שיעור מתאריך 27-05-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"
וידאו mp4 אודיו mp3 קטעי מקור mp3 ללא קבוצת מיקוד mp3
3בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות י"א
וידאו mp4 אודיו mp3
4בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"
וידאו mp4 אודיו mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Урок на тему "Работа в вере выше знания"
видео mp4 аудио mp3 источники mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 4, глава 3, пункт 11
видео mp4 аудио mp3
4Бааль Сулам, "Наука каббала и её суть"
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 quelle mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Teil 4, kapitel 3, punkt 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam,"Die Lehre der Kabbala und deren Wesen"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 fuente mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 4, capítulo 3, punto 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Lasabiduría de la Cabalá y su esencia"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"

3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 ses mp3 kaynak mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 4, Bölüm 3, madde 11
video mp4 ses mp3
4Baal HaSulam, "Kabala Bilgeliği ve Onun Özü" makalesi
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2Урок на тему "Робота в вірі вище знання"
відео mp4 аудіо mp3 джерело mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 4, глава 3, пункт 11
відео mp4 аудіо mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "The Work in Faith Above Reason"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 4, chapter 3, item 11
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Teaching of the Kabbalah and Its Essence"
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-05-27

שם הקובץאורך
72922 הכנה לשיעור00:11:55
72924 שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"00:56:23
72925 בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות י"א01:01:25
72926 בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"00:48:22
72923 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:29:18
72919 דברי הרב ד״ר מיכאל לייטמן בסעודה00:02:24
72920 דברי הרב ד״ר מיכאל לייטמן בסעודה00:05:07
72904 הכנה לשיעור00:13:02
72905 בעל הסולם, שמעתי מ' "אמונת רבו, מהו השיעור"01:46:44
72907 בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות י'00:11:53
72908 בעל הסולם, "מצוה אחת"00:45:52
72911 זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים", פרק 21701:26:41
72912 הכנה לשיעור00:12:51
72914 שיעור 1 בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"00:04:05
72916 שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן", חלק א'00:22:15
72917 שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן, חלק ב'00:46:59
72913 הכנה לשיעור00:12:04
72915 שיעור 2 בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"02:30:48
72918 זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "ויביאו המשכן אל משה", פרק 28100:27:30
72921 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:34:03
72903 2018-05-24_text_hahalom-haamerikai-hahadash-matchilim-lichyot-davka-be-israel
72906 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:38:33
72902 זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "חושן ואפוד", פרק 19700:57:51
72894 הכנה לשיעור00:13:33
72900 מפגש של הרב עם קבוצת הולנד00:52:29
72898 בעל הסולם. מצוה אחת00:39:01
72897 בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות ט'00:38:51
72896 שיעור בנושא "העבודה בין המצב הרצוי למצוי"01:20:06
72910 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:33:05
72901 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:19:36