעור בנושא "מסמך ארוסה"

doc: heb

09-01-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון"

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג' , הסתכלות פנימית, פרק ו', אות א'

doc: heb
zip: heb

שיעור בנושא "מסמך ארוסה"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "ליל הכלה", פסקה 129

doc: heb
zip: heb

08-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון"

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג' , הסתכלות פנימית, פרק ה', אות א'

doc: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות י"ג

doc: heb

06-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "סעודת מקובלים"

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות י"ב

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "מוליך החמורים", פסקה 122

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון"

doc: heb

שיעור 1 בנושא "איך מארגנים את המ", הנכון", חלק א'

doc: heb

05-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חינוך לויתור"

doc: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות י'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "מוליך החמורים", פסקה 115

doc: heb
zip: eng heb

04-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חינוך לויתור", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "חינוך לויתור", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "מוליך החמורים", פסקה 103

doc: heb

03-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חינוך לויתור"

doc: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות ז'

doc: heb

02-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חינוך לויתור"

doc: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה", אות ו'

doc: heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "מוליך החמורים", פסקה 92

doc: heb

01-01-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "איך מארגנים את המ"ן הנכון"

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג' , הסתכלות פנימית, פרק ב', אות ב'

doc: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מתן תורה"

doc: heb

30-12-2016

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "תנועה רוחנית"

doc: heb
zip: eng heb

שיעור 1 בנושא "חנוכה על פי חכמת "הקבלה

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "מוליך החמורים", פסקה 86

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "תנועה רוחנית", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "תנועה רוחנית", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "תנועה רוחנית"

doc: heb

29-12-2016

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תנועה רוחנית"

doc: heb

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת "הקבלה

doc: heb

שיעור בנושא " תנועה רוחנית"

mp3: heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "מוליך החמורים", פסקה 74

doc: heb

28-12-2016

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תנועה רוחנית"

doc: heb

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת "הקבלה

doc: heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "עימי אתה בשותפות", פסקה 62

doc: heb

27-12-2016

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תנועה רוחנית"

doc: heb

כתבי רב"ש, מאמרי "שלבי הסולם", מאמר "נס החנוכה" (1987)

doc: heb

26-12-2016

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תנועה רוחנית"

doc: heb

כתבי רב"ש, מאמרי "דרגות הסולם", מאמר 897 "מאי חנוכה

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "החיזיון של רבי חייא", אות נ"ה

doc: heb
zip: eng heb

25-12-2016

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "המכונית הרוחנית"

doc: heb

כתבי רבʺש, מאמרי ʺשלבי הסולםʺ,מאמר "מהו ששמן נקרא מעשים טובים, בעבודה" (1989)

doc: heb

כתבי רבʺש, מאמרי ʺשלבי הסולםʺ,מאמר "מהם הכוחות, שצריכים בעבודה" (1989)

doc: heb

23-12-2016

הכנה לשיעור

כתבי רב"ש, מאמרי "שלבי הסולם", מאמר "מעוז צור ישועתי" (1985)

doc: heb

כתבי רב"ש, אגרות, אגרת נ"ג

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "מנעולא ומפתחא", פסקה 44

doc: heb

שיעור 1 בנושא "חג החנוכה", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "חג החנוכה", חלק ב'

doc: heb

"שיעור 2 בנושא "חג החנוכה

doc: heb

הכנה לשיעור

הכנה לשיעור

22-12-2016

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "חג החנוכה", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "חג החנוכה", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר "חכמה, שהעולם עומד עליה", פסקה 40

doc: heb