שיעור מתאריך 17-10-2017

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 audio mp3 source mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2שיעור בנושא "אהבת חברים"
וידאו mp4 אודיו mp3 קטעי מקור mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Урок на тему "Агават хаверим (Любовь товарищей)"
видео mp4 аудио mp3 источники mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 audio mp3 source mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 audio mp3 quelle mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Lección sobre "Ahavat haverim (Amor de amigos)"
video mp4 audio mp3 fuente mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 audio mp3 source mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 audio mp3 source mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 audio mp3 source mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 audio mp3 source mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 audio mp3 source mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
source mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 audio mp3 source mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 audio mp3 source mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Lesson on the topic of "Ahavat haverim (Love of Friends)"
video mp4 ses mp3 kaynak mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2Урок на тему "Агават хаверім (Любов товаришів)"