30-04-2017

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור הכנה שהתקיים בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 6 שהתקיימה בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 6 "אם אין אני לי, מי לי" שהתקיים בברזיל

docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 7 שהתקיימה בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 7 "מ- אני ל- אנחנו" שהתקיים בברזיל

docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 8 שהתקיימה בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 8 "תפילת רבים" שהתקיים בברזיל

docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 9 שהתקיימה בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 9 " מ- אנחנו ל- אחד" שהתקיים בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 10 שהתקיימה בברזיל

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 10 "שמחה והודיה" שהתקיים בברזיל

28-04-2017

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 1 שהתקיימה בצ'ילה

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 1 "התעוררות הנקודה שבלב" שהתקיים בצ'ילה

docx: eng rus spa heb
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 2 שהתקיימה בצ'ילה

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 2 "מטרת החברה" שהתקיים בצ'ילה

docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 3 שהתקיימה בצ'ילה

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 3 "אין עוד מלבדו" שהתקיים בצ'ילה

docx: rus heb eng spa
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 4 שהתקיימה בצ'ילה

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 4 "הסתר וגילוי" שהתקיים בצ'ילה

docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, ישיבת חברים מס' 5 שהתקיימה בצ'ילה

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, שיעור מס' 5 "ברית" שהתקיים בצ'ילה

docx: spa rus heb eng

כנסי "כולנו כאחד 2017" באמריקה, סעודה וסיכום עם רב שהתקיים בצ'ילה

mp3: eng heb rus spa
mp4: eng heb rus spa

25-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "יום הזכרון ויום העצמאות", חלק א׳

doc: heb
docx: heb

שיעור בנושא "יום הזכרון ויום העצמאות", חלק ב׳

doc: heb
docx: spa

24-04-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור "בנושא "על כל פשעים תכסה אהב

doc: heb
zip: heb

“שיעור בנושא "יום הזיכרון לשואה ולגבורה

doc: heb
docx: rus heb spa eng
zip: heb heb

הכנה לשיעור

zip: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים בנושא ישראל והעמים, מאמר ישראל נקראים גוי אחד, כי הם בייחוד ובקשר אחד

doc: heb

23-04-2017

הכנה לשיעור

'הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "אין עוד מלבד החברים", חלק א

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "תפילה", חלק ב

doc: heb

21-04-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים '16, 18, 20 , חלק א

doc: heb
zip: heb heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "ירידה לצורך עליה", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים. פרק "השגה רוחנית", כותרת משנה "לרכוש מעשים טובים

doc: heb

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "ביטול", חלק א

doc: heb

שיעור 1 ,הכנה לכנסים באמריקה '2017, חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 ,הכנה לכנסים באמריקה 2017, חלק א'

doc: heb

שיעור 2 ,הכנה לכנסים באמריקה '2017, חלק ב

doc: heb

20-04-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים '11-14 , חלק א

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "ירידה לצורך עליה", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים. פרק "השגה רוחנית", כותרת משנה "החלום הוא "אחד משישים מנבואה

doc: heb
zip: heb

19-04-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים '6-9 , חלק א

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "שמחה והודיה", חלק ב

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "הטבע"

doc: heb

18-04-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים 1-4 , חלק א'

doc: heb
docx: eng rus heb spa

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "ברית", חלק ב

doc: heb
docx: spa heb rus eng

16-04-2017

הכנה לשיעור

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

'שיעור 2 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

הכנה לשיעור

הכנה לשיעור

'שיעור 2 בנושא "פסח", חלק ב

doc: heb

שיעור 1 בנושא "פסח"

doc: heb

שיעור 2 בנושא "פסח"

doc: heb

14-04-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

שיעור 2 בנושא "פסח"

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

הכנה לשיעור

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

'שיעור 2 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

13-04-2017

הכנה לשיעור

'שיעור בנושא "פסח", חלק א

doc: heb
zip: heb

שיעור בנושא "פסח", חלק ב׳

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

שיעור בנושא "פסח"

doc: heb
zip: heb

12-04-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "פסח", חלק א׳

doc: heb

שיעור בנושא "פסח", חלק ב׳

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

שיחה עם נשים

doc: heb
zip: heb

10-04-2017

הכנה לשיעור

'שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א

doc: heb

'שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק א

doc: heb

'שיעור 1 בנושא "פסח", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "פסח"

doc: heb

09-04-2017

הכנה לשיעור

'שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א

doc: heb

'שיעור בנושא "הכנה לפסח"חלק ב

doc: heb

07-04-2017

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור בנושא "תפילה"

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח"

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

06-04-2017

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

05-04-2017

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים "מאמרים לפסח",

doc: heb

04-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ג'

doc: heb
zip: heb

03-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות מ"ב

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "יציאת מצרים" כותרת משנה "מלחמת ה' במצרים"

doc: heb

02-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות כ"ג

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

31-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח",חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח"

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

30-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות ט'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ג'

doc: heb

29-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות א'

doc: heb
zip: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים בנושא "מאמרים לפסח"

doc: heb

28-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb