שיעור מתאריך 27-06-2017

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2הכנה לכנס באיטליה 2017
וידאו mp4 אודיו mp3 קטעי מקור mp3 pic
3בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה", אות ד
וידאו mp4 אודיו mp3
4"בעל הסולם, "ששים ריבוא נשמות
וידאו mp4 אודיו mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Подготовка к конгрессу в Италии 2017
видео mp4 аудио mp3 источники mp3 pic
3Бааль Сулам, "Введение в науку Каббала", пункт 4
видео mp4 аудио mp3
4Бааль Сулам, "Шестьсот тысяч душ"
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht

2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 quelle mp3 pic
3Baal HaSulam, "Einführung in die Weisheit der Kabbala", punkt 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600.000 Seelen"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Preparación para el Congreso en Italia 2017
video mp4 audio mp3 fuente mp3 pic
3Baal HaSulam, "Prefacio a la Sabiduría de la Cabalá", punto 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Seiscientas Mil Almas"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Preparation for the Congress in Italia 2017
pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4

4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 ses mp3 kaynak mp3 pic
3Baal HaSulam, "Kabala Bilgeliğine Önsöz", Madde 4
video mp4 ses mp3
4Baal HaSulam, "600.000 ruh" makalesi
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2Підготовка до конгресу в Італії 2017
відео mp4 аудіо mp3 джерело mp3 pic
3Бааль Сулама, "Вступ до науки кабала", пункт 4
відео mp4 аудіо mp3
4Бааль Сулам, "Шістсот тисяч душ"
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Preparation for the Congress in Italia 2017
video mp4 audio mp3 source mp3 pic
3Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah", item 4
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "600 000 Souls"
video mp4 audio mp3